Skip to main content Search Basket

Beräkning och simulering

Bygg Fastighetsförvaltning GIS och infrastruktur Plant och process Industri och design

 

Genom att använda beräkning och simulering sparar du tid, pengar och minskar miljöpåverkan. Simulera din konstruktion och säkerhetsställ funktion och prestanda i ett tidigt skede innan produkten tillverkas. Optimera konstruktionen för lastfall och få en robustare produkt i kombination med mindre materialåtgång.

 

Konstruktionsnära beräkning

Autodesk Inventor möjliggör att direkt i CAD-miljön kunna kontrollera och optimera er konstruktion. Med hjälp av de inbyggda FEM-verktygen säkerhetsställer ni att konstruktionen tål de laster som den kommer att utsättas för. Konstruktörsnära FEM innebär att CAD-modellerna kan förändras allt eftersom med bibehållen koppling till FEM-verktygen. Där är det bara att uppdatera för att sedan kunna analysera igen.

stress-analysis-400x200.jpg

Stress analysis

Stress Analysis ger möjligheten att utsätta parter och sammanställningar för statiska laster. Det är ett linjärt FEM-program som kan kontrollera böjning, stress, ”strain” och egensvängningar med den modala modulen. Programmet kan användas för materialoptimering där modulen bereder parametriska mått, vilka behövs för att stå emot de krafter eller böjningar som en produkt utsätts för. Anses modellen i programmet ha för tunt gods skapar Stress Analysis nya 3D-modeller eller gör om modellen till skalobjekt. Dessutom hjälper programmet till att minska vikten på modellen genom Shape Generator, som föreslår vilka områden materialtjockleken kan minskas.

nastran-in-cad-400x200.jpg

Nastran in-CAD

I Autodesk Inventor finns möjligheten att använda Nastran In-CAD. Nastran In-CAD är ett icke-linjärt FEM-program där exempelvis värme-, knäckning- och utmaningsanalyser kan göras. Till skillnad från ett linjärt FEM-program undersöker Nastran In-CAD inte bara hur produkten ser ut innan kraften läggs på, utan itererar fram formen steg för steg genom att påföra kraften och kontrollera vad som händer med formen. Nastran In-CAD arbetar med olika typer av material medan Stress Analysis enbart jobbar med likformigt material.

frame-analysis-400x200.jpg

Frame Analysis

Frame Analysis är till för svetsade eller skruvade ramverk. Här arbetar Inventor med 1D-objekt (balkobjekt). Böjning, stress, ”strain” och mycket mer kontrolleras snabbt med hjälp av denna modul.

dynamic-simulation-400x200.jpg

Dynamic Simulation

Dynamic Simulation innebär rörelsesimulering. Här visas information om vilka krafter som behövs för att få produkter att röra sig utefter angivna villkor. Dessutom är det möjligt att återinföra rörelseenergin till den statiska Stress Analysis-modulen.

Analys och beräkning inom byggbranschen

I takt med alla förändringar i samhället blir det allt viktigare inom byggnadsbranschen att snabbt och effektivt kunna analysera och beräkna ett projekt från skiss till färdigt hus. Förändrade byggnadskrav baserat på lagar och förordningar samt krav från kunder och samhället gör att det konstant krävs förändrade och uppdaterade analyser och beräkningar i byggnadsprojekt.

För att värna om både miljö, pengar och resurser är det viktigt att exempelvis kunna redogöra en kalkyl för materialförbrukning, genomföra en energianalys och utföra en solstudie.

Genomför era analyser på rätt sätt

I och med att moderna molnbaserade analysverktyg har tillkommit inom branschen börjar gränsen mellan byggnadsindustri och samhällsplanering- och stadsplanering suddas ut. Detta upplevs som logiskt då samtliga invånare på något sätt bidrar till att förändra den byggda miljön vi lever i.

Stora byggföretag satsar idag stort på att kunna analysera andra projekt än enbart husprojekt. Detta berör omkringliggande bebyggelse, vilken service som finns i närheten, vilka vindförhållanden som finns på den platsen företaget vill bygga och mycket mer. Analyser likt dessa medför ett bättre perspektiv på projektet och hur resultatet kommer att bli när huset är färdigbyggt.

Är du nyfiken på hur du kan genomföra analyser, beräkningar och simuleringar på bäst sätt? ?

Kontakta Håkan eller Eric så berättar de mer!

Håkan Gustafson

Key Account Manager

010-1016311

Eric Wigren

Teamleader

010-1016209