Skip to main content Search Basket

NTI’s Corporate Social Responsibility (CSR)

Sunne initiativ gjør oss sterke

For oss i NTI er det viktig at alt vi gjør er bærekraftig i lengden på både individ-, selskaps-, og samfunnsnivå. Vi har derfor høye krav på alt fra arbeidsmiljø til leverandørenes produksjonsvilkår.

 

Vi har eksistert i mange tiår, og vet at det som gjøres i dag gir morgendagens forutsetninger. I NTI har engasjementet for menneske, selskap og omverden vært stort helt fra starten, man kan se at vi siden barnsben har arbeidet utfra tanken og det som i dag kalles Corporate Social Responsibility (CSR).

Siden vi ikke selv er en produksjonsbedrift består vårt direkte miljøhensyn i å holde kontorene våre så energieffektive som mulig. Når det gjelder leverandørene våre stiller vi høye krav til deres produksjonsvilkår både når det gjelder miljø og mennesker. Men vi arbeider også sammen med kundene våre for å redusere miljøpåvirkning, blant annet gjennom å rådgi foretak innenfor byggebransjen å arbeide med langsiktig, bærekraftige bygninger med lav miljøpåvirkning.

Vi er også opptatt av våre medarbeideres ve og vel, og med en lang gjennomsnittlig ansettelsestid ser vi at man gjerne trives godt hos oss.

Verdier

De verdiene vi har og som vi jobber ut i fra er:

 • Forventingsavklaring 
 • Gjensidig respekt
 • Pålitelighet
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Ydmykhet

Du kan lese mer om vår visjon og verdier her

Diskriminering

I NTI anser vi det som en selvfølge at det ikke forekommer diskriminering av seksual, kjønn, foreningsmessig, religiøs eller etnisk karakter. Vi sysselsetter et bredt spekter av ansatte og mener at allsidighet i sammensetningen av ansatte på en arbeidsplass er en fordel. Vi har bestemmelser i vår medarbeiderhåndbok om både seksuell trakassering, diskriminering og mobbing som håndheves konsekvent. Heldigvis har vi imidlertid ikke opplevd noen problemer i den retningen.

Arbeidsmiljø

I NTI tar vi arbeidsmiljøet vårt på største alvor. Det betyr at vi hele tiden prøver å tilpasse arbeidsmiljøet, slik at det er størst mulig medarbeidertilfredshet blant de ansatte. Vår bevissthet om viktigheten av arbeidsmiljøet kommer til uttrykk både på et fysisk og psykisk plan.

På det fysiske plan sørger vi for at alle ansatte har egnet IT-utstyr og sitter med stoler og bord som kan justeres individuelt og har riktig belysning. Samtidig har vi mye fokus på stressforebygging, og gjør ulike tiltak for å fremme medarbeidertilfredshet.

Dette er våre retningslinjer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøpolitikk i NTI AS

Vi ser på godt arbeidsmiljø som en viktig del av vår hverdag og som et grunnlag for at vi kan skape et godt resultat for vår bedrift og våre ansatte.

En positivt utformet arbeidsmiljøpolitikk signaliserer at NTI AS ønsker å sikre et sunt og trygt arbeidsplass der ansattes trivsel og sikkerhet er i høysetet.

Vi er overbevist om at en naturlig integrering av det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet gir oss mindre sykefravær gjennom flere engasjerte og fornøyde medarbeidere.

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at NTI AS skal vedlikeholde og
rekruttere en dyktig og fleksibel arbeidsstyrke og levere tjenester av høy kvalitet. Vi ønsker derfor å:

 1. Overholde gjeldende arbeidsmiljølovgivning og myndighetskrav.
 2. Organisere arbeidet vårt på en slik måte at det skapes et godt psykisk arbeidsmiljø, hvor den individuelle ansatte trives og utvikler seg.
 3. Ta høyde for fordelene ved en arbeidsplass med mangfold, f.eks. i forhold til alder, etnisk bakgrunn og kjønn.
 4. Sette i gang tiltak som fremmer fysisk helse og velvære for den enkelte medarbeider. Dette skal gjøres gjennom programmer som helseordningen, fruktopplegg, ergonomiske kontormøbler, tilbud om trening m.m.
 5. Lære opp og motivere ansatte til å ta aktiv del i arbeidsmiljøarbeid og ansvaret.

Vi sørger for at ansatte har tilgang til en sunn og næringsrik lunsj og frukt i løpet av dagen. Vi har inngått ulike rabattavtaler med treningssentre for å fremme helse.

NTI har stort fokus på miljø og på bærekraftig bygging. Vi gir råd til våre kunder om bærekraftig bygging og ønsker selvfølgelig også å gjøre de tiltakene vi har mulighet til å gjøre for å støtte miljøvern. Vi har funnet ut at det er Sikkerhetsutvalget som skal sikre etterlevelse av vår CSR-policy.

