Skip to main content Search Basket

DTU styrker de studerendes digitale profil sammen med NTI

Byggeri

September 2022

Behovet og potentialet for digitalisering er enormt i byggebranchen. For at sikre en god implementering er det essentielt, at DTU er i tæt samarbejde med industrien. Derfor har DTU og NTI indgået et samarbejde, der skal klæde de studerende på til en digital hverdag, hvor de via deres projektorienterede uddannelse kan agere frontløbere ude i virksomhederne.  

 

Udfordring

Hvordan klæder DTU sine studerende bedst på til et fremtidigt arbejdsliv, der i højere og højere grad bevæger sig i en digital retning?

Løsning

Med undervisning fra NTI i Revit, MagiCAD og NTI ROUTE introduceres de studerende til branchens digitale værktøjer.

Resultat

De studerende uddannes til at være digitaliseringsfrontløbere ude i virksomhederne.

Udklækker morgendagens diplomingeniører

Byggebranchen er inde i en rivende udvikling. En udvikling, der i høj grad er drevet af digitalisering. Derfor efterspørger byggebranchen konstant veluddannet arbejdskraft, så fremtidens byggeprojekter bliver endnu bedre.

Det er derfor helt centralt, at de uddannelsessteder, der er med til at uddanne de kommende superstjerner, også følger med i udviklingen, så de kan give de studerende et retvisende indblik i, hvilke udfordringer - men også hvilke muligheder - de kan se frem til, når de er færdige med at studere og skal ud og gøre en forskel i virksomhederne.

Lær DTU bedre at kende
  • Grundlagt 1829
  • Indskrevne studerende: 13.414
  • 91 forskellige nationaliteter
  • Nr. 99 på QS World University Rankings

Jesper Molin er lektor på DTU og underviser på studieretningen ”Byggeri og Infrastruktur”, hvor han udklækker morgendagens diplomingeniører – ingeniører, der, hvis det står til Jesper Molin, gerne skulle være klar til at varetage jobbet fra dag ét.

På DTU har vi som målsætning at styrke de studerendes digitale profil og kompetencer i forhold til, at de naturligt skal kunne agere i den nye digitale virkelighed”, forklarer Jesper Molin.

De studerende bliver undervist i alt fra varmeanlæg og energiberegning, tids- og økonomistyring samt projektering af fx veje, spildevand og trafik. Hos Jesper Molin er holdningen til digitaliseringen af branchen klar:

”Der er ingen tvivl om vigtigheden af, at vi skoler de studerende til den digitale fremtid, da det i stigende grad er den retning, branchen skal bevæge sig i”, udtaler Jesper Molin.

Nødvendigheden af at uddanne de studerende i en digital retning er ifølge Jesper Molin en central driver i udviklingen af en branche, der ikke nødvendigvis altid er med fremme, når det kommer til digitale værktøjer.

Byggebranchen er en konservativ branche på mange måder, og alt efter hvor man kommer henne, er de jo ikke altid lige digitale. Diplomingeniører med stærke digitale kompetencer kan derfor være en stærk drivkraft i digitaliseringen inden for branchen”.

Hvem kan du møde i artiklen?

Jesper Molin

Lektor hos DTU

Vigtigheden af at arbejde digitalt

Behovet og potentialet for digitalisering er enormt i branchen. For at sikre en god implementering er det essentielt, at DTU er i tæt samarbejde med industrien. Selvom et universitet som DTU på mange punkter er selvforsynende med it-kompetencer, så er det stadig rart at kunne få hjælp og sparring hos fx NTI, som netop har fingeren på pulsen i forhold til den aktuelle status ude i virksomhederne. Derfor er Jesper Molin rigtig glad for det samarbejde, der er kommet i stand med NTI, så DTU kan klæde de studerende bedst muligt på til det arbejde, der er så massiv efterspørgsel på, når studiebøgerne lukkes for sidste gang.

Der findes en masse forskellig software på markedet, og Jesper Molin har derfor i samarbejde med kollegaerne sammensat en palet af programmer, der bedst muligt giver de studerende en forsmag på arbejdslivet efter studierne.

”Inden for byggebranchen er Revit jo et af de helt store og gennemgående programmer”, siger Jesper Molin. ”Med sit dybe branchekendskab og sin stærke faglighed er NTI et oplagt valg som bidragyder til undervisningen på netop BIM-området, fordi vi på den måde er med til at sikre, at de studerendes kompetencer matcher behovet i industrien.”

