Skip to main content Search Basket

Effektiv kollisionskontrol er nødvendigt i komplekse byggeprojekter

Byggeri

NIRAS har gennemgået Danmarks nye børnehospital, Mary Elizabeth Hospital, ved hjælp af 3D-BIM-modeller. Det sikrer det bedste overblik over projektet.

 

Der kan til tider være langt mellem virkelighed og en BIM-model, og jo mere komplekst et byggeri er, des højere er risikoen for, at komponenterne til forskellige fag kolliderer i modellen. En løsning til den udfordring er at bruge kollisionskontrol.

De kritiske kollisioner er kostbare at udbedre, og vi sparer masser af tid, når vi fanger kollisionerne tidligt i vores projekteringsprocesser,” fortæller Salman Pey, Expertise Director for digitalisering og BIM ved NIRAS.

BIM-modellerne har deres fordel ved komplekse og installationstunge byggerier som Mary Elizabeths Hospital - et 60.000 m2 stort børnehospital, der i 2024 skal være opført ved siden af Rigshospitalet – hvor NIRAS er rådgivende ingeniør.

Udover kollisionskontrol, der opdager kritiske fejl, som fx kablebakker gennem vandrør, har NIRAS også kørt kontrol for passende adgangskrav. Helt konkret kan det være at kontrollere, at komponenter ikke står foran døre, at der er respektafstand rundt om eltavlerne, og at der er plads om steder, hvor man skal installere ting.

 

Overblik og uddannelse

På vores ugentlige projekteringsmøder giver en fælles 3D-model et godt overblik, der gør det nemt at sparre om forskellige løsninger,” siger Salman.  

NIRAS tænker altid kollisionskontrol ind i deres workflow. Det kræver, at man fra starten har sørget for at uddanne sine folk i brugen af det.

Det nytter ikke at prøve at køre det ene mand. Hele projekteringsteamet skal være trænet, og man skal følge op på, hvad man har lært efterfølgende,” uddyber han.

Hvem kan du møde i artiklen?

Salman Pey

salman-pey-circle.png

Expertise Director - Digitalisation and BIM ved NIRAS.

Har tidligere arbejdet for Rambøll, MT Højgaard og E. Pihl og Søn A/S samt været ekstern lektor på DTU.

Uddannet Ingeniør på DTU.

Workflow er altafgørende

For at få det bedste overblik og styring har NIRAS kørt kollisionskontrollerne lokationsbaseret – fx har de udført kontrol med fløj 2, etage 2, og har derefter ”låst” området. Det sikrer, at ingen ændrer i Revit-modellen efter kollisionstesten, uden at en IKT-ansvarlig og de andre fagområder er blevet informeret om ændringer.

Workflow er altafgørende for, at man kan få succes med så stort og komplekst projekt, som dette børnehospital,” forklarer Salman og forsætter:

”Det har været tidskrævende at konvertere modeller til IFC, og modellerne er tunge at køre, men vi har nu automatiseret processen. I starten skulle vi selvfølgelig se tingene igennem for at sikre, at der ikke var konverteringsfejl og datatab.”

Mary Elisabeth Hospital

… også kendt under projektnavnet ”BørneRiget”, er et børnehospital, der i 2024 skal stå færdigt ved siden af Rigshospitalet i København. Det udspringer af et samarbejde mellem Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond.

NIRAS er rådgivende ingeniør på hospitalsprojektet.

Mary Elizabeths Hospital har et byggefelt på ca. 17.900 m2 og får et areal på 58.660 m2.

Hospitalet skal kunne huse 1200 medarbejdere og modtage 900 patienter. Hospitalet får seks fløje, eller såkaldte ”fingre” og kommer med ni etager op i næsten 60 meters højde.

Krav om systematisk kollisionskontrol og livscyklusvurdering

Udover kollisionskontrol bruger NIRAS også BIM-software til mængdeudtræk for at få nødvendige data for byggeriet, men også til LCA-beregninger (livscyklusvurderinger) for at beregne, om byggeriet er tilpas klimavenligt.

