Skip to main content Search Basket

Datahantering för effektivt verksamhetsstöd (PDM)

Industri och design

Datahantering är en viktig del i produktutvecklingen. Hur håller ni överblick över olika versioner av produkter och artiklar?

I konstruktionsprocessen är en av de vanligaste utmaningarna att hantera data så att rätt person får tillgång till rätt information i rätt tid. Många företag som använt enklare dokument- och arkivsystem är nu mogna att ta nästa steg mot automatisering och styrda processer för att höja kvaliteten och minska antalet fysiska artiklar. Skillnaden mellan att hantera dokument och ritningar jämfört med artiklar (Items) är en viktig del i beslutet.

PDM (Product Data Management) är ett stödsystem för att automatisera och överblicka produkter och artiklar ur ett konstruktionsperspektiv under hela eller delar av livscykeln. Grundläggande handlar det om hantering av CAD-data och versionshantering, men beroende på verksamhetens behov kan det byggas ut och automatiseras på många olika sätt.

Med PDM får ni tydlig struktur i ert arbetsflöde inom framför allt fyra områden:

Revisionshantering
Organisera en pålitlig godkännandeprocess

Håll ordning på alla versioner av artiklar och produkter! Besluta hur ni vill ha er godkännandeprocess; vilka som ska granska, i vilken ordning det ska ske, och hur rutinerna för frisläppande av modell/ritning/artikel/komplett konstruktion ska se ut.

Moderna PDM-system tillåter bland annat:

-          Automatisk generering av ritnings- och artikelnummer
-          Granskningsfunktion i ett eller flera steg
-          Möjlighet att styra avsteg från uppsatt rutin

Det är dyrt att producera utifrån felaktiga eller gamla underlag. Med ökande konkurrens minskar marginalerna, vilket gör att många nu implementerar PDM för att inte tappa mark.

Sekundära filer
Skapa, kontrollera och samla genererade filer som PDF, STEP, DXF

Spar tid genom att skapa dokumentation automatiskt, i stället för att konstruktören ska göra det manuellt. En stor fördel med att automatisera uppgiften är att man säkerställer att den alltid blir gjord och att det sker på samma strukturerade sätt varje gång. Säkerheten och kvaliteten ökar – samtidigt som det spar en hel del tid för dem som normalt producerar dessa dokument och filer.

En uppskattad funktion är att vi vid frisläppandet av dokument med automatik kan låta systemet generera ut sekundära filer. Det kan vara i form av PDF, en plåtutbredning eller en BOM-lista.

Vi har i den här processen möjlighet att styra namngivning och destination på filerna, innanför valvet, eller utanför på valfri hårddisk. Minst lika viktigt är det att veta vilka filer som är skapade och vilka som eventuellt saknas, något som vi också kan överblicka med våra verktyg. 

Tillgänglighet och sökbarhet
Enkelt att hitta rätt dokument och artiklar

Med ett PDM-system finns uppdaterad information alltid tillgänglig. Inköpare, beredare, verkstad, montage, service och eftermarknad har olika behov, och med PDM-systemet finns många möjligheter att göra den relevanta informationen tillgänglig för rätt personer. Enklare klienter eller webb-gränssnitt för att titta inne i PDM-systemet, generera ut filer till olika mappar på "servern", publicera i molnet via exempelvis ett PLM-system eller exportera data och ritning till ert ERP-system.

Ett utbyggt system med smarta attribut (sökord) skapar stora möjligheter att snabbt hitta rätt information! 

Items/artikeldata
Säker hantering av artiklar

Öka kontrollen med ett gemensamt system för både dokumenthantering och artikelstruktur. Traditionellt separeras de i ritningar och affärs-/produktionssystem vilket tvingar konstruktörer, beredare och inköpare att hålla ordning manuellt och därmed riskeras misstag.

Lösningen är att använda ett utvecklat PDM-system med livscykelhantering av Items. En Item (eller artikel) är enkelt uttryckt en mapp där flera filer kan revisionshanteras i grupp. Som exempel kan vi ta en mobiltelefon, en produkt som innehåller skal, kretskort, display, sladd, monteringsanvisning och instruktionsbok. Om instruktionsboken uppdateras med nya bilder, betyder det att hela produkten ”mobiltelefon” behöver uppdateras?

Genom att tänka Items får ni full kontroll på ”ingår i” och ”består av”, och kan exportera en komplett BOM-information till affärssystemet för inköp utan handpåläggning.

Se hur andra gjort

Ett bra sätt att inspireras är att se hur andra löst sina problem. Här kan du läsa om hur några av våra kunder tänker:

ENWA Water Technology

Läs mer

På vår blogg hittar du relevanta och initierade inlägg som tar upp olika aspekter av simulering. Följ oss gärna där för att inte missa några nyheter!

Vad är digitalisering?

Digitalisering - mer än bara teknik

Har du frågor? Kontakta oss här!

Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Tack! Vi kontaktar dig inom kort.

Kontakt

Vill du veta mer om PDM? Hör av dig till oss!

Christian Andersson

Chief Operations Officer

010-1016204