Miljøtiltak

Siden vi ikke er en produksjonsbedrift, består våre miljøpåvirkninger av normal drift av kontorer, bruk av tekniske hjelpemidler som PC-er, PC-utstyr, kontorrekvisita, telefoner osv. Vi har oppfordret ansatte å være oppmerksomme på strømforbruket til både IT-utstyr og lys. Så langt det lar seg gjøre, prøver vi å kjøpe sparepærer, PC-er og PC-utstyr som er mer miljøvennlige. Av miljøhensyn har vi valgt å gå over til e-fakturering. Dette gir store papirbesparelser og dermed miljøbesparelser. Samtidig oppfordrer vi alle ansatte til kun å skrive ut hvis det er absolutt nødvendig. I tillegg følger vi nøye med på riktig sortering av avfall, inkludert batterier, papir, papp etc., på samme måte som vi i stor grad resirkulerer emballasje til forsendelser mv.

Leverandører i risikoland

I NTI tar vi sterk avstand fra tvangsarbeid og barnearbeid. Dette er imidlertid ikke noe som har skapt problemer for oss til dags dato. I NTI har vi generelt ikke leverandører eller forretningspartnere i de såkalte risikolandene (ifølge CSR-kompasset), hvor det ofte er mangel på offentlig kontroll med sosiale og miljømessige forhold. Vi har imidlertid hatt et samarbeid med Kina om programmering av enkelte IT-verktøy, og i den forbindelse har vi besøkt leverandøren og sjekket arbeidsmetodene nøye. Vi la spesielt vekt på om menneskerettigheter og arbeidsmiljøregelverk ble respektert og om korrupsjon fant sted. Siden det var snakk om å utføre arbeid på høyt nivå av faglig høyt kvalifiserte medarbeidere, var spørsmål som barnearbeid etc. uaktuelt for oss. Siden det er betydelig flere menn i den kinesiske IT-bransjen, var vi klar over spørsmålet om diskriminering, men var avhengig av vår kinesiske leverandørs utvalg av de beste ekspertene i vårt nisjeområde, som tilsynelatende var menn. Vi ble informert om at lønnen var rimelig sammenlignet med de vanlige lønnsforholdene i Kina. Vi har også inngått samarbeid med en dansk representant i Kina fra NNE, som løpende fører tilsyn med forholdene på våre vegne. Vår hovedleverandør Autodesk er også et amerikansk selskap med en svært omfattende CSR-policy.

Våre leverandørers CSR-policy

Generelt er vi nøye med å stille krav til våre leverandører, og sikre at de er bevisste på å ta samfunnsansvar. I 2007 ble vår hovedleverandør Autodesk rangert som nr. 6 av de 10 beste teknologiske programvareselskapene ifølge CRO Magazine. Samtidig ble Autodesk kåret til nummer 1 i kategorien god eierstyring. Autodesk opererer basert på følgende strategi (gjengitt på originalspråket):

Sustainability Strategy

As energy and material prices rise, and we witness the unintended consequences of past design decisions, we recognize the vital role that design can play in creating a more sustainable future. Design is everywhere and nearly everything is designed. As a leading provider of design and engineering software to the millions of architects, designers, and engineers creating the built world around us, we recognize that sustainability is integral to our corporate strategy and future business success. Sustainability is central to who we are as a company. As our CEO Carl Bass frequently describes, sustainability is part of being a good, responsible company. It contributes to making Autodesk a financially great company delivering outstanding products. And it makes us an important company, helping our customers tackle the global challenges of the 21st century. Our sustainability initiative has four areas of focus, each essential to our success:

Conduct Our Business Responsibly

Being a responsible business has been part of our corporate culture and strategy since our founding in 1982. Our efforts have earned us numerous awards, including being ranked number one in our sector for corporate governance by CRO (Corporate Responsibility Officer) Magazine this past year. See the Responsible Business section for details on corporate governance and business ethics, employee practices, community investment, and public policy.

Optimize the Environmental Impact of Our Operations

This area has been central for the company during the past year. We established an environmental policy, an environmental management system, and a governance model that integrates environmental impact considerations into business decisions across the company. See the Operational Impacts section for more details about our carbon footprint analysis and our most significant areas of impact.

Make Our Products the Best Available for Doing Sustainable Design

Although optimizing our own operational impact is important, an even bigger opportunity for Autodesk is to influence how our 9 million users are designing the built environment—from buildings and cars to cities and shoes. Our mission is to simplify and democratize sustainable design. We want to make sustainable design easy and accessible to architects, engineers, and designers everywhere, not just for the leading green innovators. See the Products and Industries sections for more details about how our customers are using Autodesk software to accelerate sustainable design across each of the industries we serve.

Amplify Our Impact by Partnering with Leading Innovators

Beyond influencing the design decisions of our customers, we aspire to further extend our impact on society by partnering and collaborating with innovators and thought leaders such as the U.S. Green Building Council, Designers Accord, and others. See the Partnering with Innovators section for more details about our partnership strategy and results.

Oppsummering

Avslutningsvis mener vi at vi er et samfunnsbevisst selskap som legger stor vekt på å drive virksomheten vår på en etisk forsvarlig måte. Vi stiller krav til våre leverandører og forretningspartnere og er også forberedt på å respektere våre kunders krav til oss.

Vi svarer selvfølgelig alltid på spørsmål om vår CSR-policy. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål her.