Skip to main content Search Basket

ITK Envifront sparar över 1000h tack vare systemintegration

Industri och design

I väldigt många industriella processer finns ett behov av att rena gaser. Det kan handla om allt ifrån att ta bort sot och farliga partiklar från förbränningsprocesser till att ta bort lukter från olika typer av tillverkningsprocesser. Sedan 1988 har ITK Envifront fokuserat sin verksamhet på luftreningsteknik och bidrar på många sätt till en mer hållbar industri, både i Sverige och internationellt.

Utmaning för ITK Envifront

ITK Envifronts utmaning handlade om behovet av att lägga in samma projektdata i flera datakällor, vilket genomfördes manuellt. De var även tvungna att manuellt uppdatera det allmänna dokumenthanteringssystemet när data släpptes i Vault. Detta resulterade i mycket tid som ägnades åt icke-värdeskapande arbete och innebar även en hög risk för felkällor.

OBS! Cadcraft är numera en del av NTI Group.

Lösning

Målet var att integrera de viktigaste datakällorna för att minimera slöseri med icke-värdeskapande arbete och minimera risken för att inmata felaktig data. Lösningen blev en skräddarsydd anpassning av Autodesk Vault tillsammans med systemintegration. Det förväntade affärsresultatet var att använda resurserna, som tidigare användes för att lägga in data, till att att arbeta med uppgifter som skapar värde och som kan driva verksamheten framåt. Detta skulle hjälpa ITK Envifront att bli mer konkurrenskraftig.

Resultat

Tack vare denna lösning kan ITK fokusera på arbete som skapar mervärde för sina kunder. De har sparat både tid och minimerat fel tack vare systemintegration mellan sina huvudsakliga verksamhetskritiska system.

  • Över 1000 timmar sparas vilket frigör tid för värdeskapande arbete
  • Enkelt att hitta rätt data

Med NTIs kunskap och engagemang från ITK Envifront har vi tillsammans utvecklat en smart lösning som effektiviserar verksamheten. Med relativt liten ansträngning har vi lyckats uppnå stora vinster.

Digitalisering behöver inte vara stora komplexa projekt för att ge bra resultat.

Har du några frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till mig!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309