Skip to main content Search Basket

Arkitekt

Bygg

Arkitekter har brukerens behov og bygningens utformingen som hovedprinsipp, men utfordringene i dagens prosjektering finnes på mange flere plan:

  • Prosjektene blir mer komplekse og skal gjennomføres på kortere tid
  • Kravene til miljø og ulike sertifisering av bygninger stiller nye krav til hele prosessen
  • Roboter i konstruksjon, samt 4D/5D-analyse krever BIM-modeller av høy kvalitet
  • Kundene stiller høyere krav til å faktisk forstå hva de bestiller

God arkitektur er grunnleggende sett ikke avhengig av programvare og skyløsninger, men vi lever i en verden i endring og digitaliseringen griper om seg innenfor stadig nye områder.

BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og åpen BIM er nå mer en standard enn et unntak og kravene fra oppdragsgiver og byggherre blir stadig mer spesifikke.

De som er lengst fremme ønsker å kunne drifte bygget etter en levende digital tvilling etter konseptene as-built BIM og Livssyklus BIM, samt at byggherren gjerne vil ha innsyn i prosessen og tilgang på modeller underveis i prosjektet. I en slik sammenheng blir produkt- og vareutvalg stadig mer et aktuelt tema for å tilfredsstille byggherrens utfordrende informasjonskrav.

En positiv samhandling med byggherren og ingeniørfagene i tidlig fase, kan tilføre et bygg kvaliteter og åpenbart være med på å forebygge dårlige løsninger. God samhandling, gode prosesser og dataflyt, blir derfor også en viktig del av plattformen for vellykket arkitektur, sett med en byggherres øyne.

Arkitektens rolle og posisjon i prosjektene er et aktuelt tema i en bransje i endring. Arkitekten vil i mange sammenhenger kunne ta en rolle i prosjektene der dere sammen med byggherren kan påvirke valg av samhandlingsløsninger og påvirke hvilke krav som stilles til den endelige digitale overleveringen fra de prosjekterende til byggherren. Verktøyene og mulighetene finnes. Noen må bare gripe mulighetene.

Disse tingene vil vi gjerne diskutere med dere. Enten dere står overfor et prosjekt der det stilles krav dere ikke har møtt tidligere, eller dere ønsker å være i forkant og kunne tilby et mer tidsriktig og digitalt sluttprodukt.

I tillegg til egenutviklede skyløsninger kan vi tilby ny teknologi fra Autodesk og andre sentrale leverandører, som stadig tar oss videre mot å fullt ut kunne støtte prosjektenes behov om effektiv samhandling, kommunikasjon, dokumentasjon og digital overlevering i BIM og/eller åpen BIM. Informasjon er et nøkkelord, og her går NTI foran som utfordrere, i både dagens og morgendagens løsninger og tjenester.

Ta kontakt med oss for en dialog om deres utfordringer, planer og ønsker. Sammen finner vi de beste løsningene for deres prosjekter.

Lille Frøen

Vi er veldig fornøyd med NTI som leverandør. Ekspertisen i praktisk bruk av programvaren for oss som arkitekter og deres evne til å utvikle våre ferdigheter og kompetanse innen BIM. De ansatte er alltid hjelpsomme, imøtekommende og har en meget profesjonell holdning til oss som kunder.

Nikolai Alfsen

Partner

Mer om BIM?

Finn produkter relatert til BIM

Vi tilbyr en rekke relevant programvare og løsninger som støtter BIM-prosessen i din virksomhet.

Finn produktene her

Les hvordan våre kunder bruker BIM i hverdagen

Her finner du de gode historiene fra kundene våre.

Les mer her

Finn det riktige kurset for deg

Vi har kurs i alle formater - for både den erfarne og nybegynneren. Uansett nivå kan du finne et kurs i akkurat den programvare du jobber med.

Se vårt kurstilbud her

Kontakt

Hans Olav Michelsen

Business Development Manager - bygg

+47 916 30 941

Vil du vite mer?