Skip to main content

SE

Search Basket

Låt oss presentera vårt kurskoncept

Allt Bygg Fastighetsförvaltning Media och underhållning GIS och infrastruktur Plant och process Industri och design

Att kompetensutveckling är en viktig del i att driva en verksamhet framåt håller nog de flesta med om. Trots det saknar många en utbildningsplan som tydligt sätter upp mål och genomförande för att ta sin personal vidare. Det är också vanligt att man fastnar i ett tänk om att personalen måste åka ifrån sin arbetsplats några dagar för att utbildas.

Vi menar att det finns många sätt och platser att lära sig på, och att det är en fråga om att i varje fall undersöka vad som ger bästa effekten både direkt och långsiktigt. Varje år utbildar vi en stor mängd människor som alla har olika förkunskaper, behov och målsättningar. Men vi är trygga med vårt kurskoncept som vi under flera år metodiskt jobbat fram för att på ett modernt och flexibelt sätt kunna möta alla olika förfrågningar och önskemål vi får. Kurskonceptet bygger på idén om blended learning, vilket innebär en kombination av olika lärmiljöer i allt från traditionella klassrumsmetoder till digitala plattformar. Det gör det möjligt för oss att tillsammans med kunden sätta upp en välanpassad utbildningsplan där olika utbildningssätt kan kombineras för att maximera effekten.

Klassrumskurser

Våra standardkurser hålls i egna utbildningslokaler på 8 orter runtom i landet. Utbudet är brett och finns från introducerande grundkurser till avancerade fortsättningskurser i många olika program. Genom en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska genomgångar får du stabila kunskaper och en bra förståelse för både programmets uppbyggnad och möjligheter. Fokus läggs också på arbetsmetodik, något som man inte får med sig om man (som många gör) lär sig enskilda funktioner via t. ex. YouTube, bloggar och forum.

Anpassad kurs

Med anpassade kurser  får du ut precis det du vill av din utbildning. Vi skräddarsyr längre och kortare kurser för både små och stora grupper och kan genomföra dem i våra egna kurssalar, på plats hos er eller via webben. Inför anpassade kurser gör vi alltid en förstudie där vi lyssnar av förkunskaper, behov och målsättning. Utifrån detta tar våra utbildare fram en agenda, relevanta övningar och om så önskats även kursmaterial. Hela tiden vill vi ha en öppen dialog med er för att säkerställa att era förväntningar ska infrias och vi gör bästa möjliga leverans.

PT Online

Vi erbjuder dig en Personlig Tränare! Liksom på gymmet bokar du tid med en specialist som hjälper dig utifrån just dina förutsättningar. Ni kopplar upp er via webben, du delar din skärm och du får svar på dina frågor, tips på bästa workflow, hjälp att lösa problem, stöd vid viktiga beslut – helt beroende på vad du behöver. Många bokar återkommande tider för att snabbt, kostnadseffektivt och enkelt få nya kunskaper som ger omedelbar effekt i det egna projektet.

Onlinekurser

Våra onlinekurser är standardiserade kurser med kursmaterial som ges via webben. I korta fokuserade kurser får du kunskap och förståelse för specifika områden. Vi har få deltagare i varje kurs och en erfaren utbildare som blandar genomgångar med praktiska övningar. Det du behöver är en dator med internetuppkoppling, headset och programmet installerat.
Onlinekurserna finns just nu bara för Revit och NTI TOOLS för Revit.

eLearning

I samarbete med Global eTraining (GeT) erbjuder vi högkvalitativa webbaserade kurser i Autodeskprogram för självstudier. Du har tillgång till din kurs dygnet runt under ett år (med möjlighet att förlänga). Om du vill lära dig ett specifikt program kan du välja mellan en flexibel lösning, där du kommer åt alla kursdelar hela tiden och kan hoppa mellan olika avsnitt i valfri ordning, eller guidad kurs, vilket betyder att du läser alla avsnitt i en bestämd ordning och får ett kursintyg i slutet. Du kan också välja att få tillgång till alla Autodeskkurser med flexibel ingång, så kallad All Access. Med en smart plugin-funktion får du in eLearning direkt i ditt program och kan använda sökfunktionen däri som ”uppslagsverk”.

Certifiering

Bevisa vad du kan! En Autodeskcertifiering görs enskilt av medarbetaren och bevisar djupa kunskaper i ett program. Provet genomförs vid bestämda tillfällen på plats hos oss, tar upp till tre timmar och består av slumpvis utvalda frågor. Resultatet meddelas omgående och om du klarat testet får du ett certifikat. Ett certifieringsprov ställer stora krav på din kompetens, så boka gärna tid med en av våra specialister i förväg för att stämma av din kunskapsnivå.

Kombinera mera!

Vårt kurskoncept gör det möjligt att lära det du vill, på det sätt du vill, när du vill. Med en utbildningsplan för dig eller din personal kan kompetensutvecklingen styras upp och bli en kontinuerlig del i arbetet, med följden att ni ständigt kan flytta fram era positioner. Olika utbildningssätt passar vid olika tillfällen, och med en kombination av de delar vi erbjuder i vårt kurskoncept kan ni på ett enkelt sätt skapa en långsiktigt hållbar kompetensplanering och säkerställa att ni inte stagnerar (vem vill göra det?!). I stället kan ni se till att hela tiden öka kompetensen och därmed få möjlighet att till exempel leverera projekt snabbare, billigare, säkrare och snyggare – och ni kommer i takt med ökad kunskap kunna ta er an nya typer av utmaningar och projekt.

Kontakt

Vill du prata utbildning? Hör av dig till oss!

Customer Care Center

Kundtjänst

010 211 69 70

sales-se@nti.biz