Skip to main content Search Basket

Visuella säljlayouter i 3D med hjälp av Fusion 360

Industri och design

EWAB Engineering är en global organisation med 50 års erfarenhet av flödesteknik för monterings- och tillverkningsindustrin. Företaget grundades år 1970 i ett litet garage i Vadstena. Idag levererar de automationslösningar över hela världen och är en av de ledande aktörerna på marknaden.

Utmaning för EWAB

EWAB såg ett behov av att förbättra sin kommunikation med kunderna. De ville på ett visuellt och tydligt sätt, i ett tidigt skede av säljcykeln, kunna beskriva designavsikten och fördelarna med lösningarna. På så sätt skulle de kunna öka förståelsen för kunden och därmed korta ned säljcykeln.

OBS! Cadcraft är numera en del av NTI Group.

Lösning

Lösningen är baserad på Fusion 360 och Fusion Team, en 3D-plattform som på ett enkelt sätt möjliggör att snabbt kunna skapa säljlayouter. Fusion 360 gör det möjligt för försäljningsingenjörerna att själva skapa 3D-layouter utan att behöva involvera konstruktionsavdelningen. De 3D-modeller som används för att bygga säljlayouter är baserade på modeller från Inventor.

Resultat

Tack vare lösningar från Autodesk, NTIs expertis och engagemang från EWAB, kan företaget numera avsluta fler affärer i ett tidigare skede och därmed spara resurser. Hela försäljningsprocessen har effektiviserats, beslut kan fattas tidigt och ledtider för offerter har minskat avsevärt.

EWAB var villiga att tänka utanför boxen och de ser verkligen fördelen med att själva kunna skapa övertygande 3D-layouter.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309