Skip to main content Search Basket

Bättre samarbetet genom koppling mellan Vault, Monitor och iConnect

Industri och design

FlexQube erbjuder ett flexibelt system med standardiserade byggstenar som kan användas för att konstruera industriella materialhanteringsapplikationer, exempelvis pallvagnar, kitvagnar och hyllplansvagnar. Med sin revolutionerande teknologi har de bland annat tagit fram världens första modulära AGV – The eQart.

Utmaning för FlexQube

FlexQube hade problem med ineffektiva arbetsflöden då samarbetet mellan olika aktörer berör platser över hela i världen, men som alla var kopplade till en långsam server i Sverige. Långsamma överföringshastigheter tillsammans med mycket data som matas in manuellt i olika system ledde till att mycket tid spenderades på icke-värdeskapande arbete.

OBS! Cadcraft är numera en del av NTI Group.

Lösning

Målet med projektet var att frigöra tid för att kunna arbeta med mer värdeskapande aktiviteter. En lösning på detta var att ha en enda källa för CAD-data som lätt kan nås från de olika platserna runt om i världen. Genom integration mellan PDM och ERP skulle effektiviteten öka utan att behöva skriva om data. Detta skulle förbättra både samarbetet och arbetsflödet.

Tillsammans med FlexQube implementerade vi på Cadcraft en lösning bestående av Fusion 360, Product Design & Manufacturing Collection och Vault Professional. Vi kopplade även samman Vault och FlexQubes affärssystem Monitor med vår integrationsplattform iConnect.

Fusion 360 används för att snabbt skapa koncept för kundprojekt. När konceptet är fastställt förfinas designen i Inventor för att skapa alla nödvändiga detaljerade modeller och ritningar. CAD-data lagras och hanteras inuti Vault. När den slutliga designen släpps överförs BOM-listan automatiskt till affärssystemet.

Resultat

Efter lanseringen av Autodesk-produkterna har det skett flera förbättringar gällande arbetsflöden runt om i organisationen. Utvecklingsteamet kan snabbt skapa och samarbeta i Fusion Teams-miljön och sedan vidarebefordra resultaten till designteamet för tillverkning av ritningar i Inventor. Designen kan delas och laddas upp mycket snabbare med Vault-konfigurationen i Microsoft Azure, vilket minskar leveranstiden för kundprojekt. Med integrationen av iConnect tas det manuella arbetet bort gällande att mata in BOM till Monitor vilket med fördel ger en mer kontrollerad revisionskontroll över de två olika systemen.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309