Skip to main content Search Basket

Produktkonfiguration

Industri och design

Med en konfigurationslösning sparar ni tid i både konstruktions- och försäljningsprocessen av er produkt. Produktkonfiguration gör det möjligt att snabbare kunna bemöta kunder med information och offerthantering, samt möjliggör en mer effektiv konstruktionsprocess med färre fel i produktionen. Genom kopplingar mot företagets affärssystem och dess artiklar skapas tidsvinster i orderhantering och inköpsprocessen.

Varför börjar så många företag inrikta sig på att automatisera flödet runt sina produkter?

Autodesk Inventor ger idag sina användare möjligheten att enkelt regelstyra sina produkter. Användaren kan på ett säkert sätt sprida informationen, både inom den egna organisationen och även till kunder på webben. Autodesks produkter ger oss och våra kunder en komplett plattform för att följa och driva denna utveckling framåt.

Vad är det som driver utvecklingen i denna riktning?

Många företag upplever en osäkerhet i att anställa unga personer på grund av brist på erfarenhet. Med hjälp av en regelstyrd konstruktion vävs företagets ”Know how” in i produkterna och informationen behålls intakt även om personalen är ny eller byts ut.

Om ni har behov av att snabbt ge en layout kopplat till en förfrågan eller har en produkt som kan beställas i flera olika varianter kan ni med hjälp av produktkonfiguration effektivisera flödet.

Vårt erbjudande gällande produktkonfiguration

Programmeringen för en konfigurator sker i Autodesk Inventor och kallas iLogic. Har ni en Inventor-licens så har ni allt som behövs för att börja bygga regler. Vi på NTI har utvecklat ett tillägg till iLogic som öppnar en helt ny värld av möjligheter för iLogic-programmering. Vårt tillägg heter NTI iLogic Utilities och är ett regelverk av dynamiska funktioner. En konfigurator som är byggd med NTI iLogic Utilites återanvänder redan skapade artiklar och genererar inga extra modeller med ”Copy Design”. Vi använder standardiserade funktioner som ger oss möjligheten att bygga fullt dynamiska sammanställningar och ritningar med hög prestanda.

Vår kodning fungerar både lokalt och med Autodesk molnlösning Forge Design Automation som kan kopplas samman med er hemsida.

Vill du veta mer om systemintegration?

Tveka inte på att höra av dig till Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309