Skip to main content Search Basket

Alle snakker om digitalisering, HMR Hydeq bare satte i gang

Industri og design

Digitalisering er et mye brukt begrep for tiden. Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser. Det betyr for mange kunder at de velger å automatisere tidligere manuelle rutiner. Dette er noe HMR så på som veldig viktig for å kunne være konkurransedyktig i en tid der det er stor press på lønnsomheten i norsk industri.

Utfordring: HMR ville ha en solid digital plattform for hvordan selskapet behandlet data i forbindelse med produktutvikling.

Løsning: Løsningen innebærer at data flyter fra design med Autodesk Inventor for 3D-modellering til Data Management med Autodesk Vault for deling og datasikring.

Resultat: En strømlinjeformet prosess og sikker dataflyt. Prosjektering og produktutvikling fungerer raskt, effektivt og uten feil.

HMR, et firma med en 60-årig historie, består i dag av syv selskaper med mekanisk spesialkompetanse på helhetlige løsninger innen systemer, produkter, tjenester og teknisk rådgiving til prosess-, energi-, olje og gass og infrastrukturindustri. HMR tilbyr komplette leveranser for utvidelse, vedlikehold og fornyelse.

HMR Hydeq i Årdal utvikler og bygger mobilt og stasjonært utstyr for aluminiumindustrien. Bedriften var pilot for HMR Group i etableringen av en digitalisert løsning for produktutvikling og håndtering av designdata. HMR ville ha en solid digital plattform for hvordan selskapet behandlet data i forbindelse med produktutvikling.

For å bygge opp dette systemet har HMR inngått et samarbeid med NTI, Norges ledende leverandør av integrerte CAD/PDM-løsninger. Det er NTI som har sørget for at alle deler i prosessene er godt integrert med hverandre. Løsningen innebærer at data flyter helt fra design med Autodesk Inventor for 3D-modellering til Data Management med Autodesk Vault for deling og datasikring. Tilrettelegging for produksjon har på denne måten blitt mye enklere og sørger for å eliminere feil.

Endre Asperheim, prosjekt ingeniør på HMR var primusmotor i selve implementeringen.

- Vi var på utkikk etter å effektivisere arbeidet med tegninger, og modeller og løsningen fra NTI virket veldig interessant. Vi hadde også kjennskap til noen dyktige mennesker fra NTI. Det skaper tillit.

NTI har i tett samarbeid med kunden gjennomført prosjektet på kort tid.

Det har vært en utrolig positiv prosess. Kunden var veldig motivert til å få til en god løsning og de har bidratt til å gjøre dette prosjektet til en suksess. Det var da også en viktig faktor for at vi klarte å gjennomføre på så kort tid. Jeg er sikker på at denne løsningen kan bidra til lønnsomhet for kunden, forteller NTIs konsulent Stig Bakketun.

HMR hadde en mappebasert struktur når det kom til oppbygging av modeller og tegningssett. Noe var lagret lokalt, og noe eksternt. Dette gjorde at mange oppgaver tok fryktelig lang tid, og man var aldri helt sikker på om dataene stemte. Det var veldig tidkrevende å starte opp nye prosjekter. HMR er i gang med nye arbeidsmetoder og er fornøyd med hvordan systemet og løsningen tar hånd om hele produktutviklingsprosessen:

– NTI har gitt oss en løsning som fungerer godt. Vi har endt opp med en strømlinjeformet prosess og en sikker dataflyt, der vi tidligere har hatt fragmenterte systemer og manuelle rutiner. Fremover vil vi enklere kunne finne igjen informasjonen fra gjennomførte prosjekter, vi kan gjenbruke data og på denne måten arbeide effektivt, sier Tor Arne Litlere, daglig leder i HMR Hydeq.

For å få til det har HMR tatt skritt for å etablere nye metoder, og har etter et tett samarbeid med NTI etablert system, arbeidsmetodikk og rutiner som sørger for at hele prosjektering og produktutvikling fungerer raskt, effektiv og uten feil. Målsettingen er å bruke mindre tid i oppstarten av prosjektet, og de slipper å lete, spørre og gå rundt uten å risikere å ende opp med feil revisjon.

- Implementeringen startet etter et forprosjekt, etter retningslinjer fra NTI. Forutsetningen for prosjektet ble definert i en workshop i forkant. I workshopen foreslo NTI best practice, vi gjennomgikk funksjonalitet og diskuterte hvilke metoder og arbeidsflyt som passet for oss, forklarer Endre Asperheim, og forteller videre:

- Det ble kartlagt hvordan vi jobber, og hvordan vi bør jobbe. Gjennom workshopen samles informasjonen i en rapport, som dannet grunnlaget for installasjon og konfigurasjon. Selve implementering og opplæring var gjennomført i løpet av en ukes tid, og gikk ganske smertefritt. Hvis det dukket opp ting i etterkant fikk vi god hjelp av NTI. Løsningen var på lufta etter bare kort tid.

Dette har vært en god erfaring. Vi har fått et system som sparer oss for mye tid og ekstraoppgaver. Denne plattformen setter oss i stand til å møte fremtiden, vi effektiviserer, sikrer lønnsomhet og sørger for at vi leverer enda bedre kvalitet til kundene våre hver gang, sier Tor Arne Litlere

Når arbeidet med Vault er godt etablert og blitt en del av «ryggmargen» til ingeniørene vil neste steg i digitaliseringen være å integrere CAD-en med andre systemer for å kunne dra nytte av informasjonen som ingeniørene skaper.     

 Hvor langt har din bedrift kommet i digitaliseringen? Ta testen her.

Kontakt oss hvis du vil vite mer!

Stig Bakketun

Senior systemkonsulent - industri/PDM

+47 902 01 783

Birgit Pettersen

Business Development Manager - industri

+47 900 23 462