Skip to main content Search Basket

Projektering

Bygg Fastighetsförvaltning GIS och infrastruktur Plant och process

Projektering kan vara en frustrerande sysselsättning som ofta är repetitivt och tidsförödande vilket mest skapar irritation. Istället skulle ni kunna lägga tid på viktiga och mer stimulerande arbetsuppgifter.

Effektiv projektering i 3D

Det finns flera anledningar till att effektivisera projekteringen på företaget, men en sak är säker och det är att alla idag borde projektera i 3D, det vill säga associativ 3D-modellering. Detta innebär inte att ni behöver ge upp möjligheten att arbeta i 2D, utan 2D används fortfarande inom 3D-modellering. Skillnaden är att vi arbetar med objekt som ger en 3D-representation över hur huset faktiskt kommer att se ut, vilket har flera fördelar:

 

Informationsbärare

Förutom att det visuellt är lättare att se ett objekt i 3D än i 2D kan ni även lägga till information om objektet, exempelvis vad ett fönster eller en dörr kostar. Denna information kan sedan återanvändas i andra projekt viket sparar både tid och resurser.

Exportmöjligheter

DWG, IFC, PDF med flera. Om ni arbetar i projekt där ni inte ska leverera andra filformat än exempelvis DWG och PDF, kan även dessa filformat exporteras direkt från modernare 3D-program.

Samarbete

Om ni är flera personer som samarbetar i större projekt ökar behovet av att fler arbetar inom samma disciplin. Detta är idag standard för de som arbetar med modernare 3D-Cadprogram vilket även leder till högre effektivitet.

Vyer

I och med att ni arbetar med en modell när ni jobbar i 3D-program kan ni välja att standardisera de olika vyer som är intressanta att ha med i ett projekt. Vyerna fungerar som kameror som går att justeras baserat på behov. Detta gör att vi faktiskt skapar vyer till våra ritningar innan vi ens hunnit tänka på det. Ändras något i modellen, ändras det i de berörda vyer som kameran visar. Detta kallas för total associativitet.

Standardisering

Genom att standardisera de objekt ni arbetar med kan data återanvändas vilket skapar smidigare flöden i era projekt. Detta sparar både tid, pengar och resurser samt effektiviserar verksamheten. Genom att standardisera slipper ni uppfinna hjulet på nytt.

Metodikutveckling

Vi på NTI vet att varje företag är unikt och att varje verksamhet har olika strategier för hur de arbetar mot sina mål. Genom att skräddarsy lösningar efter er kompetens och resurser skapar vi gemensamt en arbetsmetodik som passar just ert företag på bästa sätt.

Dokumentation

Med dagens moderna verktyg har vi goda möjligheter att dokumentera det arbete som utförs, ofta helt automatiserat. Varför lägga tid på att manuellt hantera viktig projektdata i ett Word- eller Exceldokument när samma information redan finns i ert smarta CAD-program?

Är du i behov av effektiv projektering?

Tveka inte på att höra av dig till mig!

Johan Holmqvist

Sales Manager AEC

010-1016354