Skip to main content Search Basket

Systemintegration

Bygg Industri och design

Vi på NTI anser att nyckeln till verklig digitalisering ligger i just integration mellan systemen för att få bättre ordning och reda samt kunna automatisera flöden. Integration innebär effektivisering av administrativa processer och en snabbare digitaliseringstakt för hela företaget.

Flera av våra arbetsuppgifter är redan digitaliserade i olika IT-system. Det kan vara affärssystem, CAD-system, HR-system, CRM-system, dokumenthanteringssystem och verksamhetssystem av alla dess slag. 

Genom att få olika system att kommunicera med varandra minskar behovet av manuell hantering, vilket kan spara enormt mycket tid. Dessutom minimeras och förhindras misstag då överföring av information mellan systemen sker automatiskt och säkert.

Varför systemintegration?

Syftet med att integrera olika system är för att

 • Minska manuell hantering av data mellan olika program och system
 • Frigöra arbetstid för användaren
 • Minska ledtiden till produktion
 • Säkra rätt underlag för inköp och produktion

En lyckad integration kan generera goda resultat för hela verksamheten, såsom

 • Bättre orderflöde
 • Minskad risk för manuella fel vid hantering av data
 • Minimerade flaskhalsar mellan konstruktion och produktion
 • Revideringar och uppdateringar får snabbare genomslagskraft ut till produktion

Vårt erbjudande

Vi genomför integrationslösningar baserat på olika miljöer och system, som exempelvis CAD-system, PDM-system, PLM-system, ERP-system och CRM-system. Flera av våra lösningar för systemintegration är baserade på Autodesks Data Management-lösning Vault (PDM) samt Product Lifecycle Management-lösning Fusion 360 Manage (PLM). Dessa system kan integreras till andra system som  exempelvis affärssystem, molnportaler, kundhanteringssystem och projekthanteringssystem.

Vid integration använder vi vår egenutvecklade och kraftfulla plattform iConnect som automatiserar informationsutbytet mellan olika avdelningar och system i företaget. Ett exempel kan vara synkroniserad revisionshantering mellan artiklar i PDM/PLM och ERP vilket minimerar risken för beställningar baserat på felaktigt underlag. Lösningen är en standardiserad och flexibel integrationsplattform som kopplar samman bland annat PDM-, PLM- och ERP-system. Det kan även handla om smart hantering av XML-data som ska föras vidare till ett databasbaserat system.

Idag erbjuder vi olika nivåer av iConnect för integration till klientsidan:

 • Integration av Autodesk Vault PDM
 • Autodesk Fusion 360 Manage Source Module
 • Fristående XML klient
 • iConnect API

Vi arbetar tätt med affärssystemsleverantören Monitor och har tillsammans genomfört många integrationslösningar med iConnect. Utöver detta integrerar vi även till andra affärssystem, såsom Jeeves, Pyramid, IFS, Visma Business, SAP, GARP, iScala och många fler. Vi använder även Microsoft Power Automate samt Webhoks för integration mellan valda system.

monitor-1000x200.jpg

Hur kommer jag igång med systemintegration? 

För att påbörja ett arbete med systemintegration, rekommenderar vi att genomföra en Discovery Workshop, där vi tillsammans kartlägger dataflöden och hur en integration kan skapa värde för er. Vilka intressenter av data finns det mellan vilka system och när i flödet ska det ske? Bäraren av data är vanligtvis artiklar när det gäller kommunikation till och från PDM/PLM-systemen.

Det är viktigt att bestämma vilken data som ska förflyttas mellan systemen, vilket system som är master för respektive metadata och var initialt artikel/databäraren skapas. Artikeldata kan genereras från olika system. Typiska produktions- och inköpsrelaterade data är ofta styrda av affärssystem, medan grundläggande information styrs av PDM/PLM systemet, som exempelvis benämning och material.

När de övergripande frågorna är satta så bryts frågeställningarna ned:

 • Vem har rätt att skapa nya artiklar?
 • Hur ska datafält mappas?
 • Vilken data är obligatorisk?
 • Ska nomenklaturregler tillämpas?
 • Hur sker uppdatering av data?

Denna typ av information blir sedan basen för den specifikation som styr uppsättningen.

Pilotmiljö

För att verifiera och kunna testköra en integration sätts ofta en testmiljö upp. Detta ger förutsättningar för att lugnt och säkert kunna testa flöden av data och justera efter behov. Tester sker med kopior av befintliga data. En stor del av ett projekt blir ofta att städa upp i existerande data för att kunna följa det nya upplägget.

Produktionsmiljö

När miljön är verifierad och data har uppnått en hygiennivå så driftsätts lösningen. Löpande förbättringar och nya önskemål fångas upp.

Vi på NTI har lång erfarenhet av att arbeta med att integrera system och är med er hela vägen. Utöver vår kompetens har vi en unik produkt som heter iConnect, vars syfte är att underlätta ert integrationsbehov.

 

Vill du veta mer om systemintegration?

Tveka inte på att höra av dig till Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309