Skip to main content Search Basket

Effektivisera arbetet inom industriellt byggande med hjälp av digitala verktyg

Bygg

On-demand webinar

 

OBS! Detta webinar hölls av Cadcraft, som numera är en del av NTI Sverige.

Om webinariet:

I takt med att befolkningen ökar, ökar även efterfrågan på fler bostäder. Ett sätt att bemöta denna efterfrågan på är att industrialisera husbygget, vilket innebär att effektivisera arbetet och utnyttja resurserna på ett bättre sätt genom att prefabricera byggelement. Med hjälp av digitala verktyg kan du dessutom ta det industriella byggandet till en helt ny nivå!
 
Detta webinar om industriellt byggande är ämnat för dig som arbetar med att industrialisera ert byggande eller som på annat sätt är intresserad av en byggprocess, mer lik tillverkningsindustrin. I webinaret tar vi upp olika risker som vi återkommande stöter på i samtal med våra kunder och hur vi tillsammans kan bemöta dem. Under webinaret pratar vi även om de informationsflöden som finns samt hur du med hjälp av digitala verktyg kan optimera processer och nyttjandet av era resurser. På detta sätt kan du öka er konkurrenskraft och ta en större plats på marknaden. 

Registrera för att se webinar