Skip to main content Search Basket

hsbcad – marknadens mest kompletta lösning för automatiserad trähuskonstruktion

Bygg Fastighetsförvaltning GIS och infrastruktur Industri och design

On-demand webinar

 

Om webinariet:

hsbcad är en sedan länge väletablerad internationell plattform för att automatisera skapandet av konstruktioner i trä. Plattformen används idag av ledande svenska småhustillverkare liksom internationella aktörer inom trähusprefab.

Genom att koppla olika typer av recept på konstruktionsdetaljer översätter hsbcad den generella modellen i Revit till en komplett, tredimensionell konstruktions- eller produktionsmodell.

Den skapade modellen genererar också alla ritningar som krävs för produktion, liksom styrkoder till olika typer av maskiner och robotar för automatisk prefabrikation av element och byggdelar.

Under webinariet kommer vi visa kraften i hsbcad, som mycket snabbt och korrekt tar vilken Revitmodell som helst till ett komplett produktionsunderlag.

Detta webinarie riktar sig till alla som regelbundet skapar träbyggnadskonstruktioner, som småhustillverkare, prefabproducenter eller projektörer av större träkonstruktioner i flera våningar.

hsbcad finns även för AutoCAD.

Webinariet kommer till största delen ske på engelska.

 

Registrera för att se webinar