Skip to main content Search Basket

Fra design og konstruktion til produktion med PowerMill

Industri og design

Hjernø Værktøjsfabrik er specialister i højkvalitets sprøjtestøbeværktøjer og har en ambitiøs vækststrategi, som indbefatter at automatisere og effektivisere processer. Her har PowerMill sat nye standarder for udviklingen inden for både almen-, højpræcision- og 5-akset fræsning.

Udfordring

Hjernø oplevede, at deres tidligere platforme ikke var fulgt med tiden og derfor begrænsede dem i deres udvikling.

Løsning

Med PowerMill kan Hjernø understøtte den fremtidige vækststrategi og håndtere både almen-, højpræcision- og 5-akset fræsning.

Resultat

PowerMill har og vil i fremtiden løfte og optimere vores processer på tværs af afdelinger – fra design og konstruktion til produktion.”  

Hjernø Værktøjsfabrik (Hjernø) er en af Nordeuropas største og ældste værktøjsfabrikker, som igennem de seneste ti år har været igennem en kolossal udvikling.

De ca. 65 medarbejdere omfatter nogle af de skrappeste værktøjsmagere, konstruktører og projektledere, som leverer sprøjtestøbeværktøjer af høj kvalitet til nogle af Danmarks største industrivirksomheder i kombination med konsulentarbejde, sparring samt udvikling af kunders emner.

Om Hjernø

Hjernø Værktøjsfabrik er etableret i 1946 og er specialister i teknisk krævende og superstærke sprøjtestøbeværktøjer af høj kvalitet. Hovedparten af deres kunder er i plastindustrien, men de leverer desuden værktøjer og andre emner til andre industrier, hvor deres store viden om ultrapræcis fremstilling af små emner bringes i spil.

Hjernø har en ambitiøs vækststrategi, hvor parametre som automatisering og effektivisering er væsentlige fokusområder for at eliminere manuelt arbejde med henblik på at realisere målsætningen for fremtiden, som også indebærer at imødekomme kundernes stigende krav og behov.

Hvem kan du møde i artiklen?

Kristian Jessen Hansen
Chief Operating Officer (COO)

I perioder kan der være op til 30 værktøjer i gang i produktionen. At kunne producere sikkert, hurtigt og omkostningseffektivt kræver det rette setup. Og netop her oplevede Hjernø begrænsninger i deres to tidligere platforme, som inkluderede en både billigere og dyre løsning.

Kristian Jessen Hansen er, qua sin rolle som COO, i berøring med alt inden for produktion, konstruktion, strategi og udvikling. Han fortæller:     

Overordnet set oplevede vi, at løsningerne ikke er fulgt med tiden. Det satte automatisk en række begrænsninger, fx inden for højpræcisionsfræsning, som vi de seneste år har specialiseret os indenfor. Derudover var der overvejende mere fokus på CAD- end CAM-delen. Disse faktorer lagt sammen betød, at vi hurtigt risikerede at komme bagud og understøtte Hjernøs fortsatte udvikling og vækst, som bl.a. inkluderer, at vi skal automatisere yderligere og få maskinerne til at gøre vores arbejde færdigt i endnu højere grad.”

Sådan understøtter PowerMill den fortsatte vækst i Hjernø

Hovedparten af de værktøjer, som Hjernø producerer, er teknisk krævende, gennemhærdede og superstærke højkvalitetsværktøjer med minimale tolerancer og optimerede korte cyklustider.

Og for at få indblik i hvilken løsning, der passede med Hjernøs fremtidige ambitioner, også inden for højpræcisionsfræsning, blev alle forretningskritiske processer kigget igennem og analyseret. Og hurtigt faldt valget på PowerMill i kombination med Fusion til at understøtte brugen af PowerMill – to løsninger, der spiller 100 % sammen.

Kristian uddyber: ”Vi valgte at gå med PowerMill, som udover at være fleksibel og brugervenlig, også er en helstøbt og gennemtænkt løsning uden faldgruber, hvor vi både kan håndtere almen-, højpræcision- og 5-akset fræsning.”

