Skip to main content Search Basket

 

3D-design

Med hjälp av 3D-design kan kreatörer enkelt forma, förmedla, dokumentera, analysera och dela sina idéer. Det finns många fördelar med att använda 3D-design och 3d-modeller, som används inom flera branscher, inte minst inom tillverkningsindustrin och byggbranschen. 

I 3D-modell finns metadata lagrad och denna information kan återanvändas i andra system som exempelvis företagets affärssystem. Artikeldata och strukturer kan skapas upp automatiskt utifrån 3D-modellens information. Detta automatiserar manuellt arbete och säkerhetsställer rätt data genom hela processen.

cam-1000x700px.jpg

CAM

Många förknippar CAM-system som en kostsam lösning och att det tar lång tid att komma igång med en CAD- eller CAM-process. Om du redan har Product Design and Manufacturing Collection ingår både Inventor CAM och Fusion 360 utan extra kostnad. Autodesk har dessutom standardiserade postprocessorer som är helt gratis och kan när som helst anpassas till just din CNC-maskin.

Fördelarna med CAM är många och utnyttjandegraden av CNC-maskinerna ökar då du kan förbereda och programmera nästa detalj samtidigt som maskinen producerar detaljer. Även säkerheten ökar då CAM-systemet kan optimera verktygslängder och göra kollisionskontroller.

digital-fabrik-1000x700px.jpg

Digital fabrik

Kravet har blivit högre för att snabbt kunna planera och ändra fabriker inför tillverkning av nya produkter. Ett sätt att effektivisera förändringsarbetet är att med hjälp av programvara bygga 3D-modeller för att simulera tillverkning och flöden i den planerade fabriken redan innan själva bygget sker i verkligheten. På så sätt kan fabrikslayouten enkelt optimeras utifrån era behov.

Med en digital fabrik får ni maskiner och system som är anslutna till varandra i realtid, vilket skapar möjligheten att effektivisera produktionen och dessutom öka konkurrenskraften.

Läs mer om digital fabrik

Generativ design inom 3D-design

Generativ design är en iterativ designprocess som innehåller ett program vilket producerar upprepade antal förslag som uppfyller vissa begränsningar – vad som fungerar och inte fungerar. Istället för att konstruera en del och sedan använda hållfasthetsanalys för att kontrollera att produkten uppnått önskade egenskaper, kan generativ design vända detta arbetssätt helt och hållet. Designers kan finjustera det möjliga området genom att välja specifika utdata eller ändra ingångsvärden, intervall och distribution. Utfallet av detta är ett förslag på den bäst optimerade produkten.

Med generativ design finns möjligheten att styra design genom ett flertal parametrar. Dessa parametrar kontrolleras fullt ut med ett utstuderat lastfall som grund. Då skapas ett viktoptimerat designresultat i en konsoliderad del, där en traditionell design eller konstruktion kanske skulle kräva flera och tyngre delar. Utvecklingen av additiv tillverkning har gått i en rasande fart vilket har lett till att det idag är möjligt att producera dessa organiska former. Genom generativ design i Fusion 360 kan ni skapa lättare och starkare produkter.

Sätt upp villkor, begränsningar och tillverkningsförutsättningar för din produkt och låt molntjänsten i Fusion 360 ta fram förslag på hur produkten skall se ut.

Vill du veta mer om 3D-design?

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309