Skip to main content Search Basket

Entreprenör

Allt Bygg

I ett byggprojekt läggs den mesta tiden på byggplatsen och där uppkommer också de största kostnaderna. Det är också i byggplatssammanhang som vi som är en del av byggbranschen kan få störst effekt av att använda nya digitala lösningar.

Tillbringar du huvuddelen av din arbetsdag på byggplatser, eller genomför någon form av aktivitet på byggplatser, hittar du hos oss digitala lösningar och kompetens som kan göra din arbetsvardag mer förutsägbar och kostnadseffektiv.

Vissa av de stora byggprojekten är idag helt digitaliserade, där hela byggplatsen är papperslös. Responsen från de här projekten som jobbat digitalt är att de spar tid och pengar på sitt nya arbetssätt.

Idag efterfrågar allt fler digitala lösningar för ”byggplats” även för mindre projekt. Det är bara starten på en digital utveckling som under de närmaste åren kommer skjuta fart. Vi i NTI ökar därför också vår satsning på allt som handlar om byggfasen och vi ser stor efterfrågan och efterfrågan på våra lösningar, vår rådgivning och utbildning. Våra experter har erfarenhet från byggplatser, och vi erbjuder också kompetens inom VDC och planläggning.

Ska du planlägga och etablera ett nytt byggprojekt? Kontakta oss så kan vi stötta dig i att göra de rätta valen – från start till slut, så du spar både tid och pengar.

Få effekt av den digitala utvecklingen du också!

Mer om Entreprenad?

Hitta produkter relaterade till Entreprenörer

Vi har många produkter som stöttar ert arbete som entreprenörer.

Gå till produkter

Se hur våra kunder fått stöd av oss

Läs om hur våra kunder gått till väga för att bli mer effektiva i sin verksamhet.

Gå till referenser

Hitta rätt kurs för dig

Vi har mängder av kurser i olika former och för alla nivåer.

Gå till kursöversikt