Skip to main content Search Basket

Mangor & Nagel: Sådan løfter vi vores digitale kompetencer

Byggeri GIS og infrastruktur

Det helt store emne i byggebranchen er digitalisering. Og i Mangor & Nagel tager de digitalisering seriøst. For i en branche hvor det bliver mere og mere kompliceret at bygge, er det ikke kun kravene til IT-setup der stiger, men også kravene til det digitale kompetenceniveau for at sikre omstillingen til ny teknologi. 

Udfordring

Hvordan sikrer Mangor & Nagel, at de løfter deres digitale kompetencer, så de kan byde på udbudsprojekter, hvor der i dag ofte er krav eller ønske om, at projektmedarbejdere er certificeret i Revit?

Løsning

I et skræddersyet forløb har Mangor & Nagel fået indsigt i deres kompetenceniveau i Revit og herefter trænet målrettet ved hjælp af træningsvideoer og prøvetests afsluttet med en certificeringsprøve.

Resultat

”Kompetencemæssigt har vi rykket os, når vi sammenligner os med vores andre dygtige kollegaer i branchen. Så vores kompetenceniveau matcher i dag flot den størrelse tegnestue, vi er.”

Digitalisering af byggebranchen. Et emne der er på alles læber. Et emne der kan vende op og ned på, hvordan vi gør tingene i en branche, der er præget af udfordringer som budgetoverskridelse, tidsspild, kvalitetssvigt osv.

Mange står derfor i en situation, hvor en forudsætning for at lykkes er at opruste, når det gælder brug af ny teknologi og digitale løsninger, der kan lette det daglige arbejde og gøre bygninger og boliger bedre.

I Mangor & Nagel tager de digitalisering seriøst. Og her arbejder de proaktivt med at løfte deres kompetencer for at sikre omstillingen til ny teknologi.

”Vi oplever kun, at det bliver mere kompliceret at bygge i takt med stigende krav fra bygherrers og myndigheders side. Alt skal dokumenteres, vi skal kvalitetssikre, vi skal lave kollisionskontrol osv. Det er alle omstændigheder, som gør, at kravene til vores IT-setup stiger og dermed også forudsætter, at vi bliver mere digitale”, forklarer digitaliseringsleder Mathias Hjorth Løvhøj.

 

Om Mathias Hjorth Løvhøj

Mathias har været ansat i Mangor & Nagel siden 2015. Først i rollen som bygningskonstruktør, men siden 2018 i en nyoprettet stilling som digitaliseringsleder, hvor omdrejningspunktet er at skabe en mere central styring af IT på hele tegnestuen.

I Mathias’ rolle indebærer det alt fra indkøb af hardware og software til at håndtere de mange licenser. Derudover fungerer Mathias også om BIM Manager og IKT-leder.

Springet fra 2D til 3D stiller krav


Med en vision om at være Nordens mest inspirerende rådgiver inden for bæredygtig og samskabende arkitektur og levere nogle flotte og fejlfri projekter, der højner kvaliteten af de omgivelser, vi lever i, er grundstenen til at lykkes at benytte 3D i større grad. I 3D er det bl.a. meget nemmere at se alle konstruktioner og installationer og analysere på, om der kan forekomme kollisioner mellem disse. Det er med til at kvalitetssikre og forebygge de fejl, der kan opstå ved at benytte 2D-tegninger, hvor kollisioner er svære at opdage. Men springet fra at arbejde i 2D til 3D er stort og stiller krav til dybdegående indsigt i, hvordan modellerne er opbygget; en udfordring for mange arkitektvirksomheder, som primært stadig arbejder i 2D-tegninger.

”Vi oplever i stigende grad, at der kommer flere og flere udbud, hvor det enten er et krav eller ønske, at de der sidder på projektet, er certificeret i Revit. Så for at vi kan byde på de her projekter, er vi nødt til at sikre, at vi har de nødvendige kompetencer og er superbrugere i Revit”, uddyber Mathias.

Sådan får du indblik i jeres digitale kompetencer

I Mangor & Nagel har de derfor uddannet en gruppe kollegaer som certificeret brugere i Revit; et behov der primært udspringer fra deres digitaliseringsstrategi, hvor de har defineret nye roller som BIM-koordinatorer og BIM-operatører for at imødekomme de stigende krav på projekterne. 

”Når vi kører Revit-projekter, vil vi gerne have en BIM-koordinator tilknyttet. Helt konkret er det en kollega, der kan navigere og arbejde på egen hånd i Revit. Derudover er der også en forventning om, at man kan lave et projekt i Revit – fra start til slut – og selv er i stand til at løse de problemer, der opstår på projekterne. Derfor identificerede vi en gruppe kollegaer, baseret på interesse, relevans og kompetenceniveau, som alle blev indstillet til en Revit-certificering.”

Men hvordan sikrer man et succesfuldt forløb, hvor alle kommer godt igennem med flotte resultater og samtidig også giver dem indblik i nye funktionaliteter og måder at gøre tingene på? 

"Ved hjælp af KnowledgeSmart og vejledning opnåede vi indsigt i, hvor vi står rent kompetencemæssigt i forhold til Revit: På hvilke områder er vi dygtige? Og på hvilke områder halter vi? Det gav os konkret sparring til, hvor vi skulle sætte ind for at få alle godt igennem.”

