Skip to main content Search Basket

Sheet Metal i Inventor

Industri och design

On-demand webinar

 

OBS! Detta webinar hölls av Cadcraft, som numera är en del av NTI Sverige.

Om webinariet:

Autodesk Inventor erbjuder funktionalitet som förenklar skapande, redigering och dokumentation av digitala prototyper för plåtkomponenter. En plåtdel betraktas ofta som en del tillverkad av en plåt med jämnt tjockt material. Om du designar små föremål är detta material ofta tunt, men i Inventor kan du använda plåtkommandon på alla konstruktioner där materialet är av enhetlig tjocklek. Inom Inventors designmiljö kan en plåtdel visas som en vikt modell eller ett platt mönster. Med plåtkommandon kan du vika ut detaljer och arbeta på en modell i ett tillplattat tillstånd och sedan vika om funktionerna.

I detta webinar går Anna igenom möjligheterna med plåtmodulen i Inventor och visa upp praktiska exempel på hur du kan nyttja funktionerna. 

Några delar som hon lyfter i webinaret är:

  • Sheet Metal Defaults
  • Övergångar
  • Skelettmodellering
  • Solid Body
  • Normal Cut
  • Parameterstyrda modeller
  • iLogic
  • Stansar

Registrera för att se webinar