Skip to main content Search Basket

Sådan arbejder CREO Arkitekter effektivt med bygningsdele og -beskrivelser

Byggeri

Hvordan sikrer din virksomhed at genanvende bygningsdele og skabe konsistens mellem disse – samt deres tilhørende beskrivelser? Læs med her og få indblik i, hvordan CREO Arkitekter lykkes med NTI CONNECT.

Udfordring

Hvordan har CREO Arkitekter opnået en bedre styring af bygningsdele og sammenhæng mellem BIM-modellerne og bygningsdelsbeskrivelserne?

Løsning

Ved hjælp af NTI CONNECT, og produkterne PARTS og SPECS, har CREO Arkitekter nu en samlet platform, som understøtter ønsket om en database til bygningsdele og et direkte link mellem BIM-model, beskrivelser og tilbudslister.

Resultat

CREO Arkitekter har i dag en bedre struktur og sammenhæng på deres projekter, hvor alle bygningsdele er koblet sammen til de rigtige beskrivelser og ajourført med de aktuelle tilbudslister.

De ansatte i CREO Arkitekter skal have de bedste forudsætninger for at skabe nogle gode projekter.”

Sådan fortæller Jonas Lahrmer Hornbæk, BIM Manager igennem de seneste fire år, ved CREO Arkitekter, som beskæftiger 35 dedikerede ansatte på kontoret i Odense, hvor fokus primært er på projekter inden for erhvervs-, sundheds- og boligbyggeri.

Om CREO Arkitekter

CREO Arkitekter arbejder målrettet med at tilbyde værdiskabende og mangfoldig rådgivning, der bygger på troværdighed og loyalitet, inden for erhvervs-, sundheds- og boligbyggeri.

Du kan læse mere om CREO Arkitekter her.  

Qua Jonas’ rolle har han det overordnet ansvar for BIM-setuppet i virksomheden. Og han er løbende på udkig efter nye digitale værktøjer, som kan optimere arbejdsgange og projekter og dermed understøtte missionen om ”at tilbyde værdiskabende og mangfoldig rådgivning, der bygger på troværdighed og loyalitet.”  

Jonas fortæller:

Ved hjælp af digitale værktøjer kan de ansatte i CREO Arkitekter udføre projekterne langt bedre og mere effektivt. Og det indebærer ikke kun at opfylde de krav, der er til projekterne. Det indebærer at skabe struktur og sammenhæng, så vi undgår fejl og modsigende informationer.”

Og netop fejl og modsigende informationer var en tilbagevendende udfordring i CREO Arkitekter tidligere; både i styringen af bygningsdele og i beskrivelsesarbejdet.

Bl.a. savnede CREO Arkitekter en database til at styre deres bygningsdele, som var samlet på virksomhedens fællesdrev i en almen mappestruktur, som var vokset stødt i forlængelse af, at antallet af bygningsdele voksede grundet de store sundhedsprojekter. ”Overskuelighed blev løbende mindre og mindre. Det resulterede i, at Revit-brugerne havde svært ved at finde og søge de bygningsdele frem, de havde brug for på fællesdrevet,” uddyber Jonas.

Hvem kan du møde i artiklen?

Jonas Lahrmer Hornbæk

BIM Manager i CREO Arkitekter

Derudover oplevede CREO Arkitekter også, at de i beskrivelsesarbejdet manglede sammenhæng mellem BIM-modellerne og beskrivelserne; et behov der voksede i takt med, at BIM-modellering i Revit og de tilhørende workflows var blevet bedre og bedre.

 

NTI CONNECT samler alt i en platform

Disse udfordringer var medvirkende til at undersøge markedet for, hvad der var af muligheder for at give Revit-brugerne et mere fyldestgørende overblik over bygningsdele og skabe en bedre sammenhæng i beskrivelsesarbejdet.

Sådan er NTI CONNECT opbygget

NTI CONNECT består af 2 produkter, som du selv vælger ud fra dit behov. VIEW følger med gratis, når du køber PARTS eller SPECS.

SPECS: Beskrivelsesværktøj, som du kan benytte til at skabe beskrivelser, der knytter sig til byggeriet.

PARTS: Database til at styre din virksomheds bygningsdele et samlet sted.

VIEW: Viewer, som gør det muligt at se modeller og tegninger direkte i en browser.

Du kan danne dig et overblik over hele NTI CONNECT-platformen her.

