Skip to main content Search Basket

Design och konstruktion

Industri och design

I konstruktionsfasen sätts ramarna för cirka 70% av en produkts kostnad och cirka 80% av en produkts miljöpåverkan. Det är därför kritiskt att tillverkande företag gör det ni kan för att digitalisera och effektivisera arbetet samt tar kontrollen på processerna kring er produkt.

 

NTI har arbetat med att effektivisera och digitalisera arbetet på konstruktionsavdelningar sedan starten år 1945. Tidigare har vårt arbete primärt handlat om förflytta våra kunder från ritbräda till datorbaserad CAD-konstruktion i AutoCAD, men under de senaste tio åren har det blivit mer fokus på 3D-konstruktion, datahantering och design.

Även om konstruktionsavdelningen är vår hemmaplan, arbetar vi idag med att effektivisera företaget i helhet då den stora förbättringspotentialen sällan finns på respektive avdelning utan i gränssnittet mellan företagets olika öar.

2d-design-1000x700px.jpg

2D-design

Att arbeta med 2D-design handlar om att skapa design i endast två dimensioner vilket innebär att skapa någonting som ni skulle kalla ”platt”. Färdiga ritningar levereras väldigt ofta i 2D, oavsett om de har konstruerats i 2D- eller 3D-system. Trots att det idag finns väl utvecklade och avancerade 3D-system för modellering anser många fortfarande att det är lättare och tydligare att förmedla information i platt 2D-format.

Läs mer om 2D-design

3d-design-1000x700px.jpg

3D-design

Design i 3D ger helt andra möjligheter än motsvarande 2D-underlag. Utöver den rent visuella fördelen kan modellen användas till mycket mer. Beslut om form, funktion och prestanda kan tas tidigare genom olika analyser, exempelvis FEM-beräkning, tolerans- och krockanalys, produktionssimulering, rendering och VR. Underlag för instruktioner, montering och reservdelar kan tas fram innan produkten är tillverkad.

Läs mer om 3D-design

Arbeta smartare med design och konstruktion

När ett företag har börjat arbeta med 3D-konstruktion kan ett behov av enhetlighet uppstå. Många konstruktörer är fantastiskt duktiga och ambitiösa, men har ofta ”sitt eget sätt” att bygga upp modeller på. Genom ett standardiserat arbetssätt och moduluppbyggnad kan ni öka kvaliteten och kapaciteten på konstruktionsavdelningen.

Historiskt sett har konstruktionsavdelningens primära syfte varit att skapa tillverkningsunderlag för produktion och i vissa fall offertunderlag till säljavdelningen. Numera är konstruktionsavdelningen allt mer delaktig i fler av företagets processer.

Datahantering

Data Management, även kallat Product Data Management (PDM), är en förutsättning för en välfungerande konstruktionsavdelning. Med rätt system kan ni enkelt spåra, återanvända och hantera dokument och konstruktionsdata för ett effektivare arbetsflöde. 

Vill du effektivisera er design- och konstruktionsprocess?

Tveka inte på att höra av dig till oss!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309

Rasmus Gustafsson

Account Manager

010-1016234