Skip to main content

DK

Search Basket

Et godt sted at være, et godt sted at lære

Alle Byggeri Facility management Medier og underholdning GIS og infrastruktur Plant og proces Industri og design

 

Der er mange måder at arbejde med kompetenceudvikling. Også når det gælder læringsmiljøet på videregående uddannelser. Ved EUC Sjælland er e-learning et godt supplement til den traditionelle undervisning og det praktiske forløb på lærepladsen.

Udfordring

Hvordan sikrer smedeafdelingen ved EUC Sjælland, at eleverne er rustet til arbejdsmarkedet og brugen af software som fx Inventor efter endt uddannelse?

Løsning

Med e-learning gennem My NTI Academy har EUC Sjælland en fleksibel løsning, som eleverne kan benytte sig af til at øge deres kompetencer i Inventor.

Resultat

E-learning er et velbenyttet værktøj blandt vores elever. Ca. 70 elever er oprettet og 85 % af dem har benyttet e-learning til at udvikle deres færdigheder i Inventor.”

”Et godt sted at være, et godt sted at lære”.

 

Sådan lyder det ved EUC Sjælland – erhvervsskolen med visionen om at uddanne mennesker til gavn for lokale virksomheder, organisationer og samfundet i helhed igennem et godt læringsmiljø, højt kvalificerede medarbejdere og ved at inddrage trends og behov fra samfundet.

Skolen udbyder over 20 ungdomsuddannelser og har mere 10.000 elever under uddannelse årligt. Og på smedeuddannelsen er de gået skridtet videre for at supplere uddannelsesforløbet ved at benytte mere fleksible læringsmuligheder til eleverne. 

 

Om EUC Sjælland

EUC Sjælland er en selvejende uddannelsesinstitution, der tilbyder et bredt udvalg af erhvervsuddannelser samt HTX Teknisk gymnasium og AMU-arbejdsmarkedsuddannelser. Skolen blev oprettet i 1999 ved en fusion mellem to tekniske skoler og en håndværkerskole. I dag har EUC Sjælland afdelinger i Næstved, Køge, Haslev, Vordingborg og Greve.

For, hvad der startede som et behov for kompetenceudvikling blandt medarbejderne i skiftet fra AutoCAD til Inventor, har nu også vist sig som det perfekte alternativ til eleverne.

 

Træning i Inventor gennem e-learning

 

2 fordele ved e-learning
  1. 97 % øger deres viden inden for konkrete arbejdsområder.
  2. 96 % anvender det de lærer i praksis.

 

I smedeafdelingen ved EUC Sjælland har de oplevet stor succes med at benytte e-learning via læringsplatformen My NTI Academy, som eleverne kan benytte til at styrke deres kompetencer i Inventor, herunder processen omkring at udføre tekniske tegninger og konstruere designs, og dermed ruste dem endnu bedre til de arbejdsopgaver, de står foran på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Det fortæller faglærer i smedeafdelingen, Steen Larsen.

 

"På skolen i grundforløb tilbyder vi alle elever muligheden for at benytte e-learning. Lige nu har vi oprettet ca. 70 elever. Ca. 85% har benyttet portalen,” forklarer Steen.

 

Og især under covid-19 har det været et godt alternativ til den almene undervisning. ”I den periode har det været en fast og integreret del af undervisningen, som eleverne let kan sidde med på egen hånd derhjemme – i deres eget tempo, så undervisningen på den måde har været skræddersyet den enkelte,” uddyber Steen.   

Og gevinsterne ved at bruge e-learning gennem My NTI Academy er også til at tage og føle på: 97 % øger deres viden inden for konkrete arbejdsområder, og 96 % anvender det de lærer i praksis; og det hjulpet på vej af de mange alsidige funktioner i løsningen – fra visuelle videoer, hands-on øvelser, hvor de studerende løser konkrete opgaver i Inventor, til læs-lyt-og-lær sessioner.  

 

Med e-learning via læringsplatformen My NTI Academy får du …
  1. adgang til en lang række online kurser i bl.a. Autodesk-software.
  2. viden, tips og tricks lige når du ønsker det i dit helt eget tempo. 24/7, 365 dage i året.
  3. kombinerede læringsmetoder; fra visuelle videoer, hands-on øvelser, hvor du løser konkrete opgaver i softwaren til læs-lyt-og-lær-øvelser.

Med adgang via læringsplatformen My NTI Academy, som udover at indeholde alt e-learning-materiale, får du også tips og tricks fra eksperter, aktuelle blogartikler og webinarer; kort sagt: Alt aktuelt indhold samlet et sted.      

"Når eleverne får en konkret opgave stillet, har de stor glæde af, at de kan øve sig i Inventor. Og de kompetencer de har tillært sig igennem e-learning, kan de så få afprøvet i praksis. Det kan fx være opgaver som at tegne og konstruere en havetrommel eller mælkejunge. Og her lærer de meget af de tips og tricks, de får igennem øvelserne,” forklarer Steen.  

Og det gælder også i forbindelse med svendeprøven, hvor eleverne kan benytte e-learning til at forberede og styrke deres færdigheder i Inventor, hvor de skal konstruere deres eget projekt som afsluttende opgave. Her har de i alt 50 timer til at udarbejde tegningsarbejdet i Inventor.

 

E-learning ruster eleverne bedre til fremtiden

Mange forskellige type virksomheder og organisationer kan have glæde af e-learning. Og EUC Sjælland er blot et eksempel på, hvordan det også kan have en positiv effekt i dagligdagen blandt eleverne på en uddannelsesinstitution. For her giver e-learning dem mulighed for at arbejde målrettet med at styrke deres kompetencer med de software, der bliver forventet, de kan benytte efter endt uddannelsesforløb. Og det er medvirkende til at ruste dem bedre til fremtiden.

Og de studerende kan komme i gang med det samme. Der er ingen spildtid. Det kræver blot, at de får adgang til løsningen. Og det er nogle af grundene til at e-learning er et godt og fleksibelt tilbud til vores studerende,” slutter Steen.

 

E-learning både som individuel- og virksomhedsløsning

Vidste du, at du kan få e-learning via My NTI Academy som både en individuel- og en virksomhedsløsning med det antal brugere, du har behov for? Find den løsning, der passer dig bedst her.

Kontakt os i dag

Hvis du vil høre mere om dine muligheder med Global eTraining (GeT)?

Sharron Michelle Armstrong

Academy Manager

+45 44 35 07 38