 

DTU og NTI i samspil om drømmehuset

DTU er en eftertragtet uddannelsesinstitution, og det gælder ikke mindst for diplomingeniørretningen ”Byggeri og Infrastruktur”, hvor der starter ca. 200 nye studerende hvert år. DTU har indgået et samarbejde med NTI om undervisning af de studerende inden for især Revit og senere på uddannelsen også MagiCAD og NTI ROUTE. På første semester introduceres Revit i forbindelse med et projekt, hvor de studerende skal tegne deres eget drømmehus med alle de beregninger, der er nødvendige.

Jesper Molin har inden sin ansættelse på DTU selv været på kursus hos NTI og kendte derfor allerede NTI’s systemkonsulent Jesper Hebsgaard. Inden samarbejdet om BIM-undervisningen blev formelt, havde Jesper Hebsgaard også været behjælpelig med udviklingsprojekter til studerende, der ønskede ekstra fif til programmerne.

DTU har i år taget NTI ROUTE og MagiCAD med på et af de sidste semestre af uddannelsen. Jesper Molin, der selv er uddannet inden for installationer, har dog et ønske om at introducere NTI ROUTE allerede tidligere på studiet, for bedre at understøtte undervisningsformen.

”Vores undervisning er meget projektorienteret. Vi er alle byggeriets faser igennem. De studerende tager typisk udgangspunkt i nogle arkitektprojekter, og så laver de dispositionsforslag og projektforslag. Derfor tænker jeg, at det vil give god mening at introducere designværktøjer som NTI ROUTE tidligere i forløbet”.

Et vigtigt værktøj i opgaveløsningen

Evalueringerne viser, at de studerende er meget glade for undervisningen. De vil endda ofte gerne bruge ekstra tid på programmerne, hvilket rammerne giver dem mulighed for at gøre på egen hånd, så de kan løse opgaverne på bedst mulig vis og opnå et tilfredsstillende resultat.

”De studerende bruger selv programmerne som et aktivt værktøj i opgaveløsningen. Der er naturligvis uendelig meget materiale på internettet - både godt og skidt. De studerende kan selv tilegne sig viden, men vi er godt tilfredse med at kunne stille basisundervisning af høj kvalitet til rådighed.”

DTU’s uddannelser er udviklet til at stimulere analytisk tankegang, tværfagligt samarbejde og ikke mindst iværksætteri. Kombineret med en solid faglig viden skal dimittenderne bidrage til at løse de udforinger, som den moderne globaliserede verden står overfor i fremtiden.

Hvilke typer arbejdsopgaver løses i Revit og MagiCAD ude på arbejdspladserne?

På DTU har man undervist i disse typer software de sidste 10 år. Mange af de studerende kommer ud i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og administrationer. Virksomheder, hvor de studerende faktisk føler sig lidt foran og ender som frontløbere, ikke mindst i kraft af deres gode digitale kundskaber. De føler sig generelt godt klædt på til at kunne bruge redskaberne, hvilket gør dem til virkelig eftertragtede medarbejdere fra første dag.

En fremtid med fokus på optimering af ressourcer

Samarbejdet mellem DTU og NTI er stadig nyt, men har indtil videre været en stor succes for begge parter. NTI er stolte af at kunne være med til at klæde de studerende godt på til en digital fremtid, der er i konstant bevægelse. En fremtid med voksende fokus på optimering af ressourcer og efterspørgsel på gennemarbejdede løsninger til gavn for samfundet. Og DTU værdsætter den tætte relation til branchen højt i forhold særligt til diplomingeniørernes uddannelse, som gennem samarbejdet holdes aktuelt og opdateret.

Mark Peter Rockall fortæller:

I NTI er vi stolte over samarbejdet med DTU. De studerende er tydeligvis meget nysgerrige på de digitale værktøjer, der bliver brugt ude i virksomhederne, så det er fantastisk, at vi kan være med til at klæde dem ordentligt på, til hvad end deres kommende arbejdsliv byder dem.”

Mark Peter Rockall

Divisionschef - Byggeriet - NTI A/S

Kontakt os i dag

Hvis du vil høre mere om vores løsninger og dine muligheder.

Mark Peter Rockall

Divisionschef for salg i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57