Skip to main content Search Basket

Effektivt verksamhetsstöd med Product Lifecycle Management

Fastighetsförvaltning GIS och infrastruktur Plant och process Industri och design

Med PLM (Product Lifecycle Management) integreras människor, produktdata, processer och affärssystem. PLM fungerar som en ryggrad i verksamheten genom att skapa överblick och säkerställa att rätt person får rätt information i rätt tid. 

Manuella processer är tidskrävande

Inte sällan bygger företagets interna flöde på manuella processer där data kommuniceras på många olika sätt i en mängd format. När information delas mellan avdelningar, vilket ofta sker via mail eller delad filarea, görs detta i neutralformat som tappar logik och blir inaktuell i samma stund som den skickats.

Det icke värdeskapande administrationsarbetet som manuella processer medför är i regel 10-20 timmar per vecka och person.

Effektivisera verksamheten med PLM

PLM (Autodesk Fusion 360 Manage) skapar både egen information och samlar information från andra IT-stödsystem. All data görs sedan tillgänglig för hela verksamheten. Processer och rutiner som ofta hanteras på papper i olika hemgjorda subsystem eller manuellt i applikationer som Excel, stöds av PLM.

De vanligaste områdena att arbeta med är:

  • Produkter, artiklar och BOM-hantering
  • Ändringsförfrågan och ändringsorder
  • Kvalitet
  • Produktintroduktion och projekthantering
  • Samarbete med underleverantörer och partners

Denna video är inte tillgänglig

Du behöver ge samtycke till våra marketing cookies för att kunna se denna Youtube video.

Ge ditt samtycke här - och uppdatera därefter sidan

PLM är den enda lösningen som omfattar en hel produkts livscykel, inte enbart konstruktion, tillverkning eller service utan allt detta. Lösningen gör det möjligt för företag att bli mer effektiva samt minskar förseningar och fel som händer idag.

Utmaningar med samarbete och projektgenomförande är vanligt under själva skapandeprocessen av en produkt. Dessa problem kanske uppdagas först vid tillverkning och ger höga kostnader under produktionen. Delar som tillverkats mot felaktiga specifikationer måste skrotas, leverantörer levererar fel delar som i sin tur orsakar förseningar i slutleverans, garantikostnader orsakas av bristande kvalitetsprocesser etc.

PLM tar vid där Vault slutar

För de som redan kör Autodesk Vault är det naturligt att fortsätta använda denna dokumenthanteringslösning (PDM) tillsammans med Autodesk Fusion 360 Manage. För de som idag inte har en PDM-lösning finns UpChain som är ett molnbaserat dokumenthanteringssystem från Autodesk. UpChain följer med vid köp av Fusion 360 Manage.   

Autodesk Fusion 360 Manage effektiviserar dina produktutvecklingsprocesser genom att automatisera arbetsflöden och arbetsuppgifter och ger tillgång till aktuell information – när som helst och var som helst.

För att maximera nyttan av PLM-lösningen bör fokus ligga på nedanstående sex kärnområden.

Fusion 360 Manage - 6 fokusområden

Produktintroduktion och utveckling (NPI/NPD)

Konfigurerbara ”NPI/NPD” mallar med stöd för Stage Gate projekt, milstolpar och arbetsuppgifter kopplade till en produkt, produktlinje, företagsenhet, produktteam eller annat. Mallarna kan lätt konfigureras till att matcha en organisations precisa process och informationsstruktur. Anpassningsbara rapporter och tydlig grafisk presentation ger alla inom verksamheten fullständig överblick kring projektstatus och vilken information som eventuellt saknas, vilket hjälper till att snabbt identifiera och lösa potentiella flaskhalsar och undgå dyra leveransförseningar.

Produktbeskrivningar och stycklistor

Dina stycklistor (BOM), artikel- och materialdata är viktiga för dina produkter. Fusion 360 Manage hjälper till med att administrera, visualisera och dela uppdaterad BOM-data i hela organisationen i realtid. Konfigurerbara vyer av stycklistor (BOM) och artiklar med kopplade dokument underlättar för användarna att se relevant produktinformation i sitt rätta sammanhang, vilket gör det möjligt att fatta rätt beslut kring en produkt. Fusion 360 Manage knyter på ett effektivt sätt samman produktutvecklingsavdelningen med övriga företaget och skapar en central källa för gemensam produktdata och ökad förståelse av ”vem, vad, hur och varför”.

Ändringshantering

Produktändringar och projektavvikelser är oundvikliga. I Fusion 360 Manage finns standardiserade arbetsflöden uppsatta, vilka lätt kan konfigureras för att matcha en organisations precisa ECR/ECO-processer. Ändringshanteringen ger en grafisk framställning av processen för alla i organisationen, såväl interna som externa användare där ändringsförfrågningar och ändringsorder styrs i realtid. Fusion 360 Manage's ändringshantering säkerställer att produktändringar snabbt slår igenom till berörda parter inom den egna produktionen, hos underleverantörer och till andra intressenter.

Kvalitetsstyrning

Koordinera, styr och följ en komplett kvalitetskedja från problemidentifikation och analys av NCR (Non Conformance Report/avvikelsehantering) till RMA (Return Merchandise Authorization/hantering av produktreturer) och CAPA (Corrective and Preventive Actions/ felhantering och felavhjälpning). Fusion 360 Manage möjliggör att grafiska processer med kopplade aktiviteter, rutiner och dokumentation kan sättas upp tidigt i produktutvecklingsprocessen så att arbetsuppgifter inte hamnar mellan stolar, samt att alla berörda förstår vad som krävs och när saker är okej eller inte. Fusion 360 Manage ger ökad spårbarhet, minskar den tid som normalt går åt till att sammanställa data och reducerar riskerna för potentiella fel.

Leverantörssamarbete

Se till att få ett väl etablerat och flexibelt samarbete med din globala distributionskedja i en säker och konfigurerbar miljö. Inköpare och andra intressenter kan snabbt och effektivt godkänna leverantörer och samarbetspartners, samt administrera inspektioner, revisioner och korrigerande handlingar. Fusion 360 Manage har standardiserade arbetsflöden kring företagets leverantörer och de produkter de levererar. Arbetsflödena kan lätt konfigureras för att matcha en organisations precisa leverantörsprocess, samt integreras med andra relevanta stödsystem såsom ERP.

Product Data Management (PDM)

Molnbaserad dokumenthantering ger ditt utvecklingsteam möjlighet att organisera, administrera och spåra produktinformation, revisioner, relationer och publicerad data så att alla i organisationen arbetar med korrekt konstruktionsdata. Datahanteringen är lika lätt och intuitiv som att spara filer i mappar och systemet hanterar en mängd olika filtyper. Den integrerade viewern medger att personer utan tillgång till CAD kan ta del av 3D-modeller, sammansatta konstruktioner och ritningar. Fusion 360 Manage ger även tillgång till ett virtuellt konferensrum där ett t.ex. ett distribuerat utvecklingsteam i realtid kan vrida och vända på och plocka isär en konstruktion, kontrollmäta och kommentera den samt ladda upp och ned relevanta filer.

Vi har ett Nordisk Team som är specialiserat inom PLM och som i nära samarbete med Autodesk tar fram kundspecifika lösningar som skapar verkligt värde! Se i våra referenshistorier hur vi jobbat med andra kunder, och kontakta oss för att diskutera hur vi kan stötta er kring just era utmaningar.

Är du nyfiken på PLM?

Tveka inte på att höra av dig till Jonas eller Håkan!

Jonas Wicksell

Key Account Manager

010-1016222

Håkan Gustafson

Key Account Manager

010-1016311