Skip to main content Search Basket

Tätare samarbete mellan bygg- och tillverkningsindustrin

Bygg Industri och design

On-demand webinar

 

OBS! Detta webinar hölls av Cadcraft, som numera är en del av NTI Sverige.

Om webinariet:

Samarbete, kommunikation och datahantering är nyckeln till ett lyckat projekt, men hur verkställs det? Hur kan vi genom rätt tankesätt och metod nyttja de verktyg som finns för att kunna samarbeta bättre mellan olika discipliner?

Hur kan byggindustrin nyttja data från tillverkningsindustrin och hur kan tillverkningsindustrin nyttja data från byggindustrin i tillverkning av komponenter? Vilka vinster innebär det? Hur kan samarbetet bli tätare mellan bygg- och tillverkningsindustrin?

Dessa frågor och mycket mer diskuterade Emad och Stefan under vårt webinar om samarbetet mellan de olika branscherna, där vi byggde en bro mellan dessa historiskt åtskilda områden. Vi visade även hur vi kan samarbeta i samma modell, hur vi kan nyttja både Vault och BIM Collaborate Pro i våra projekt för att hantera data samt hur vi med hjälp av Inventor kan få ut mer information till byggprojekten. Se webinaret redan idag!

Registrera för att se webinar