Skip to main content

SE

Search Basket

Stor flexibilitet i modern kompetensutveckling

Allt Bygg Fastighetsförvaltning Media och underhållning GIS och infrastruktur Plant och process Industri och design

”Jag ska på kurs.” Hur många har inte sagt det och menat att man ska vara ifrån jobbet en eller flera dagar, stressas av mail som plingar under genomgångar och känna oro över att behöva jobba ikapp efteråt? Ofta tar det emot att investera tid i sin kompetensutveckling. Men så behöver det inte vara!

Lär på flera sätt

Idag finns nya fräscha sätt att se på kompetensutveckling och de tekniska möjligheterna är enorma. Borta är tiden då overheadprojektorn och plastfilm var spännande inslag i en kurs där träsmaken satte in efter en halvdag. Idén om blended learning, där man kombinerar olika lärmiljöer i allt från traditionella klassrumsmetoder till digitala plattformar, har slagit igenom och gett både utbildare och adept nya vägar att sätta upp den bästa utbildningen i varje enskilt fall. Frågan om vilken kunskap som behövs är fortfarande central, men kompletteras med frågor om när, var och hur den ska förmedlas. Ett kurskoncept som bygger på blended learning innehåller flera delar, som när de mixas klokt ger den bästa och mest effektiva utbildningsvägen. Vi är stolta att säga att vår kursavdelning under flera år har jobbat aktivt för att vi ska kunna erbjuda ett modernt och välfungerande kurskoncept utifrån det här synsättet, och att vi idag har ett solitt utbud för alla behov.

Lär direkt i egna projekt

I en stimulerande och utmanade arbetsmiljö finns möjlighet för, och förväntningar på, medarbetaren att utvecklas. Det handlar inte bara om individens möjlighet att ta sig an nya typer av projekt utan också om gruppens och hela verksamhetens framtid och chanser att utveckla sin verksamhet. Därför är vi glada över att allt fler ser kompetensutveckling som något som ständigt pågår i stället för isolerade händelser när man ”åker på kurs”. Idag väljer många till exempel att regelbundet ha en expert på plats i sina lokaler som besvarar de frågor som uppkommit sedan sist, att anordna korta fokuserade webbkurser för en projektgrupp, eller att medarbetarna får utbildningsstöd vid projektstarter för att säkerställa att allt sätts upp rätt. När vi utför utbildningsinsatser ser vi också stora fördelar med att utbilda direkt i skarpa projekt i kundens egen miljö eftersom kunskapen omedelbart kommer till användning och gör nytta.

Flexibla utbildningslösningar ger stor frihet

Så hur kan man lägga upp sin, eller sin personals, kompetensutveckling? Vårt svar är: genom planering! Det är kring rådgivning, utbildningsplaner och med anpassningsbara utbildningslösningar vi har sett att vi kan göra stor skillnad. Just möjligheten att sätta upp en välanpassad utbildningsplan utan rumsliga eller tekniska begränsningar ger en stor frihet. Ibland är samlade klassrumsgenomgångar bäst, och ibland är det korta webbuppkopplingar som ser till att projektet inte tappar fart som ger mest nytta. Med planering och ett modernt tankesätt kan man idag få snabbare effekt av nya kunskaper, och därmed sänka sina projektkostnader, genom att regelbundet investera tid i sina medarbetares kompetensutveckling.

Kontakt

Behöver ni kompetensutveckling? Hör av er till oss!

Customer Care Center

Kundtjänst

010 211 69 70

sales-se@nti.biz