Skip to main content Search Basket

Vi bygger fremtiden med dere

Vi har fulgt byggebransjen fra papirtegningen, via CAD til BIM. Med dybdekunnskap og allsidig erfaringer fra byggeprosjekter, støtter vi kunder av forskjellig størrelse i å utvikles for sikker og effektiv prosjektering og konstruksjon.

Den tekniske utviklingen innen byggebransjen går raskt og gir fantastiske muligheter for design, informasjonshåndtering og visualisering i levende modeller. Vi har lang erfaring kombinert med kunnskap om utviklingen fremover, noe som gjør oss til en trygg partner og rådgiver på området.

Vi arbeider nær kundene våre og har eksperter innen ulike deler av bransjen. Vi støtter mange selskaper i å komme i gang med, og utvikle seg innen BIM (bygningsinformasjonsmodellering), og utvikle de mest hensiktsmessige løsningene for effektive arbeidsprosesser og -metoder.

Utfordringene i dagens prosjektering finnes på flere plan:
  • Prosjektene er mer komplekse og skal gjennomføres på kortere tid
  • Juridiske krav og kundeønsker, krever mer og bedre informasjon om materialer og miljø
  • Roboter i konstruksjon, samt 4D/5D-analyse krever BIM-modeller av høy kvalitet
  • Kundene stiller høyere krav til å faktisk forstå hva de bestiller

BIM er ikke et CAD-system, men en metode for prosjektering som krever en annen kompetanse enn de tradisjonelle prosjekteringsmetodene. Utgangspunktet er en «3D-modell» innebærer at all informasjon finnes på samme sted for samordning mellom arkitekt, konstruktør, VVS, El og terreng. Informasjonen i BIM betyr at all bygningsinformasjon samles i én database som underlag for kalkulasjon, bestilling og vedlikehold.


Begreper og konsepter som digital tvilling, as-built BIM og Lifecycle BIM blir stadig oftere omtalt og vi ser at de mest fremoverlente byggherrene stiller stadig nye krav til FDV-informasjon i modellene.


Prosjekteringsprosessen kan innebære håndtering av 3D-skannet materiale fra eksisterende bygning for å få eksakt underlag, sol- og lys-studier, energieffektivisering allerede hos arkitekten eller hos VVS-spesialisten. VR, AR og MR kommer sterkt innenfor alle deler av beslutningsprosessen.

NTI har all kompetanse som dere kan ønske for å nå målene deres, uansett om teknikken er ny for dere, eller om dere har benyttet BIM i flere år. Vi tilbyr BIM-strateger for å definere mål og veien til målet. BIM-prosjektører som hjelper dere med å komme i gang med prosjektene i forhold til Best Practice og BIM-koordinatorer som kan være en trygg medhjelper i komplekse prosjekter.
Med oss får dere riktig støtte, utdanning og programvare for å nå oppsatte mål. Velkommen til å kontakte våre BIM-rådgivere for å finne ut mer om hva vi kan gjøre for dere

Produkter og tjenester

Løsninger og konsepter

Vi har markedets beste totalløsninger for bygg, design, industri og konstruksjon

Les mer Løsninger og konsepter

Produkter

Se vårt utvalg av produkter her

Les mer om Produkter

Kurs

Se alle våre kurs her

Les mer om Kurs

Referanser

Vil du vite hvordan det er å samarbeide med oss? Her kan du se hva noen av våre kunder mener

Les mer om Referanser