Skip to main content Search Basket

Arkitektur

Allt Bygg
Arkitekten har brukarens behov och byggnadens utformning som utgångspunkt, men utmaningarna i dagens projektering finns på många fler plan:

  

- Projekten blir mer komplexa och ska genomföras på kortare tid

- Miljökrav och olika certifieringar av byggnader ställer nya krav på hela processen

-Robotar som används i byggandet, samt 4D- och 5D- analyser, kräver BIM-modeller av hög kvalitet

- Beställare ställer högre krav på att faktiskt förstå vad de beställer

God arkitektur är i grunden inte avhängig av programvaror och molnlösningar, men vi lever i en värld av förändring och digitaliseringen tar sig ständigt in på nya områden. BIM (byggnadsinformationsmodellering) är nu mer regel än undantag och kraven från uppdragsgivare och byggherrar blir hela tiden mer specifika.

De som ligger längst fram önskar att kunna bygga efter en levande digital modell utifrån koncepten as-built BIM och Lifecycle BIM, samt att byggherren gärna vill ha insyn i processen och tillgång till modeller genom projektet. I ett sådant sammanhang blir produkt- och produktsortiment ständigt ett mer aktuellt tema för att tillfredsställa byggherrens utmanande informationskrav.

Ett positivt samarbete mellan byggherren och ingenjörerna i tidiga faser kan höja byggkvaliteten och förebygga dåliga lösningar. Gott samarbete, tydliga processer och dataflöde blir därför också en viktig del av plattformen för framgångsrik arkitektur, sett med en byggherres ögon.

Arkitektens roll och position i projekten är ett aktuellt tema i en bransch i förändring. Arkitekten vill i många sammanhang kunna ta en roll i projekten där denne tillsammans med byggherren kan påverka val av samgranskningslösningar och påverka vilka krav som ställs på den slutliga digitala leveransen från de projekterande till byggherren. Verktygen och möjligheterna finns, man behöver bara ta tillfället i akt.

De här sakerna vill vi gärna diskutera med er - vare sig ni står inför ett projekt där det ställs krav ni inte mött tidigare, eller om ni önskar ligga i framkant och kunna erbjuda en mer tidsenlig och digital slutprodukt.

Förutom egenutvecklade molnlösningar kan vi erbjuda ny teknik från Autodesk och andra centrala leverantörer, som ständigt tar oss vidare mot att fullt ut kunna stötta projektens behov för effektivt samarbete, kommunikation, dokumentation och digital leverans i BIM. Information är nyckelordet, och här går NTI i bräschen med både dagens och morgondagens lösningar och tjänster. Kontakta oss för en dialog om era utmaningar, planer och önskemål. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för era projekt!

Mer om Arkitektur?

Hitta produkter relaterade till Arkitektur

Vi har många produkter som stöttar ert arbete kring arkitektur.

Gå till produkter

Se hur våra kunder fått stöd av oss

Läs om hur våra kunder gått till väga för att bli mer effektiva i sin verksamhet.

Gå till referenser

Hitta rätt kurs för dig

Vi har mängder av kurser i olika former och för alla nivåer.

Gå till kursöversikt

Har du frågor? Kontakta oss här!

Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Tack! Vi kontaktar dig inom kort.

Kontakta oss

Hör av dig till vår ansvariga för Arkitektur!

Christian Andersson

Affärsområdeschef Tillverkande Industri

010 211 69 31