En licens til KnowledgeSmart gav Mangor & Nagel adgang til at gennemføre kompetenceanalyser som dækkede både lette, men også mere komplicerede opgaveløsninger med mulighed for selv at administrere og håndtere forløbet op til den endelige certificeringsprøve. Derudover benyttede de også tilhørende træningsvideoer for at øge deres viden inden for konkrete områder i Revit; en proces som klædte dem godt på til at gå op til den endelige prøve. I hele processen blev der også løbende givet feedback for både at give kollegaerne indsigt i, hvordan de klarede sig, men også for at skabe dialog omkring forløbet.

Og resultatet var heller ikke til at tage fejl af:

”Vores ni kollegaer var oppe af to hold. De kom alle godt igennem og scorede flotte karakterer. Derudover var alle glade for forløbet, som var meget udbytterigt. De så det bl.a. som en stor fordel, at de havde mulighed for at lave prøvetests i KnowledgeSmart inden, de skulle op til den endelige certificeringsprøve.”

Om Mangor & Nagel

Mangor & Nagel er et prisbelønnet dansk arkitektfirma med base i København, Frederikssund, Aarhus og Roskilde, som blev grundlagt i 1948. I dag beskæftiger de 90 engagerede og dygtige kollegaer bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og administrativt personale, som yder rådgivning inden for bygherrerådgivning, koncept- og idéudvikling, design, projektering, byggeledelse og landskab.

Lær mere om Mangor & Nagel her.

 

At løfte det digitale kompetenceniveau

Ni kollegaer i Mangor & Nagel er nu certificeret i Revit. Et kompetenceløft der har gjort en stor forskel, og som har en positiv indvirkning på fremtidige projekter.

”Rent kompetencemæssigt er der ingen tvivl om, at vi har rykket os, når vi sammenligner os med vores andre dygtige kollegaer i branchen. Så vores kompetenceniveau matcher i dag flot den størrelse tegnestue, vi er.”

Råd og vejledning fra en seriøs sparringspartner er selvfølgelig også en essentiel del af at opnå den ønskede effekt, når man har et konkret ønske om at løfte sine digitale kompetencer til næste niveau.

”Vi ser det som en stor fordel, at vi kan gå til den udbyder, vi også køber vores software af, som kan hjælpe os med at tilrettelægge et konkret forløb til os, der matcher vores konkrete behov. Det giver os sikkerhed og tryghed, at de har den rette faglige ballast og viden. De ved, hvad det handler om, og i bund og grund er der en god forståelse for, at det gælder om at hjælpe hinanden. Overordnet set arbejder vi jo alle sammen mod et fælles mål: ønsket om at projektere og bygge bedre.”

Og for løbende at vedligeholde den viden Mangor & Nagel har opnået igennem uddannelsesforløbet har de oprettet konceptet ’Revit-caféen’. Her har alle kollegaer, som arbejder med Revit, mulighed for at deltage i et møde af en halv time varighed ugentligt, hvor et konkret emne bliver gennemgået; et initiativ der højner niveauet yderligere og sikrer vidensdeling blandt alle. Det kan være, at man oplever en aktuel udfordring, der er er værd at tage op. Eller måske man føler sig fastlåst i programmet.

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud i Mangor & Nagel? Og hvilke områder har størst fokus de kommende år?

”Vores fokus er meget på at eksekvere vores digitale strategi og arbejder mere konkret med, hvordan vi kan forvente, at fremtiden ser ud i forhold til den digitale udvikling. For vi skal være endnu bedre, og det samme gælder for vores BIM-modeller. Derfor er det nødvendigt, at vi løbende opgraderer vores viden internt.”

Derudover arbejder Mangor & Nagel på at ekspandere globalt, hvilket stiller en række krav til både IT-setup og måden at samarbejde på.

”Med internationale projekter på bedding vil vi være nødt til at overveje alternative softwareløsninger, som skaber et bedre fundament for at samarbejde digitalt på tværs af landegrænser. Her kunne BIM 360-cloudløsningen være et oplagt alternativ”, slutter Mathias.

En ting er sikkert: Hvordan fremtiden konkret former sig for byggebranchen, såvel arkitekthuse som Mangor & Nagel, kan vi ikke spå om. Det eneste vi med sikkerhed ved er, at fremtiden er digital og for at lykkes på den lange bane er det nødvendigt at opruste, når det gælder brug af ny teknologi. Det indebærer også at sikre, at vi modtager den rigtige uddannelse for at udnytte digitale løsninger så effektivt som muligt.

Vil du høre om dine muligheder med kompetenceudvikling, KnowledgeSmart osv.?

Vi ønsker, at du skal være bedst til det, du arbejder med – hele tiden.

Derfor fokuserer vi på at skabe langsigtet kompetenceudvikling målrettet dine konkrete behov – uanset om du deltager på et kursus, online forløb eller bliver coachet i dit eget projekt, så du er rustet til fremtiden.

Du kan læse mere om dine mange muligheder her.

 

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag

Sharron Michelle Armstrong

Academy Manager

+45 44 35 07 38