Skip to main content Search Basket

Våre arrangementer

Vi deler gjerne av vår kunnskap og gjennomfører webinarer, seminarer og konferanser.

Samarbeid og samhandling

Det er viktig å være med på NTIs events for å diskutere med andre, følge med på våre leverandørers produktutvikling, dele tanker om hva man tror vil prege markedet de neste årene, og få delt «Best Practice». Noe av det viktigste fremover er samarbeid og samhandling på tvers av tradisjonelle skillelinjer.

Kees Rodenburg

CAD Designer hos Flowtite Technology AS