Skip to main content Search Basket

Produktkonfiguration allt vanligare bland svenska företag

Industri och design

Att hitta nya tillvägagångssätt är nödvändigt både för att anpassa sig till kundernas förändrade konsumtionsmönster, men även för att effektivisera den egna verksamheten. Något som blir allt vanligare för att möta branschens utmaningar är produktkonfiguration.

Mellan år 2018 och 2019 skedde en stor förändring

För att kunna lägga mer tid på innovation behöver det frigöras tid. Tid kan frigöras genom att exempelvis automatisera manuella och tidskrävande processer med hjälp av produktkonfiguratorer. Mellan år 2018 och 2019 tog många företag steget mot att erbjuda sina kunder möjligheten att själva konfigurera produkterna direkt på hemsidan, vilket effektiviserar hela säljprocessen och frigör tid för personalen. Fördelarna med produktkonfiguration är många och denna trend fortsätter starkt framåt även idag. 

Statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) visar att produktkonfiguration har blivit allt vanligare bland svenska företag de senaste åren. Tabellen visar hur stor procentandel av svenska företag som har någon form av produktkonfigurator på sin hemsida, fördelat på företagsstorlek och årtal. 

Produktkonfiguration allt vanligare inom tillverkningsindustrin

Om vi tittar specifikt på tillverkande industri ser vi samma mönster där produktkonfiguration har blivit allt vanligare, men med något lägre andel som är i mål med en konfigurator på hemsidan jämfört med industrin i helhet. Detta kan förklaras med att det ofta handlar om ganska komplexa produkter inom tillverkande industri, vilket medför att lösningen behöver vara mer omfattande. Det tillverkande företaget har dock mer att vinna på en fullfjädrad konfigurator än det genomsnittliga företaget då det även ger möjlighet till automation av konstruktionsunderlag för produktion.

Produktkonfiguration har blivit allt vanligare bland svenska företag inom tillverkningsindustrin.

Vill du veta mer om möjligheterna med produktkonfiguration? 

Tveka inte på att kontakta Daniel!

Daniel Marcus

Key Account Manager

010-1016309