Skip to main content Search Basket

Sparar över 1000h årligen tack vare Vault PDM

Industri och design

Hanter Ingenjörsteknik AB grundades år 1966 och är idag en av Europas ledande leverantörer av materialhantering och rörpost till industri, handel och sjukhus. Företaget är beläget utanför Gånghester i Borås kommun och har varit vår kund i över 20 år.

Utmaning för Hanter

Hanters utmaning handlade om att hitta rätt data för ett specifikt projekt. Att leta efter data i flera datakällor samt att hålla data uppdaterade var oerhört tidskrävande och resulterade i att mycket tid ägnades åt icke-värdeskapande arbete. Manuell hantering av dessa datakällor innebar även en hög risk för fel, med hänsyn till den mänskliga faktorn. Hanter ville komma ifrån detta för att effektivisera verksamheten, kunna lägga mer tid på arbete som skapar värde samt säkerställa att samtliga data är korrekt.

OBS! Cadcraft är numera en del av NTI Group.

Lösning

För att tillgodose Hanters behov rekommenderade vi på NTI att samla all teknisk projektdata i ett system, vilket resulterade i valet av PDM-systemet Autodesk Vault Professional. Lösningen är baserad på Vault Professional API:er och specialanpassningar skapade av NTI. All typ av teknisk projektdata lagras i Autodesk Vault, såsom tekniska specifikationer, CAD-filer, bilder och offerter. Vault Thin client används för att ge enkel åtkomst till intressenter som behöver se data.

Resultat

Tack vare NTIs kunskap och engagemang från Hanter IT har vi tillsammans tagit fram en smart lösning. Med lösningen på plats kan Hanter IT fokusera på arbete som skapar värde åt sina kunder. Företaget har sparat både tid och minimerat antalet fel tack vare att de numera samlar all projektdata på ett och samma ställe. Som ett resultat sparar de över 1000 timmar årligen som istället kan läggas på värdeskapande arbete som gynnar verksamheten. Det är numera även mycket enklare att hitta rätt data för varje enskilt projekt. 

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309