Skip to main content Search Basket

Miljövänliga byggprocesser

Bygg

On-demand webinar

 

OBS! Detta webinar hölls av Cadcraft, som numera är en del av NTI Sverige.

Om webinariet:

Idag står byggbranschen för 21 procent av de totala utsläppen i Sverige. Som åtgärd för att dra ner på utsläppen kommer det från och med 1 januari 2022 att bli lagkrav för byggherren att klimatdeklarera vid uppförandet av en ny byggnad. Detta för att kunna beräkna en byggnads miljöpåverkan. I klimatdeklarationen ingår exempelvis materialförbrukning beräknat i koldioxidutsläpp och beräkning vid transport och bränsle. Byggbranschen kommer i samband med detta att stå inför många stora utmaningar när det ska byggas nya stadsdelar och fastigheter eller renovering av gamla fastigheter. Samtidigt som det råder stor brist på bostäder och vi behöver bygga allt snabbare för att möta efterfrågan, ökar även kraven på miljöarbetet – en ekvation som inte är helt enkel att lösa.

I detta webinar går vi igenom hur du med hjälp av digitala verktyg kan uppnå en mer hållbar och miljövänlig byggprocess. Vi diskuterar även hur ni som företag ska närma er miljöfrågor, hur ni löser ekvationen och hur ni kan ta ett första steg för att genomföra arbetet rent praktiskt.

Dessutom pratar vi även om Autodesks bidrag till COP26 och hur de ställer sig till miljöfrågor. 

Registrera för att se webinar