Skip to main content Search Basket

Ökad kvalitet och kontroll tack vare PLM

Industri och design

Interior Experts Sweden AB, även känt som Intrx, är ett svenskt inredningsföretag beläget i Kumla. Företaget har sedan starten 1983 inrett butiker inom dagligvaruhandeln, däribland de största livsmedelskedjorna i Sverige såsom ICA och Coop. Intresset för Intrx växer även på den globala marknaden och idag har de dotterbolag i Finland och Tyskland.

Utmaning för Intrx

Interior Experts Sweden AB (Intrx) ville höja kvaliteten i sin projektledning, uppnå en mer hållbar situation för sina anställda i projekten samt även erbjuda en bättre lösning för leverantörssamarbete. Det var tidigare svårt att tidigt i projekten se var det behövdes mer resurser för att kunna nå projektets mål. Intrx ville även ha en modern lösning och plattform för samtliga processer i syfte om att kunna anpassa sig till framtida krav.

OBS! Cadcraft är numera en del av NTI Group.

Lösning

Den mest optimala lösningen för Intrx blev en mix av Autodesk-produkterna Forge, Vault Professional, PLM-systemet Fusion 360 Manage samt NTIs egentuvecklade produkt iTools iConnect. Med Autodesk-produkterna Forge och Vault Professional har Intrx kunnat öka sin projekteffektivitet tillsammans med Fusion 360 Manage som erbjuder en effektiv och komplett lösning för Product Lifecycle Management (PLM). Med PLM får företaget en ökad kontroll över kundprojekten och dess resurshantering, dvs. var de behöver fokusera för att leverera i tid, samtidigt som de minimerar onödigt dubbelarbete och extra transporter.

Tillsammans med NTI, har Intrx fått konsultation gällande PLM-service avsett lösningsarkitektur, implementation och integration. Dessutom har systemintegration med hjälp av iConnect varit en viktig del av helhetslösningen.

Resultat

Tack vare Autodesks lösningar och NTIs expertis, har nu Intrx bra kontroll över sina projekt och har god insikt i hur de ligger till i de olika projektfaserna. Företaget har även fått bra koll på arbetsbelastningen och kan återanvända data för mer standardiserade projekt vilket sparar både tid och pengar samt minimerar risken för felkällor. 

Rustad inför framtiden

"Jag känner att vi är redo för framtiden tillsammans med Autodesk och Fusion 360 Manage. Vi har alla möjligheter att anpassa oss efter framtida behov."

Mats Jonsson

VD, Intrx

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte på att kontakta Håkan!

Håkan Gustafson

Key Account Manager

010-1016311