Skip to main content Search Basket

Assemblin tar i bruk Autodesk Construction Cloud på komplekst sykehusprosjekt for større åpenhet

Bygg Eiendomsforvaltning GIS og infrastruktur Plant og prosess

Å ha en bra konstruert fasade er flott, men like viktig er det indre arbeidet i en bygning. Det er her Assemblin, en installasjons- og servicepartner, kommer inn. Med over 5900 ansatte og arbeidsplasser i Sverige, Norge, og Finland, arbeider Assemblin med design, installasjon og vedlikehold av tekniske systemer. Dette dreier seg om elektrisitet, oppvarming, sanitet, ventilasjon og automatisering i hele Norden.

Assemblin er mer enn bare et installasjonsfirma. De er dedikert til å tilby det høyeste servicenivået til sine kunder, og evaluerer samt implementerer teknologi for å levere smarte, bærekraftige og effektive løsninger. Med alt selskapet har å levere, kan de tilby en skreddersydd løsning som støtter konstruksjonslivssyklusen fra design til overlevering.

"Forskjellen mellom Assemblin og de andre installasjonsfirmaene i regionen er at vi har evnen til å støtte hele konstruksjonslivssyklusen fra design til produksjon, til langsiktig vedlikehold av ventilasjonssystemer", forklarer Sophie Olsson, BIM – koordinator hos Assemblin Ventilation.

Selskapet bruker også teknologi for å øke driftseffektiviteten og holde kontroll på kostnader, til stor fordel for kundene.

Assemblin utvider adopsjonen av teknologi og BIM for å automatisere og visualisere prosesser. Det er nettopp dette som gjør firmaet i stand til å effektivisere koordinering, kommunikasjon og levere bærekraftige løsninger som gjør bygninger funksjonelle og komfortable.

Assemblin Ventilation

Selskapet har et sterkt team som jobber med programvarer for å utvikle unike løsninger. På grunn av at teamene deres jobber tett sammen, kan de kommunisere og overføre data til kundene sine sømløst.

Fredrik Engdahl

Leder for forretningsutvikling

Komplekse og sammenhengende prosjekter fører til nye sporingsmetoder

I Malmö, Sverige, moderniserer Region Skåne det store sykehusområdet for å skape et bedre arbeid og omsorgsmiljø. En del av utviklingen er det nye helsebygget med Skanska som hoved-entreprenør. Assemblin har kontrakt med Skanska og Region Skåne, og som en del av oppdraget vil Assemblin rådføre seg med ventilasjonssystemets planlegging og design. Deretter vil selskapet produsere, levere og installere utstyret.

Bygningen, som består av to tårn – 10 og 11 etasjer høye – er forbundet med kulverter og forbindelseskorridorer. Bygningen vil tilføre mer enn 100 000 kvadratmeter ny plass dedikert til 10 avdelinger med 244 enkeltrom, 23 operasjonsrom, mottak, ankomstavdeling for planlagt kirurgi og intensivavdeling med separate plasser for barn. I tillegg til offentlige miljøer med apotek, kiosker, kafeer etc.

Det er et stort og komplekst prosjekt, og derfor bestemte Assemblin seg for å bruke Assemble og BIM 360 i Autodesk Construction Cloud ™. Selskapet forventer at plattformen forbedrer åpenhet, koordinering og samarbeid samtidig som prosjektrisikoen reduseres på tvers av interessenter.

Spesielt gir Assemble og BIM 360 Assemblin en bedre oversikt over kritiske prosjektdata på en plattform, eliminerer redundans og gjør informasjon lettere å finne og få tilgang til.

"Alt henger sammen, og team kan enkelt visualisere prosjektet. Dette bidrar til å redusere risikoen for dobbeltarbeid og minimere forvirring. Vi elsker at informasjonen er tett integrert, koblet til og lagt ut veldig spesifikt, legger Olsson til.

Bruk av BIM for visualisering, kvantifisering og eiendelskoding

Gitt sykehusprosjektet i Malmö sitt omfang og kompleksitet, krever Assemblin et verktøy for å holde alle interessenter på samme side.

