Skip to main content Search Basket

Vault Cloud Collaboration

Industri och design

On-demand webinar

 

OBS! Detta webinar hölls av Cadcraft, som numera är en del av NTI Sverige.

Om webinariet:

I detta webinar går Stefan igenom hur vi kan dela data både internt och externt i molnet med Autodesk Vault Professional och Vault Workgroup. Han kommer att visa hur vi kan öka samarbetet mellan team med hjälp av olika verktyg. Dessa verktyg kommer han även att praktiskt gå igenom, däribland:  

  • Vault Shared View
  • Vault Shared Data
  • Vault Project Sync
    • Fusion Team
    • Autodesk Docs
  • Vault PLM
  • Vault mobile app
  • Vault web client

Med hjälp av dessa verktyg kan vi samarbeta på konstruktioner och designs för att effektivisera projekt och ha ett dubbelriktat utbyte av CAD-dokument på ett säkert och transparent sätt. Vi kan även dela selektiv data med andra, både internt och externt, för att få smidigare arbetsflöden baserat på korrekt information.

Detta är bara några av många möjligheter med Vault Cloud Collaboration som Stefan kommer att presentera i webinaret.

Registrera för att se webinar