Skip to main content Search Basket

BIM och digitalisering

Bygg

Inom byggnadsbranschen är det svårt att prata om digitalisering utan att nämna BIM. Detta begrepp förekommer idag överallt inom branschen, vilket många sannolikt stött på någon gång under de senaste 20 åren som BIM har varit aktuellt.

När vi pratar om digitalisering brukar vi ofta prata om processer, det vill säga att översätta analoga processer till digitala och att förvandla någonting fysiskt eller mekaniskt till ettor och nollor. Mer konkret kan det inom byggnadsbranschen handla om att börja rita linjer på datorn istället för på ett papper, att dela en fil istället för att skriva ut en ritning och att kommunicera i en modell istället för via mail. För oss handlar digitalisering om hur vi hanterar och delar information under projektet och hur vi kan göra det på lättare, effektivare och säkrare sätt med hjälp av digital teknik.

 

Vad är BIM?

BIM, Building Information Modeling, är en arbetsmetod för mer digital projektering och genomförande av byggprojekt. Begreppet kan definieras som ”en intelligent 3D-modell-baserad process för att enklare, säkrare och mer effektivt kunna genomföra och samordna byggprojekt”.

Att öka den digitala nivån i projekt och genomföra projekt med BIM-processer blir idag mer vanligt, men har ni de förutsättningar som krävs för att hänga med i utvecklingen?

Digital mognad

I samband med BIM brukar det även pratas om mognadsgrad. I England, där byggbranschen har kommit väldigt långt med BIM-projektering, har de konkretiserat denna mognad i olika steg - en så kallad BIM-trappa som visualiserar en trappa för digital mognad. Detta är ett enkelt sätt att snabbt mäta den egna verksamheten och se vad som skulle kunna vara nästa steg för just ditt företag.

På NTI tror vi starkt på digitalisering men att det ska ske i lagom takt anpassat efter respektive företag.

Vilken nivå befinner sig ditt företag på?

 

Nivå 0

Ta steget från pappret in i datorn

CAD och linjer

Skapa ritningar på datorn

Text och utskrivna dokument

Nivå 1

Byt ut linjer mot objekt

2D/3D

Modeller och objekt

Filbaserat samarbete

Nivå 2

BIM

3D och BIM

Filbaserat samarbete

Databashantering

Nivå 3

Ta hänsyn till projektets hela livscykel

Gemensamma modeller och processer

BIM-hubb

Interoperabla data och livscykelhantering

Nivå 4

Fortsätt det digitala projektet efter färdigställande

Digital tvilling

Simuleringar

Vill du veta mer om BIM och digitalisering?

Tveka inte på att höra av dig till mig!

Johan Holmqvist

Sales Manager AEC

010-1016354