Skip to main content Search Basket

One Click LCA – marknadens bästa programvara för livscykelanalys

Bygg Fastighetsförvaltning GIS och infrastruktur Industri och design

On-demand webinar

 

 

Om webinariet:

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs.

One Click LCA förenklar den här processen enormt!

Genom att direkt koppla Revitmodellens data kring geometrier, material och konstruktioner till nyckeltal från One Click LCA:s omfattande databas kan man i en vanlig webbläsare generera en komplett livscykelanalys redan från de allra första skedena i en projektering. Detta innebär att man inte bara kan skapa de redovisningar Boverket kräver, utan kan använda sig av analyserna för att genom hela projekteringen styra projektet i en optimalt hållbar riktning.

Under webinariet får deltagarna se hur man skräddarsyr One Click LCA:s miljö i webbläsare och där kan göra generella bedömningar redan innan man börjat modellera och senare i projektet koppla till data från Revitmodeller för att förfina analysen och också justera Revits konstruktion för att få till en optimalt bra och hållbar fastighet.

Registrera för att se webinar