Skip to main content Search Basket

Detta kan du göra med Revit inom MEP

Bygg

Dagens byggprojekt blir allt mer komplexa och kravställningen från kunder, stat och kommuner blir allt mer innehållsrika. Detta gäller samtliga discipliner inom byggbranschen, även de som arbetar inom MEP-världen.

MEP är en engelsk förkortning av Mechanical Electrical and Plumbing. I Sverige brukar vi tala om installation som ett samlingsnamn för detta, vilket innefattar el, ventilation, vatten och sanitet (Rör). Med andra ord handlar det om den del av en byggnad som inte alltid syns eller tas i åtanke, men som förväntas fungera som det ska.

I dagens byggprojekt består underlagen ofta av PDF-ritningar, DWG-filer och i större projekt även IFC-filer. Framåt kommer dessa underlag med största sannolikhet att kompletteras med filformatet RVT (Revit Project File), det vill säga Revits egna projektfiler.

Användningsområden 

Strukturerade analyser 

Med Revit kan du utföra simulationer och störningsdetektering tidigt i designprocessen. Du kan även använda konceptuell energianalysdata för ingenjörsdrivna beräkningar.

Tillförlitlig dokumentation

Designa, modellera och dokumentera byggnadssystem i en kontext med en fullständig BIM-modell, inklusive arkitektur- och byggnadskomponenter.

Integrerad design

Strömlinjeforma byggdesignprocessen med Revit. Samordna och kommunicera tanken bakom konstruktionen i en enda modell innan något byggnadsarbete påbörjas.

Samordnad tillverkning och installation

I Revit kan du skapa en modell för MEP-tillverkning med verktyg som automatiserar tillverkningsmodellayouten. Förbered en modell för detaljerad samordning av tillverkning och installation.

Fördelar med att använda Revit inom MEP

Revit är ett multidisciplinärt BIM-verktyg där vi arbetar med ventilation, rördragningar för VVS, el och sprinklerprojektering. Att arbeta med Revit som en del av Autodesk Construction Cloud tillför många fördelar då flera personer kan arbeta i samma modell. Detta är något vi på NTI har märkt uppskattas särskilt bland våra MEP-kunder.

Ytterligare en fördel är att vi till stor del slipper att arbeta med olika DWG-filer för olika våningsplan, sektioner eller elevationer. Informationen finns i modellen och vi behöver inte oroa oss om vyerna stämmer från en vy till en annan – all information finns redan i modellen.

På NTI märker vi ett ökat intresse hos våra MEP-kunder att gå över till en mer renodlad BIM-projektering i Revit. För att fortsatt ligga i framkant även i framtiden anser vi att det är viktigt att göra denna resa redan idag, då kravenställningarna blir allt tuffare och Revit blir en allt mer självklar lösning för att möta dessa krav.

Vill du veta mer om hur du kan använda Revit inom MEP?

Tveka inte på att höra av dig till Christian!

Christian Andersson

Chief Operations Officer

010-1016204