Skip to main content Search Basket

50.000 kvadratmeter hospital på iPad

Byggeri

Danmarkshistoriens største OPP-projekt, Det Nye Universitetshospital, tager lige nu form i Skejby lidt uden for Aarhus. Som en del af projektet har Region Midtjylland overdraget ansvaret for alle de tekniske installationer på underafsnittet DNU Nyt Psykiatrisk Center til Wicotec Kirkebjerg (WK), der de næste 25,5 år skal stå for den løbende vedligeholdelse af det 50.000 kvadratmeter store psykiatriske center.

Udfordring

Wicotec Kirkebjerg kæmpede tidligere med bunker af printede svært læsbare 2D-tegninger, der ikke indeholdt de seneste ændringer, og hvor mål og dimensioner ofte ikke var med.

Løsning

Løsningen var implementering af BIM 360, hvor alt projekteres i Revit, og BIM-modellen derefter eksporteres til iPad. Herved fås en detaljeret 3D-model direkte på iPad'en med samtlige tekniske detaljer, der indeholder langt mere informationer end 2D-tegningerne.

Resultat

Resultatet er at Wicotec Kirkebjerg har fået nemmere ved at overskue selv utroligt komplekse dele af installationen, hvilket øger arbejdshastigheden, løfter den samlede kvalitet af leverancen, giver færre fejl og sparer desuden store mængder af papir.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at et af de største hospitalsbyggerier i Danmark stille og roligt skyder op ad jorden i Skejby. En del af den enorme anlægsopgave består i sammensmeltningen mellem det eksisterende Aarhus Universitetshospital Skejby og Det Nye Universitetshospital, der tilsammen blivet ét integreret hospitalskompleks på størrelse med en mindre dansk provinsby.

Så genial, at den ikke kan undværes

WK - en af Danmarks største teknikentreprenører - er netop i gang med de sidste detaljer inden aflevering af projektet. Projekteringen og byggeriet, af alle de tekniske installationer på DNU Nyt Psykiatrisk Center, har de sidste år fyldt ganske godt i landskabet hos WK, som pt. omsætter for mere end 1.5 mia. kr. og beskæftiger over 1200 medarbejdere.

I udførselsfasen af Det Nye Universitetshospital har WK implementeret en helt ny iPad-baseret BIM-teknologi, som NTI har leveret. Teknologien og den tilhørende app hedder BIM 360 og er koblet direkte sammen med Autodesk Revit. Den er i følge WK så genial, at den ganske enkelt ikke er til at undvære.

"I WK arbejder vi hele tiden på, at optimere vores byggeflow - og her er BIM en vigtig brik. Med BIM 360 på iPad får vi en detaljeret 3D-model, som vi kan bygge efter. Nogle af fordelene ved at have hele 3D BIM-modellen på en iPad, er, at vi bedre kan koordinere de tekniske fag i f.eks. teknikrummene, fordi vi kan se meget mere i 3D-modellen, end vi kan på en 2D-tegning. Noget af det vigtigste i BIM er I'et, som er information. Også her har BIM 360 været et godt værktøj til at formidle de rigtige informationer til vores montører", lyder det fra Kenneth Maretti Sørensen, der er BIM-ansvarlig for ventilationsprojektet på DNU Nyt Psykiatrisk Center.

Erstatter kørsel mellem byggeplads og kontor

BIM 360 erstatter tidligere tiders bunker af printede tegninger, som alligevel aldrig svarede til de seneste ændringer, og hvor de forskellige faggrupper sagtens kunne stå med flere udgaver af virkeligheden, på hver deres printede tegning. Samtidig havde papirtegningerne den store ulempe, at afgørende informationer som mål og dimensioner aldrig var til at finde. Derfor erstatter BIM 360 også en hel masse ture frem og tilbage mellem kontoret og byggepladsen for at få opklaret, hvilken tegning der er den seneste.

"Det siger sig selv, at vi ud over sparet tid også undgår at printe tusindevis af papirtegninger, hvilket både er en miljømæssig belastning og en stor udgift," supplerer Projektleder Kim Holst fra WK.