"Installasjonene er veldig tette, og du må være på samme sted med alle andre – inkludert elektrikere, varme og ventilasjon», påpeker Engdahl. Så det er utfordrende for både design og produksjon. Og siden det er et sykehus, er det et veldig intenst prosjekt."

Der Assemblin har brukt 3D-modellering for å sette i gang, trengte de et verktøy som ville skape sømløs informasjonsdeling i visninger som kan tilpasses. Så for dette prosjektet brukte selskapet Assemble til å kommunisere enkelt med 3D-tegninger i stedet.

"Å se 3D-modellen på en iPad i Assemble er et stort skritt for oss når det gjelder digitalisering", nevner Olsson.

Å ha en digital representasjon av tegningene ga Assemblins team mer nøyaktighet når de bestemte mengden materialer og kostnader for prosjektet.

"All denne informasjonen tillot oss å få en bedre forståelse av hva som var nødvendig og svare på spørsmål fra interessenter gjennom prosjektets forskjelllige faser", sier Carlos Heredia Fuentes, prosjektingeniør i Assemblin Ventilation. "Med Assemble har vi et langsiktig klart bilde av prosjektet både som en 3D-modell og som en organisert liste".

Med Assemble kan Assemblin lage unike visninger basert på hver enkelt interessents spesifikke behov. Teamet kan også berike modellen ved å legge til tilpassede Assemble-egenskaper til modellobjekter.

Dette tillot de riktige personene å få tilgang til nødvendig informasjon mye mer effektivt, slik at de kunne se prosjektet med et detaljnivå de tidligere ikke hadde.

"De kunne snu modellen opp ned og se den fra hvert hjørne. De kunne se produktets forskjellige egenskaper mer detaljert. Jeg tror det er en avgjørende ting – å se lengde, høyde og hvor ting skal sitte, forklarer Olsson.

Felt-teamet syntes også at Assemble-mobilappen var veldig lett å bruke og svært tilpassende. Før Assemble ble tatt i bruk, brukte Assemblin forskjellige farger på tegningene for å vise hvor de var i prosjektet.

"Det var vanskelig. Deretter måtte du skanne den, så dokumentasjonsprosessen var tungvint, husker Engdahl.

Takket være Assemble har det blitt lettere å se status for prosjektet.

"Når vi er i produksjon eller har installert eiendommene, kan prosjektlederne se det med en gang når de åpner Assemble", sier Olsson.

Hun fortsetter, "Assemble gir en mer effektiv og raskere måte å spore installasjonsstatusen på. Med Assemble kan vi ha et helhetlig syn på prosjektet på få minutter, hvor vi før måtte ut på feltet og markere og markere tegningen manuelt, og deretter gå tilbake til kontoret".

Dessuten har Assemble lagt til større åpenhet mellom teamet og prosjekteierne, som nå kan logge seg på systemet for å se på statusen for installasjonene og produksjonsplanen.

"Hvis kundene ønsket å se hva vi fakturerte før montering, måtte de gå til stedet for å sjekke jobbstatusen", forklarer Heredia Fuentes. "Nå inviterer vi dem til Assemble, og de kan se statusen til prosjektet og hvor vi er i produksjon uten å ta turen. Den åpenheten er uvurderlig.

Forbedre kommunikasjon og koordinering med digital konstruksjonsteknologi

"BIM 360 lar oss enkelt organisere og administrere prosjektdokumenter og data i en mappestruktur som er unik for dette prosjektet", sier Heredia Funtes. "Teamet vårt kan lett få tilgang til og gjennomgå den nyeste modellen og motta daglige oppdateringer for å se hvordan prosjektet utvikler seg".

Med et felles datamiljø i BIM 360, blir kommunikasjonen strømlinjeformet mellom interessenter, og det er en sannhetskilde for modeller. Dette kommer prosjektet til gode på følgende områder:

Kvalitet. Å ha muligheten til å kommunisere bedre med hverandre, og se modellegenskaper mer detaljert gjør at prosjektets interessenter kan jobbe effektivt og produsere høyere kvalitet.

