Skip to main content

SE

Search Basket

Effektivt verksamhetsstöd med Product Lifecycle Management

Fastighetsförvaltning GIS och infrastruktur Plant och process Industri och design

Med PLM (Product Lifecycle Management) integreras människor, produktdata, processer och affärssystem. PLM fungerar som en ryggrad i verksamheten genom att skapa överblick och säkerställa att rätt person får rätt information i rätt tid. 


Världen över drivs verksamheter på en marknad som präglas av ökande globalisering och konkurrens. Det ställer hårda krav på en verksamhets effektivitet och ger litet utrymme för misstag och resursslöseri om intäkter och konkurrenskraft ska upprätthållas. Precis av denna anledning tar företag i en mängd branscher Product Lifecycle Management (PLM) till sig, för att effektivisera dagliga processer och rutiner samt att göra korrekt produkt-, projekt- och affärsinformation tillgänglig för rätt personer när de helst behöver den.

Denna video är inte tillgänglig

Du behöver ge samtycke till våra marketing cookies för att kunna se denna Youtube video.

Ge ditt samtycke här - och uppdatera därefter sidan

PLM både skapar egen information och samlar information från andra IT-stödsystem. All data görs sen tillgänglig för hela verksamheten. Processer och rutiner som ofta hanteras på papper, i olika hemgjorda subsystem eller manuellt i applikationer som Excel stöds av PLM. De vanligaste områdena att jobba med är produkter/artiklar och BOM, ändringsförfrågan och ändringsorder, kvalitet, produktintroduktion/projekthantering samt samarbete med underleverantörer och partners.

Vår PLM-lösning Autodesk Fusion Lifecycle gör det möjligt för alla att ta del av de möjligheter PLM-tanken erbjuder. Till skillnad från traditionella PLM-systemen som varit både dyra och svåra att implementera är det här en lätthanterad molnbaserad lösning. I och med att all information samlas i molnet krävs inga stora installationer, man har till och med tagit fram standardiserade implementationspaket för respektive process och funktionsområde. Prisnivån är också en sådan att det nu är fullt möjligt även för små och medelstora företag att ta till sig vinsterna med PLM.

Fusion Lifecycle effektiviserar dina produktutvecklingsprocesser genom att automatisera arbetsflöden och arbetsuppgifter och ger tillgång till aktuell information – när som helst och var som helst.

Denna video är inte tillgänglig

Du behöver ge samtycke till våra marketing cookies för att kunna se denna Youtube video.

Ge ditt samtycke här - och uppdatera därefter sidan
För att maximera nyttan av PLM-lösningen bör fokus ligga på nedanstående sex kärnområden.

Fusion Lifecycle - 6 fokusområden

Produktintroduktion och utveckling (NPI/NPD)

Konfigurerbara ”NPI/NPD” mallar med stöd för Stage Gate projekt, milstolpar och arbetsuppgifter kopplade till en produkt, produktlinje, företagsenhet, produktteam eller annat. Mallarna kan lätt konfigureras till att matcha en organisations precisa process och informationsstruktur. Anpassningsbara rapporter och tydlig grafisk presentation ger alla inom verksamheten fullständig överblick kring projektstatus och vilken information som eventuellt saknas, vilket hjälper till att snabbt identifiera och lösa potentiella flaskhalsar och undgå dyra leveransförseningar.

Produktbeskrivningar och stycklistor

Dina stycklistor (BOM), artikel- och materialdata är viktiga för dina produkter. Fusion Lifecycle hjälper till med att administrera, visualisera och dela uppdaterad BOM-data i hela organisationen i realtid. Konfigurerbara vyer av stycklistor (BOM) och artiklar med kopplade dokument underlättar för användarna att se relevant produktinformation i sitt rätta sammanhang, vilket gör det möjligt att fatta rätt beslut kring en produkt. Fusion Lifecycle knyter på ett effektivt sätt samman produktutvecklingsavdelningen med övriga företaget och skapar en central källa för gemensam produktdata och ökad förståelse av ”vem, vad, hur och varför”.

Ändringshantering

Produktändringar och projektavvikelser är oundvikliga. I Fusion Lifecycle finns standardiserade arbetsflöden uppsatta, vilka lätt kan konfigureras för att matcha en organisations precisa ECR/ECO-processer. Ändringshanteringen ger en grafisk framställning av processen för alla i organisationen, såväl interna som externa användare där ändringsförfrågningar och ändringsorder styrs i realtid. Fusion Lifecycles ändringshantering säkerställer att produktändringar snabbt slår igenom till berörda parter inom den egna produktionen, hos underleverantörer och till andra intressenter.

Kvalitetsstyrning

Koordinera, styr och följ en komplett kvalitetskedja från problemidentifikation och analys av NCR (Non Conformance Report/avvikelsehantering) till RMA (Return Merchandise Authorization/hantering av produktreturer) och CAPA (Corrective and Preventive Actions/ felhantering och felavhjälpning). Fusion Lifecycle möjliggör att grafiska processer med kopplade aktiviteter, rutiner och dokumentation kan sättas upp tidigt i produktutvecklingsprocessen så att arbetsuppgifter inte hamnar mellan stolar, samt att alla berörda förstår vad som krävs och när saker är okej eller inte. Fusion Lifecycle ger ökad spårbarhet, minskar den tid som normalt går åt till att sammanställa data och reducerar riskerna för potentiella fel.

Leverantörssamarbete

Se till att få ett väl etablerat och flexibelt samarbete med din globala distributionskedja i en säker och konfigurerbar miljö. Inköpare och andra intressenter kan snabbt och effektivt godkänna leverantörer och samarbetspartners, samt administrera inspektioner, revisioner och korrigerande handlingar. Fusion Lifecycle har standardiserade arbetsflöden kring företagets leverantörer och de produkter de levererar. Arbetsflödena kan lätt konfigureras för att matcha en organisations precisa leverantörsprocess, samt integreras med andra relevanta stödsystem såsom ERP.

Product Data Management (PDM)

Molnbaserad dokumenthantering ger ditt utvecklingsteam möjlighet att organisera, administrera och spåra produktinformation, revisioner, relationer och publicerad data så att alla i organisationen arbetar med korrekt konstruktionsdata. Datahanteringen är lika lätt och intuitiv som att spara filer i mappar och systemet hanterar en mängd olika filtyper. Den integrerade viewern medger att personer utan tillgång till CAD kan ta del av 3D-modeller, sammansatta konstruktioner och ritningar. Fusion Lifecycle ger även tillgång till ett virtuellt konferensrum där ett t.ex. ett distribuerat utvecklingsteam i realtid kan vrida och vända på och plocka isär en konstruktion, kontrollmäta och kommentera den samt ladda upp och ned relevanta filer.

Vi har ett Nordisk Team som är specialiserat inom PLM och som i nära samarbete med Autodesk tar fram kundspecifika lösningar som skapar verkligt värde! Se i våra referenshistorier hur vi jobbat med andra kunder, och kontakta oss för att diskutera hur vi kan stötta er kring just era utmaningar.

Kontakt

Välkommen att kontakta vår PLM-expert för att få veta mer om möjligheterna med PLM och Fusion Lifecycle

Jonas Wicksell

Key Account Manager

010 211 69 62

jw@nti.biz