Skip to main content Search Basket

Sunda initiativ gör oss starka

För oss i NTI är det viktigt att allt vi gör är hållbart i längden på såväl individ-, företags-, och samhällsnivå. Vi har därför höga krav på allt från arbetsmiljö till leverantörers produktionsvillkor.

Vi har själva genomlevt många decennier, och vet att vad som görs idag ger morgondagens förutsättningar. I NTI har engagemanget för människor, företag och omvärld varit stor redan från början, man kan säga att vi sedan barnsben arbetat utifrån tanken om det som idag kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Bland annat stöttar vi återkommande forskning, idrott och sociala engagemang.

Då vi själva inte är en produktionsverksamhet består vår direkta miljöhänsyn i att hålla våra kontor så energisnåla som möjligt. När det gäller våra leverantörer har vi höga krav på deras produktionsvillkor både vad gäller miljö och människor. Men vi arbetar även med våra kunder för att minska miljöpåverkan, bland annat genom att råda företag inom byggbranschen att arbeta med långsiktigt hållbart byggnader med låg miljöpåverkan.

Vi är också måna om våra medarbetares välmående, och med en lång genomsnittlig anställningstid ser vi att man gärna trivs bra hos oss.

Kontakta oss

Martta Riihimäki

VD

010 211 69 02