Kostnader. De forbedrede prosjektprosessene fører til tidsbesparelser, bedre samarbeid og mer nøyaktige data, som hjelper Assemblin med å få mer gjort med mindre.

Planlegging. BIM 360 baner vei for mer åpenhet, slik at interessenter kan sjekke prosjektstatusen og iverksette tiltak raskt – noe som er et must, gitt den stramme tidsplanen for prosjektet.

Alt i alt sa Assemblin-teamet at BIM 360 gjorde alles jobb mye enklere, og selv de som nølte med å ta i bruk ny teknologi så en enorm verdi i plattformen.

Assemblin Ventilation

Med andre verktøy var vår erfaring at noen mennesker kan like teknologi, mens andre er ikke så opptatt av å ta den i bruk. Men når det gjelder BIM 360, har det vært ekstremt positivt. Selv folk ansett som motstandere av digitalisering hadde stor respons.

Fredrik Engdahl

Leder for forretningsutvikling

Opp og frem

Assemble og BIM 360 hjelper Assemblin til å bli mer effektive og lønnsomme – og ikke bare i dette enkeltprosjektet.

Ifølge Engdahl fungerer det nye byggeprosjektet i Malmö en utmerket modell som de kan bruke til fremtidige prosjekter.

"For oss er dette prosjektet en utmerket base, og det er prosesser som vi kan inkorporere i andre prosjekter og kontorer".

Standardene og prosessene som Assemblin utviklet vil være til fordel, og effektivisere selskapets initiativer fremover.

For eksempel er sjekklistene som teamet brukte repeterbare og kan brukes på fremtidige prosjekter. Som Olsson forklarer, "interessenter kan velge hvilken sjekkliste de vil ha på prosjektet sitt, og så blir den opprettet. Så det er som en standard de laster inn når de starter et nytt prosjekt".

Dessuten vil lærlingene og dataene teamet har samlet, forbedre Assemblins prognoser og bud betydelig. "I fremtiden vil prognosen vår bli så mye bedre, og prognosene vil være mye mer nøyaktige", sier Engdahl.

Og siden BIM 360 forbedrer Assemblins synlighet i prosjektets eiendeler, vil teamet bedre administrere disse eiendelene og til slutt la selskapet bli mer effektivt.

Til slutt gjør Autodesk Construction Cloud overlevering til en lek, takket være det faktum at alle prosjektdata er lagret i en enkelt plattform.

Engdahl husker da teamet måtte bytte prosjektledere og måtte overlate prosjektet fra en person til den neste. "Vi satt i møtet og gikk gjennom prosessen, og med Assemble og BIM 360 tok overleveringsfasen minutter i stedet for timer. Det er bare mye lettere".

Autodesk Construction Cloud hjalp Assemblin med å effektivisere prosessene gjennom hele prosjektets livssyklus, og hjalp interessenter med å samarbeide bedre samtidig som de forbedret effektiviteten og lønnsomheten uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Og den beste delen? Dette er bare begynnelsen. Fordi Assemblin har utviklet standarder og repeterbare prosesser med Autodesk, disse fordelene vil tjene selskapet i årene som kommer. 

Artikkelen er opprinnelig skrevet av Erik Blank og er hentet og oversatt fra Autodesks Construction Blog.

Hvorfor velge NTI?


Vi hjelper våre kunder med å digitalisere prosesser og skape lønnsomme, effektive og bærekraftige design og konstruksjoner.

NTI ble grunnlagt i 1945 og er i dag en av Europas største leverandører av digitale teknologi- og informasjonstjenester for aktører i bygg, design og industri. Vår visjon er å være en betrodd teknologipartner ved å tilby kompetansen, metodeverket og løsningene som gir varig forretningsverdi for våre kunder.

Foruten rådgivning, tilbyr vi også kompetanseutvikling og kurs. Vi har 30 års erfaring innen kursvirksomhet og utdanner årlig 10.000 personer innen CAD og BIM.

Kom i kontakt med våre eksperter her: