Skip to main content Search Basket

VITA Ingeniører A/S opnår store tids- og materialebesparelser med OPTUM CS

Byggeri

Juni 2022

VITA Ingeniører bruger dimensioneringsprogrammet OPTUM CS til drastisk at spare materialer, ingeniørtimer og reducere antallet af bærende vægge i nybyggeri. Derudover kan OPTUM CS bruges til renoveringsprojekter, som traditionelle beregningsmetoder ofte ikke magter; OPTUM CS autogenererer endda den statiske dokumentation for det hele.

 

 

Udfordring

Dimensionering af betonelementer med traditionelle beregningsprogrammer og metoder er meget tidskrævende, og man spilder materialer på overdimensionering. Dertil er de traditionelle regnemetoder så konservative, at man ikke kan bruge dem i forbindelse med mange renoveringsopgaver.

Løsning

VITA er begyndt at bruge OPTUM CS til beregning af betonelementer i nybyggeri. De har også OPTUM CS som en del af værktøjskassen til fremtidige renoveringsprojekter.

Resultat

VITA kan med OPTUM CS beregne betonelementer så præcist, at de sparer store mængder materialer og begrænser den dertilhørende CO2-udledning. OPTUM CS kan også autogenerere alt den statiske dokumentation, hvilket er enormt tidsbesparende.

Hvad er det OPTUM CS kan?

"Hvis man skal skære det helt ind til benet, så er Optum Concrete Solutions et program, der kan beregne hvilken som helst vægopstalt af betonelementer med hvilken som helst lodret og vandret last," forklarer Jørgen Krabbenhøft, CEO og stifter af Optum Computational Engineering (Optum CE).

"Det er helt vildt vigtigt, for på den måde kan man spare materialer, slippe for nogle bærende vægge inde i bygningen, og beregne det hele meget hurtigt," uddyber han. ”Det giver simpelthen arkitekten flere muligheder, og giver bygherren billigere og mere fleksible bygninger.

Når en ingeniør i dag skal dimensionere et betonelementbyggeri, deles bygningen normalt ind i segmenter. Nogle segmenter, typisk facader, beregnes alene for lodrette laster mens andre segmenter, fx trappe- og elevatorkerner, beregnes som stabiliserende vægge, der både kan optage lodrette og vandrette laster.

De traditionelle programmer har meget svært ved at regne hullede vægopstalter som eksempelvis facader med vindueshuller for vandret last. Af denne grund antager ingeniøren i dag, at facader kun kan optage lodret last. Eksempelvis vil en hullet vægflade ofte være så svær at beregne stabilitet på, at man kun beregner den som bærende en lodret last.

Men de to segmenteringer holdes adskilt i en ganske tidskrævende beregning, som også er skyld i overdimensionering og spild af materialer. For en vægflade kan selvfølgelig også være vandret stabiliserende – selvom den af ingeniøren kun er beregnet som bærende af lodret last.

"Med OPTUM CS kan ingeniøren se helt bort fra den her lidt kunstige opdeling af bygningen i bærende og stabiliserende vægge og blot regne på det hele samtidigt – programmet kan hurtigt og effektivt dimensionere en hvilken som helst vægopstalt for både lodrette og vandrette laster,” siger Jørgen Krabbenhøft, “uanset antallet af dør- og vindueshuller og øvrig kompleksitet."

"Ingeniører er dygtige, og har selvfølgelig længe vidst, at hullede facadeopstalter kan optage betydeligt vandrette laster, man har bare ikke haft værktøjet til at regne på det. Men med OPTUM CS kan de nu også påvise og dokumentere det - og dermed udnytte en stort set uudnyttet bæreevne i betonelementbyggerier," uddyber han.

Jørgen Krabbenhøft

Jørgen Krabbenhøft, OPTUM CE

CEO og medstifter af Optum Computational Engineering (Optum CE)

Har bl.a. stiftet det rådgivende ingeniørfirma Krabbenhøft & Ingolfsson samt været medstifter af en række andre virksomheder.

Uddannet civilingeniør ved DTU og efterfølgende Ph.D. i Computational og Solid Mechanics ved DTU

Vi har opnået en materialebesparelse på mindst 25 % i armering, og det er vigtigt for prisen – for stål er blevet rigtigt dyrt.

Daniel Vejsgaard Mannering, Bygningsingeniør, VITA Ingeniører

 

Enorme besparelser i VITA byggeri

Optum CE’s øvrige beregningsprogrammer til primært geotekniske applikationer har kunder verden over, men VITA ingeniører er nogle af de første til at tage OPTUM CS til sig. De har blandt andet dimensioneret et parkeringshus i Vejle kaldet Over Åen, et projekt som de specifikt købte OPTUM CS til.

"OPTUM CS er bedre til at udnytte materialerne end noget andet program, jeg kender, og for mig er det meget hurtigere," siger Daniel Vejsgaard Mannering, som er Bygningsingeniør ved VITA og har beregnet p-huset.

"Vi har opnået en materialebesparelse på mindst 25 % i armering, og det er vigtigt for prisen – for stål er blevet rigtigt dyrt," forklarer han.

Besparelsen beløber sig til omkring 5000 kg. armering for p-huset, og Betonelement-Foreningen kunne i 2018 rapportere, at en tidligere version af programmet formåede at give en 40 % besparelse på armering af et byggeri i Ørestadens Skovkvarter. For nyligt har også Midtjydskbeton-vare & Elementfabrik brugt OPTUM CS til at opnå en 60 % reduktion af armering på et allerede optimeret byggeri.

Autogenereret dokumentation

Derudover er der også stor tidsbesparelse, for OPTUM CS kan autogenerere hele den statiske dokumentation, alt sammen i henhold til SBI-Anvisning 271, bygningsreglement og gældende Eurocodes. Noget der bliver endnu vigtigere, hvis der kommer ændringer i byggeriets betonelementer.

"Hvis der kommer en pludselig ændring, som kræver et ekstra hul et eller andet sted, så kan man bare indføre det i OPTUM CS. Der er én knap og så kører hele baduljen, gennemregner hele statikken og autogenererer hele dokumentation for det." Siger Daniel.

" ... og med sådan en bygning som p-huset her, der er på over 25.000 m2 og fem etager, vil det være meget tid, vi sparer," uddyber han.

Brugervenligt og nemt at lære

"Det vil nok ikke tage mere end et to-timers seminar at lære en ingeniør, hvad der skal til for at komme i gang med OPTUM CS – det er utroligt brugervenligt," siger Daniel Mannering og smiler.

Det fik VITA bekræftet, da de beregnede parkeringshuset i Vejle, og selv om OPTUM CS endnu ikke har integration med andre programmer som Revit, er det ikke specielt tidskrævende at tegne betonelementerne ind.

"Det tog omkring seks dage at tegne og beregne lastsætning på de seks vægge, men selve det at tegne geometrien ind fra Revit og indtegne armering var kun et spørgsmål om et par timer pr. væg," siger Daniel og uddyber,

"Men det med at lave lastsætning ville tage lang tid, uanset hvordan det skulle beregnes, og det er helt klart min fornemmelse, at der er en væsentlig tidsbesparelse," siger han.

Jokeren er livscyklusberegninger - her kan OPTUM CS blive ekstremt vigtigt

Livscyklusvurderinger vil blive en afgørende del at fremtidens byggeri. I marts 2021 blev en bred politisk aftale indgået, og allerede fra 2023, vil der blive indført krav om sådanne beregninger.

For bygninger på over 1000 m2, vil der i 2023 også komme krav om CO2-grænseværdier. Aftalen lægger desuden op til, at kravene løbende vil blive skærpet.

"Vi kan se, at der er en enorm besparelse på materialer og den dertilhørende CO2-udledning, selv når vi er ret konservative. Så det vil faktisk også blive en nødvendighed for bygherre, at vi kan udføre den her slags beregninger," siger Daniel Mannering.