Giver virkelig god mening

Arbejdsgangen er, at WK projekterer alt i Autodesk Revit, hvorefter BIM-modellen eksporteres til iPad. Det betyder, at WK's 10-15 medarbejdere fra projektet til enhver tid kan tage iPad'en frem og ned til mindste detalje sammenholde de projekterede BIM-modeller med virkeligheden. Derfor er de medarbejdere, som er blevet udstyret med en iPad, hurtigt blevet dem man går til, hvis man har et spørgsmål til den tekniske side af byggeriet.

"Der er ingen tvivl om, at der er besparelser at hente ved at bruge et produkt som BIM 360. Teknologien er ganske enkelt super brugbar, og det at have adgang til samtlige tekniske detaljer på så stort et byggeri direkte på en iPad, giver virkelig god mening," siger Kenneth Maretti Sørensen og fortsætter:

"Vi har fået nemmere ved at overskue selv de mest komplekse dele af installationen, og det øger vores arbejdshastighed, fordi vi ikke hele tiden er i tvivl og skal afkode en svært læsbar 2D-tegning. Det gør, at vi kan nå mere med færre hænder, og min vurdering er, at det er med til at løfte den samlede kvalitet af leverancen, fordi der opstår færre fejl ude på byggepladsen," siger han.

Jo mere komplekst, des bedre

WK har en klar idé om at bruge BIM 360 på flere og flere projekter i takt med, at fordelene forplanter sig til medarbejderne rundt om i organisationen. Foreløbigt har 10-15 af WK's projektteam på DNU Nyt Psykiatrisk Center taget løsningen i brug, men den er derudover indkørt på andre projekter i Sønderjylland og i København. Og jo mere komplekse installationerne er, desto større er fordelene. På DNU Nyt Psykiatrisk Center er der fx både almen psykiatri med behandling af forskellige former for psykiatriske lidelser, ligesom sektionen omfatter ambulatorier og sengeafsnit for åbne og lukkede afdelinger, samt kontorer og møderum til personalet.

Centeret omfatter dog også en selvstændig retspsykiatri, som indebærer psykiatrisk behandling af mennesker med en psykiatrisk diagnose i sammenhæng med en sigtelse eller dom. Derfor indgår der særlige tekniske krav til eksempelvis sikkerheden på de lukkede afsnit, og samlet set skal WK overholde et designkatalog på 116 punkter, som beskriver de særlige krav, der er til byggeriets løsninger.

"Nogle af disse krav har eksempelvis været temperaturen på sengestuerne, som ikke må overstige 23 °C samtidig med, at der skal tages hensyn til styringen af CO2-niveauet. Derudover indgår der særlige krav til låsesystemer og sikringsanlæg, bygningsmaterialer, oppetider på fiberinstallationer, brand- og sikringsanlæg og ikke mindst høje krav til responstider døgnet rundt. Det er med til at øge kompleksiteten, og derfor er det helt afgørende for os, at vi kan tilgå det hele "on the fly" på vores iPads," fortæller Kim Holst.

Undgår udfordringer med 2D

Også fra NTIs side er der stor begejstring over de resultater, som BIM 360 har vist sig at skabe for WK.

"På et byggeri som dette er der kun meget lidt, der er standard. Der er mange komplekse specialløsninger, der skal tages hensyn til ved opbygningen af store teknikrum og ventilationsanlæg, og her giver BIM 360 rigtig god mening for WK. Det har været imponerende at se, hvordan virksomheden i løbet af projektet har formået at effektivisere deres arbejdsgange og nedbringe materialespild til næsten ingenting. Her kan vi se, hvor stor betydning det har at have et godt overblik over projektet, blandt andet i kraft af en stærk bygbar BIM-model, der også kan bruges i udførselsfasen og ikke bare i planlægnings- og designfaserne," siger Kenneth Staack Mortensen, Business Manager i NTI.

