Skip to main content

NO

Search Basket

Visjon og verdier

Vi skal være den ledende rådgiveren og våre kunders foretrukne leverandør av teknologi- og konsulentytelser til design- og konstruksjonsindustrien i Nord-Europa.

Vårt oppdrag er å hjelpe våre kunder med å skape lønnsom, bedre og mer bærekraftig design og konstruksjoner, i en utfordrende og en stadig skiftende verden.

Vi skal innfri dine forventninger gjennom nært samarbeid basert på brennende engasjement, pålitelighet, ydmykhet og gjensidig respekt.

Du skal oppleve NTI som en viktig partner

Vi går på jobb for å skape verdier og resultater for våre kunder gjennom å tilby de beste ekspertene og løsningene innen BIM, Digital Prototyping og Plant-industri. Du skal møte engasjerte rådgivere som brenner for å løse dine utfordringer. Jeg vil bli utfordret hvis du opplever at vi ikke leverer på premissene.

Halvor Jensen

Administrerende Direktør

Innfri forventninger

 • Åpen og konstruktiv kommunikasjon på alle nivåer
 • Kommunikasjon om hva kunden kan forvente av oss og til hvilken tid
 • Vi skal skape realistiske forventninger og innfri dem

Gjensidig respekt

 • Respekt for kundenes kompetanse og forretningsområder
 • Respekt for at organisasjoner og mennesker er forskjellige
 • Respekt for hverandres styrker og svakheter og åpenhet rundt dem

Pålitelighet

 • Vi skal være til å stole på både internt og eksternt
 • Vi er lojale både internt og eksternt
 • Kunden skal ha tillit til at vi er den riktige samarbeidspartner for dem

Engasjement

 • Vi brenner for det vi lager og kundene kan merke engasjementet vårt
 • Vårt engasjement er så sterkt at vi er parat til å legge på en ekstra innsats når det gjelder
 • Vi inspirerer hverandre og kundene våre med vårt engasjement

Samarbeid

 • Godt samarbeid internt hvor vi backer hverandre opp, deler kunnskap og hjelper hverandre
 • Tilgjengelighet overfor kunder og kollegaer
 • Kundens foretrukne samarbeidspartner

Ydmykhet

 • Vi er eksperter på våre felt, og som eksperter er vi ikke redd for å søke og dele viten, der vi har bruk for den
 • Vi er ydmyke overfor kundenes oppgaver, situasjon og ekspertise
 • Vi er ydmyke overfor utviklingen og oppmerksomme på konstant forandring