Skip to main content Search Basket

NTI iTools iConnect

NTI iTools iConnect är en integrationsplattform som konverterar data från CAD-modellens stycklista, alternativt artikeldata i PDM-systemet, till artiklar och artikelstruktur i företagets affärssystem.

 

Varför NTI iTools iConnect?

En av de viktigaste delarna inom digitalisering är systemintegration. Det finns stora möjligheter till effektivisering hos tillverkande företag genom integration mellan olika affärskritiska system. iTools iConnect är en integrationsplattform som konverterar data från CAD-modellens stycklista, alternativt artikeldata i PDM-systemet, till artiklar och artikelstruktur i företagets affärssystem.

cad-pdm-itools-iconnect-erp (1).jpg

iConnect automatiserar informationsutbytet mellan konstruktionsavdelningen och resten av företaget. Det är en flexibel integrationsplattform som kopplar samman CAD-, PDM-, PLM- och ERP-system. Men det kan även röra sig om smart hantering av XML-data som ska föras vidare till databasbaserat system.

xml-iconnect-erp.jpg

Integration minimerar behovet av manuell överföring av data och eliminerar därmed risken för fel. Införande av integrationslösning driver ofta en viktig standardiseringsprocess. Det skapar helt enkelt bättre förutsättning för ordning & reda. Ett exempel kan vara synkroniserad revisionshantering mellan artiklar i PDM/PLM och ERP vilket minimerar risken för beställningar baserat på felaktigt underlag.

OBS! Denna video är framtagen av Cadcraft, som numera är en del av NTI Sverige.

Funktionalitet

Nivå av integration beror på typ av datakällor.

 • Indata XML
  • Översättning av BOM-data (stycklista) till artiklar & artikelstruktur i affärssystem
  • Möjlighet till automatisk övervakning av importfolder
  • Konfigurerbara skript baserat på Lua, exempelvis:
   • Byte av enheter
   • Sammanslagning av datafält
   • Addering av statiska värden
 • Indata PDM Vault Professional eller PLM Fusion Manage with Upchain
  • Automatisk export av komplett artikelstruktur till affärssystem vid release i PDM/PLM
  • Automatisk koppling av dokument på artikel, t.ex. PDF, DXF m.m.
  • Konfigurerbara skript baserat på Lua, exempelvis:
   • Byte av enheter
   • Sammanslagning av datafält
   • Addering av statiska värden

Beroende på affärssystem/mottagande systems möjligheter:

 • Automatisk revisionshantering i affärssystem kopplad mot revisionshantering i PDM/PLM
 • Varning i affärssystem, vid revision av artikel i PDM/PLM
 • Dynamisk 2-vägskommunikation mellan PDM/PLM och affärssystem
  • Primärt “read-only”, t.ex. lagersaldo, kostnad, leverantör mm
 • Hantera operationslista för aktuell artikel, som följer med in i affärssystemet

 

OBS! Denna video är framtagen av Cadcraft, som numera är en del av NTI Sverige.

 

Vill du veta mer om möjligheterna med iTools iConnect?

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309