Allerede i 2023 er LCA-beregninger nemlig blevet en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri på over 1.000 m2 – som Mary Elizabeths Hospital med sine 58.660 m2 falder indenfor.

NIRAS’ organiserede kollisionskontrol er en del af en tendens, der allerede har fundet indpas i store dele af den danske byggebranche.

Allerede i den ti år gamle IKT-Bekendtgørelse fra 2013 stod det klart, at man for store byggerier skulle have en samlet IKT-koordinering og have styr på mængdeudtag og kollisionskontrol. Altså have en systematisk og tværfaglig kollisionskontrol, som den NIRAS benytter i deres workflows. Eller med Bygningsstyrelsens egne ord sikre ”minimering af fejl i udførelsesfasen” og ”optimal koordinering på tværs af fagdiscipliner ved visuel formidling af komplekse problemstillinger.”

NIRAS’ model af Mary Elisabeth Hospitalet. De forskelligfarvede lag definerer systemer i modellen, og gør en meget kompliceret bygning mere overskuelig.

Billede er fra rapporten: BørneRiget - Legende Logisk (åbner PDF).

BART kører regeltjek efter BR18

Bart – eller Byggeriets Automatiske RegelTjek – er et projekt, NIRAS påbegyndte tilbage i 2018 i et samarbejde med Københavns Lufthavne. Projektet omhandlede, at specifikke krav fra bygherren blev omsat til maskinlæsbare regler, som man automatisk kunne tjekke i et BIM-program.

Efter det første pilotprojekt tog man, i samarbejde med bl.a. Bygningsstyrelsen, DTU og KU, projektet videre – i dag kan det derfor tjekke op mod en del krav i BR18.

De målbare regelsæt i Bygningsreglementet, har vi kunnet trække ind i vores BIM-løsning. Det sparer en masse tid,” siger Salman og fortsætter:

Det gælder fx paragraffer om brand, adgangsforhold, indretning, afløb, fugt og vådrum, vand, ventilation samt lys og udsyn.

Andre krav, som ikke er så konkret formuleret i Bygningsreglementet, har vi ikke kunnet tjekke for med BART. Men det har været et rigtigt godt projekt, og vi håber, at dette er noget, vi kan inkorporere i vores produktionsmiljø og have kørende allerede i år,” siger Salman videre.

Selvkørende teams

NIRAS har specialist-teams inden for digitale løsninger. De underviser andre medarbejdere i koncernen og regner med, at deres erfaringer med kollisionskontrol i workflowet også kommer fremtidige projekter til gode.

”Vi har generelt været glade for NTI-supporten, men NIRAS har efterhånden uddannet en del eksperter, så behovet for support har derfor været begrænset,” forklarer Salman.

Max Thorup Due, Project Manager fra NTI, glæder sig over, hvor godt NIRAS har taget kollisionskontrol i projekter i brug.

Det er selvfølgelig ikke alle virksomheder, der kan være så selvkørende som NIRAS,” siger Max og uddyber:

”Til dem kan vi heldigvis tilbyde gode og grundige kursusforløb og support, som det viser sig nødvendigt."

Billede er fra rapporten: BørneRiget - Legende Logisk (åbner PDF).

niras-logo.jpg

NIRAS

NIRAS er en af de største rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark.

NIRAS er grundlagt i 1956 og har i dag 2.600 medarbejdere

Med 7.000 igangværende projekter, der styres fra 59 kontorer i Europa, Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika, er NIRAS en global virksomhed.

NIRAS arbejder med en ambition om at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling og har siden 2013 udarbejdet og offentliggjort et årligt Klimaregnskab.

Vil du vide mere om kollisionskontrol?

Kontakt os i dag og hør mere!

Simon Skov Johansen

Account Manager

+45 44 35 07 31