Skip to main content Search Basket

Sunne initiativ gjør oss sterke

For oss i NTI er det viktig at alt vi gjør er bærekraftig i lengden på både individ-, selskaps-, og samfunnsnivå. Vi har derfor høye krav på alt fra arbeidsmiljø til leverandørenes produksjonsvilkår.

 

Vi har eksistert i mange tiår, og vet at det som gjøres i dag gir morgendagens forutsetninger. I NTI har engasjementet for menneske, selskap og omverden vært stort helt fra starten, man kan se at vi siden barnsben har arbeidet utfra tanken og det som i dag kalles Corporate Social Responsibility (CSR).

Siden vi ikke selv er en produksjonsbedrift består vårt direkte miljøhensyn i å holde kontorene våre så energieffektive som mulig. Når det gjelder leverandørene våre stiller vi høye krav til deres produksjonsvilkår både når det gjelder miljø og mennesker. Men vi arbeider også sammen med kundene våre for å redusere miljøpåvirkning, blant annet gjennom å rådgi foretak innenfor byggebransjen å arbeide med langsiktig, bærekraftige bygninger med lav miljøpåvirkning.

Vi er også opptatt av våre medarbeideres ve og vel, og med en lang gjennomsnittlig ansettelsestid ser vi at man gjerne trives godt hos oss.