"Tidligere blev der selvfølgelig bygget mange andre komplekse byggerier, men ikke uden en hel masse udfordringer undervejs, fordi de forskellige faggrupper kun havde 2D-tegninger at bygge ud fra. I dag kan vi med BIM 360 få et helt andet indblik i byggeriet. WK kan se meget længere frem i byggeriet, og det er nemt at klikke sig vej helt ned til den mindste lille detalje i BIM-modellen. Det eliminerer en lang række fejlkilder og sikrer et byggeri af en højere kvalitet," kommenterer Kenneth Staack Mortensen.

Mindre spild med BIM og VDC

"Vi har oplevet markant mindre spild på projektet ved at lave en byggeflowanalyse med VDC, hvor vi har analyseret byggeflow og mandskab iht. tidsplan og med brug af BIM 360.

Ud fra byggeflow og tidsplan, har det været nødvendigt at lave en detaljeret leveranceplan. Det har vi gjort ved at klassificere alle objekterne i modellen med et leverancenummer, hvorefter det så har været muligt at lave en leveranceplan, hvor hver leverance indeholder komponenter til 3-4 dags arbejde pr. område.

Det, at vi har klassificeret alle objekterne med et leverancenummer, inden vi har trukket mængder ud, har haft den fordel, at vores mængdeudtræk fra modellen har været mere præcise. Det har resulteret i en markant reducering af materiale spild," fortæller Kenneth Maretti Sørensen.

 

"I stedet for, at alle byggematerialerne ankommer til byggepladsen på 30 forskellige paller, kører vi med mange flere små leverancer. På den måde kan vi nemt finde de materialer, vi har brug for, og vi risikerer ikke at bestille for meget bare for at være på den sikre side. Det gør, at vi har sparet helt op til 40 procent på spildkontoen, og samtidig sikrer det et meget jævnt og effektivt flow i byggeriet," slutter Kim Holst.

WK har afsluttet projektet 3 måneder før tid og ser frem til at stå for den løbende vedligeholdelse af det 50.000 kvadratmeter store psykiatriske center, de næste 25,5 år. At projektet bliver afleveret markant før tiden er et særsyn inden for byggeriet, men er noget som giver en stor økonomisk gevinst både for leverandørerne, men i endnu højere grad for bygherren.

Rundt om Autodesk Construction Cloud -platformen (som før februar 2021 var kendt som BIM 360-platformen)

Docs er basismodulet, giver dig overblik og indsigt i realtid i projektet hele vejen, så I reducerer fejl, træffer bedre beslutninger og forbedrer jeres projektresultater.

Build forbinder kontoret med byggepladsen med en integreret platform, hvor I kan håndtere issues, tjeklister, sikkerhedskontroller, kvalitetssikring og strømline den daglig rapportering og meget andet.

Coordinate - fremover under navnet BIM Collaborate - effektiviserer samarbejde og koordinering af BIM-modellen på tværs af fagområder. I kan løbende lave kollisionskontrol og opdage kollisioner tidligere i processen, og visualisere modellen ude på byggepladsen for at optimere.

Design - fremover under navnet BIM Collaborate Pro - gør det nemt at arbejde i samme Revit-model på tværs af både teams og virksomheder. Her kan du også styre rettigheder på forskellige niveauer, således informationsdeling er i de rette hænder gennem hele projektforløbet. 

Du kan læse mere om Autodesk Construction Cloud-platformen her.

Om Wicotec Kirkebjerg A/S:

  • Wicotec Kirkebjerg A/S er en del af Aarsleff-koncernen, som samlet set omsætter for godt 11 milliarder kroner og beskæftiger 6.200 medarbejdere.
  • Sammen med datterselskaberne E. Klink og Holmskov Rustfri har WK afdelinger i Aarhus, Kolding, Osted, Odense, Skovlunde, Slangerup og Taastrup.
  • WK har et konsortium med Danjord A/S. Dette konsortium er et samarbejde, som giver WK kapacitet til at udføre al arbejde inden for fjernvarme vest for Storebælt. Øst for Storebælt udfører WK alt inden for fjernvarme i egen produktion - fra projektering til aflevering.

Gå til Wicotec Kirkebjergs hjemmeside her

 

Ønsker du at vide mere?

Vil du vide mere om mulighederne med BIM 360, er du meget velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Kenneth Staack Mortensen

Business Manager

I byggeriet

+45 71 72 47 34