Skip to main content Search Basket

Visualisering & VR

Bygg Fastighetsförvaltning Media och underhållning GIS och infrastruktur Plant och process Industri och design

”En bild säger mer är tusen ord”  är ett gammalt talesätt som pekar på det faktum att det är svårt att förmedla information med bara text. Att beskriva hur saker ser ut, hur saker ska monteras, hur service ska utföras är nästan omöjligt utan kompletterande bilder eller filmer. Visualisering och VR kan lyfta fram estetik, kvalitet, robusthet och andra egenskaper som annars kan vara svåra att kommunicera.

vr-1000x200.jpg

Idag kan visualisering levandegöra idéer på ett tidigt stadium, långt innan projektering och produkter är klara. Med hjälp av Virtual och Artificial Reality (VR och AR) kan ni nå era kunder på ett nytt, mer konkret sätt för att visa hur arbetet planeras och fortlöper.

Vad är VR?

VR är en förkortning av Virtual Reality (Virtuell Verklighet). Med VR har ni möjlighet att via en dator få en uppfattning om en annan värld än den ni lever i.

För att uppleva VR behövs antingen en mobiltelefon, en dator eller spelkonsol och ett par VR-glasögon. En VR-upplevelse kan vara allt från enklare stereopresentationer, exempelvis mobiltelefon, till riktiga VR-glasögon.
Glasögonen har inbyggda skärmar och en accelerometer som noterar rörelser vilket i sin tur gör att det möjligt att upptäcka den virtuella miljön. Detta skapar ett virtuellt djup och en 3D-effekt med 360-graders-vinkel vilket bidrar till känslan av att befinna sig i en helt annan miljö. 

VR har blivit så pass bra att det nu har blivit ett framstående arbetsverktyg i många olika branscher, inte minst inom tillverkningsindustrin och byggbranschen. Med detta verktyg kan företag hantera otroliga mängder information vilket är till stor nytta vid exempelvis renderingar, modeller eller avancerade simuleringar. Dessutom kan flera personer befinna sig i en och samma modell samtidigt. Möjligheten att diskutera exempelvis design eller planlösning i realtid blir då möjlig, fastän de geografiska platserna är olika. Resultatet av detta blir både kostnads- och tidseffektivt.

PÅ NTI ser vi VR som en fantastisk möjlighet att interagera med beställare, kund eller referensgrupp för att förstå komplexa lösningar och att skapa de bästa lösningarna.

Användningsområden inom VR

Det finns många användningsområden inom VR - vilket är ert?

  • Hus, kontor och interiör - Ge kunden fler alternativ för större acceptans och kundnöjdhet
  • VR-arbetsmöten och avstämningar – Titta gemensamt på 3D-data för beslutsfattare
  • HMI (Human Machine Interface) – Kommunicera med maskiner och få driftdata från utrustningar och anläggningar
  • Produktdesign - Presentera flera förslag och skapa realistiska exempel och foton innan produkten är tillverkad
  • Erbjud användare inom underhåll, övervakning och drift att vandra runt i den nya anläggningen innan den är byggd och se att de kommer åt och förstår viktiga komponenter

Använingsområden inom AR

Som exempel kan AR, även känt som Artificiell Reality (Förstärkt verklighet) användas i ett byggprojekt för att ”gå in i” byggmodellen och i realtid se hur olika designförslag och ändringar påverkar. Ni kan t. ex. testa olika materialval och hitta konstruktionsfel tidigt, vilket spar både tid och pengar.

NTI har kompetens inom dessa områden och har utrustning att ta er till den bästa lösningen. Kontakta oss för mer information.

Mer om visualisering & VR?

Hitta produkter relaterade till visualisering & VR

Vi har många produkter som stöttar ert arbete kring visualisering.

Gå till produkter

Se hur våra kunder fått stöd av oss

Läs om hur våra kunder gått till väga för att bli mer effektiva i sin verksamhet.

Gå till referenser

Hitta rätt kurs för dig

Vi har mängder av kurser i olika former och för alla nivåer.

Gå till kursöversikt

Kontakta oss

Hör av dig till mig för stöd inom visualisering och VR!

Haider Alghifary

Arkitekt SAR/MSA, BIM konsult

010-1016214