Herefter inkluderede processen at gennemføre makroprogrammering for at standardisere og automatisere processer, hvor Hjernø selv kan skabe konfigurerbare skabeloner og lave egne programmeringsstrategier, hvor PowerMill især adskiller sig fra andre CAM-platforme på markedet, samt justere postprocessorer og maskinparametre for at optimere det faktiske tidsforbrug på CNC-maskinerne.

Vi kalder det at ”hjernøficere” PowerMill; at vi kan udnytte PowerMill efter Hjernø-standarder. Og netop det faktum, at vi kan standardisere, har især høj værdi og gør det langt nemmere for alle medarbejdere. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. Og det frigiver meget tid for de enkelte medarbejdere,” forklarer Kristian.

Fra design og konstruktion til produktion i en samlet platform

PowerMill har det seneste år spillet en stor aktiv rolle i strategien om at effektivisere, optimere og standardisere arbejdsgange. Og målsætningen om at få skabt en samlet platform, herunder også med Fusion, som reducerer manuelt arbejde, forbedrer ydeevnen samtidig med, at det nu er muligt at byde ind på mere krævende og komplekse projekter, er godt på vej til at lykkes.

Kort om PowerMill

PowerMill er et high-level 3- og 5-akset CAM-software for virksomheder, der laver forme og komplekse komponenter, og for dem som jagter den maksimale kvalitet, kontrol og præcision uden at gå på kompromis med fleksibilitet, effektivitet og output. PowerMill regner ekstremt hurtigt. Og beregningstiden er 1/10-del af den, du oplever med tilsvarende løsninger. Det gør, at du kan lave flere forsøg og forfine på et højere niveau. Du kan læse mere her.

PowerMill har og vil i fremtiden løfte og optimere vores processer på tværs af afdelinger – fra design og konstruktion til produktion. Og fremtidsperspektivet er, at vi skal bruge det endnu mere i fræseafdelingen, og bedre udnytte mulighed for at planlægge vores produktion et stykke ude i fremtiden. Det er den strategi, der er lagt, og det vi arbejder herimod lige nu, hvor målet på længere sigt også er, at vi bliver mere omkostningseffektive” uddyber Kristian.

Og hvordan har medarbejderne så taget imod den nye platform?

Jeg kan huske fra sidst, da jeg skulle lære et nyt CAM-system at kende – det tager tid, når funktionerne ikke er, som de plejer at være. Men forskellen denne gang er, at jeg kan mærke på PowerMill og samspillet med det, maskinen leverer; det kører bare bedre, anderledes og ”blødere”. Så det bliver godt det her.”

Det fortæller en mangeårig værktøjsmager hos Hjernø. Og dette på trods af, at der på nogle punkter også har været nervøsitet at spore: ”For kan jeg nu præstere, som jeg plejer, når jeg skal lære et ny software at kende?”

Der vil altid være en tilvænningsperiode. Især når man har været sikker i det, der var tidligere. Derfor har den rigtige oplæring og træning stor betydning, som er medvirkende til at gøre værktøjsmagerne trygge i det, de laver. Men også så de opnår den nødvendige indsigt i, hvordan de udnytter platformen bedst muligt.      

Og som Kristian konkluderer: ”Hvis en erfaren værktøjsmager allerede efter et par dage har fornemmelsen af, at PowerMill kan gøre en forskel, så er det et godt tegn på, at vi har formået at gribe medarbejderne og processen rigtigt an.”

Og målsætningen for fremtiden er også ambitiøs: ”Vi vil gerne være så dygtige til PowerMill, at vi i fremtiden kan udfordre platformen i forhold til mulige forbedringer, så vi altid har de bedste forudsætninger for at opnå god støbeøkonomi og emner i absolut topklasse,” slutter Kristian.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag

Christian Ulrik Andersen

Key Account Manager

I industrien

+ 45 76 42 41 71

Jacob Dyg

Systemkonsulent

----