Skip to main content Search Basket

Løsninger for prosjektering av tekniske fag

Bygg

Våre løsninger, vår erfaring, fagkompetanse og ikke minst vårt store antall kunder, gjør oss til markedsledende leverandør av BIM (bygningsinformasjonsmodellering)-løsninger til prosjekterende innen tekniske systemer i Norge.

Vi jobber med alle typer kunder, fra den minste rørlegger eller elektriker, til prosjekterende i de største sykehusprosjektene.

Innen VVS er dimensjonering av rør, kanaler og sprinkleranlegg - beregning av lyd og trykkfall selvfølgeligheter for oss. Føringsveier, kursfortegnelser/tavleskjema, tele og data, brannalarm m.m. er sentrale deler av vår løsning for El-installasjon.
Og mye av dette har vi kunnet tilby våre kunder på solide og kjente plattformer som AutoCAD og Revit i en årrekke.

Dialogen og samarbeidet med våre kunder er tett og vi jobber sammen for å utvikle løsninger til det beste for hele bransjen. I tillegg til standardprodukter, så levere vi gjerne også skreddersydde løsninger i form av programmerte rutiner.

Vi er aktive i prosjekter i Standard Norge og buildingSMART, og vi samarbeider tett med store premissleverandører som blant andre Statsbygg. Og det vi gjør sammen med de store, kommer siden våre andre kunder til gode. VVS- og El har på mange måter vært ledende innen utviklingen av BIM og åpen BIM og vi har vunnet verdifull erfaring av å ligge i forkant.

BIM handler i stor grad om samhandling og standardisering, og våre løsninger er utviklet for å håndtere dette på en god måte. Produkt og vareutvalg blir stadig mer et aktuelt tema med konsepter som as-build BIM og Lifecycle BIM. Produktdatabaser med til sammen over 1 million leverandørspesifikke produkter med beregningsdata og annen relevant informasjon, er en sentral del av vår løsning. Kollisjonskontroll, skjemamoduler og opphengssystemer er også naturlige elementer uavhengig av fag.

Skyløsninger og enda tettere samhandling og deling av modeller er en realitet. Dette vil vi også gjerne diskutere med dere. I tillegg til egenutviklede skyløsninger kan vi tilby ny teknologi fra Autodesk og andre sentrale leverandører, som stadig tar oss videre mot å fullt ut kunne støtte prosjektenes behov om effektiv samhandling, kommunikasjon, dokumentasjon og digital overlevering.

Enten dere for første gang skal «tegne i 3D», står overfor et prosjekt der det stilles BIM-krav dere ikke har møtt tidligere, dere ønsker å være i forkant og kunne tilby et mer tidsriktig og digitalt sluttprodukt, eller en bedre samhandling så står vi til rådighet. Informasjon og informasjonsflyt er nøkkelord og her går NTI foran som utfordrere i dagens og morgendagens programmer, verktøy og tjenester.

NTI er partner for MagiCAD Group i Norge og Danmark. MagiCAD leverer de markedsledende løsningene MagiCAD som kan brukes både på AutoCAD og Revit. Du kan lese mer om dette under.

Ta kontakt med oss for en dialog om deres utfordringer og ønsker. Sammen finner vi de beste løsningene for deres prosjekter!

Vil du vite mer?