Daniel Vejsgaard Mannering

Daniel Vejsgaard Mannering, VITA

Konstruktionsingeniør ved VITA

Tidligere erfaring som Konstruktionsingeniør ved NIRAS, ALECTIA

Uddannet Civilingeniør med speciale i byggeteknologi ved DTU

OPTUM CS – også et værktøj til renovering

Ud over at OPTUM CS har vist sig effektivt ved nybyg, har programmet også flere succesfulde renoveringsprojekter under bæltet. Her har programmet en fordel i, at det meget præcist kan modellere statik.

"Normerne har ændret sig, så når man regner gamle bygninger igennem med traditionelle metoder, så kan det simpelthen være svært, at få det til at holde på papiret," forklarer Jørgen Krabbenhøft.

OPTUM CS har derfor været brugt til en række spændende renoveringsprojekter. Eksempelvis et højhus, der har stået i over 50 år, men hvor den traditionelle regnemetode viste, at bygningen ikke kunne holde.

"Lastfaktoren var på under 1, når vi regnede det, som vi plejer, så der var OPTUM CS helt nødvendig for at vi kunne beregne og forstærke højhusene," forklarer Daniel Mannering, som var med på projektet. "Så det er et enormt stærkt program, der virkelig kan spare materialer i renovering af eksisterende bygninger."

Fordi man simpelthen kan komme nærmere virkeligheden med sine beregninger?

"Korrekt. Geometrien er givet, så det er en øvelse i at komme så tæt på virkeligheden som muligt og spare så mange forstærkninger som muligt – med et resultat, som vi kan garantere og dokumentere, er forsvarligt”, uddyber han.

 

 

 

NTI har eneforhandling i Danmark og har indgået et samarbejde med OPTUM CE omkring OPTUM CS-løsninger. OPTUM CS er den komplette beregningspakke til dit beton-elementbyggeri med et beregningsgrundlag i fuld overensstemmelse med DS-EN 1992.

Optum Computational Engineering ApS satser på bæredygtigt byggeri, og det er en af baggrundene for udviklingen af OPTUM CS.

Hos NTI er vi rigtig glade for samarbejdet. Vi har i opstarten haft stor fokus på betonelementproducenter, som har taget programmet virkelig godt til sig”, udtaler salgschef Lars Østberg.

Fremover ser vi desuden et stort potentiale for også at levere OPTUM CS til mange af vores rådgivere, der vil have stort udbytte af løsningen”, afslutter han.

VITA-logo-100x100.png

Om VITA Ingeniører

VITA Ingeniører har kun eksisteret siden 2017, men er et af landets hurtigst voksende ingeniørfirmaer og har allerede en række forskelligartede projekter på tværs af landet, Eksempelvis:

 • Vordingborgs Rådhus
 • Operaparken
 • EUC Lillebælt
 • Modernisering af Østre Gasværk Teater
 • Plushuse, som opføres flere steder i Danmark
 • Det ny SIMAC
 • Parkeringshuset Over Åen i Vejle. VITA købte en programpakke med Optum CS, netop med dette projekt for øje.

OPTUM-CE-logo-100x100.png

Om OPTUM Computational Engineering

Selvom Optum Concrete Solutions (OPTUM CS) er et relativt nyt program, er Optum CE et firma med mange, gennemprøvede programmer, og har sit udspring tilbage i 2015.

Geoteknikprogrammerne OPTUM G2 og OPTUM G3 bruges i dag over hele kloden, til alt fra spunsvægge til vindmøllefundamenter, dæmninger og baneanlæg - altså nærmest alt, der har med geotekniske konstruktioner at gøre. Brugerne tæller blandt andet:

 • Rambøll
 • US Army Corp of Engineers
 • NCC
 • Aarsleff
 • Cowi
 • Sidney Rail til banedæmninger

 

Spørgsmål?

Ønsker du mere information om OPTUM CS, er du meget velkommen til at kontakte os.

Lars Østberg

Salgschef

+45 87 41 54 22