Og her fandt CREO Arkitekter i NTI CONNECT en samlet platform, som understøtter begge formål i form af en database til bygningsdele med tilhørende sammenhæng til beskrivelsesdelen ved hjælp af de to produkter PARTS og SPECS.

Ved hjælp af PARTS i NTI CONNECT kan vi i dag langt bedre styre vores bygningsdele. Det er med til at skabe et solidt overblik over de bygningsdele, vi anvender i de forskellige modeller i Revit og vurdere omfanget af brugen af bygningsdele fra enten vores standardkatalog eller projektspecifikke bygningsdele. ”Building Part Browseren” gør det ligeledes lynhurtigt at søge en bygningsdel frem, indsætte og benytte den i modelleringsarbejdet. Det sparer os meget tid.”     

Building Part Browseren i PARTS

Samtidig har CREO Arkitekter ved hjælp af PARTS også mulighed for at gruppere og sortere bygningsdele på revit-kategorier som fx lofte, vægge, døre, vinduer osv. Det betyder, at de altid har de bygningsdele lige ved hånden, som er aktuelle for det pågældende projekt.

 

Udover PARTS i NTI CONNECT-platformen, benytter CREO Arkitekter også dagligt SPECS, som understøtter udarbejdelsen af beskrivelser, hvilket er med til at sikre et mere ensartet arbejde på tværs af projekterne. ”Vores skabelonfiler er blevet direkte overført fra Ludoc, som vi tidligere arbejdede i, til SPECS, så vi ikke skulle starte forfra. Og ved hjælp af SPECS er det i dag lettere for os at knytte bygningsdele fra modellerne i Revit til beskrivelserne og få et hurtigt og samlet overblik over beskrivelsesdokumenterne og sammenhængen mellem dokumenterne.”     

Bygningsdelsbeskrivelse i SPECS

 

Sidst, men ikke mindst, har CREO Arkitekter ved hjælp af VIEW i NTI CONNECT mulighed for at se modeller og tegninger direkte fra en browser. Det er med til at give et større overblik over, hvor de forskellige bygningsdele befinder sig i modellerne: ”Vi ser VIEW som et værktøj med stor værdi. Udover, at det er et godt værktøj til at have med til møder, hvor vi via en enkelt synkronisering fra Revit til NTI CONNECT kan have et fuldt opdateret materiale med – både i form af tegninger og 3D-modeller, så kan dem, der udfører beskrivelsesarbejdet, løbende følge med i modelleringsarbejdet – uden at have adgang til Revit.

VIEW i NTI CONNECT

Og for CREO Arkitekter indebærer VIEW i NTI CONNECT også at se nærmere på, hvad den nye integration mellem netop VIEW og Autodesk Docs/BIM 360 bringer med sig af muligheder for at styrke delingen af modeller og tegninger og lette arbejdsgange i designfasen. Her er den nye integration bl.a. med til at sikre, at arkitekter, ingeniører og entreprenører let har adgang til Revit-modeller i Autodesk Docs eller BIM 360 med henblik på at skildre og fremhæve udvalgte bygningsdele i modellen i NTI CONNECT VIEW. 

 

Større sammenhæng og struktur på projekter

Struktur og sammenhæng på projekter. Det er den helt klare fordel CREO Arkitekter har opnået ved at benytte NTI CONNECT; at sikre, at alle bygningsdele er koblet sammen til de rigtige beskrivelser og ajourført med de aktuelle tilbudslister.

Og Jonas uddyber:

Derudover ser vi en stor fordel i at have det samlet i en platform fremfor at benytte flere forskellige software-løsninger til at håndtere både bygningsdele og beskrivelser. Det er også medvirkende til at skabe et bedre samarbejde i projektgruppen mellem dem, der sidder med beskrivelsesdelen og dem, der projekterer i Revit.”

Men NTI CONNECT er også en vigtig parameter i hele kvalitetssikringen:

Fx giver NTI CONNECT os overblik over, om der er bygningsdele, vi mangler at få beskrevet, og derved ikke kommer til at indgå i en tilbudsliste. Det er med til at sikre, at alt kommer med og bliver beskrevet, som det skal – taget de aktuelle standarder i betragtning.”  

Og netop i forhold til tilbudslister giver NTI CONNECT mulighed for at knytte bygningsdele fra fagmodellerne til bygningsdelsbeskrivelser og eksporterer tilbudslister til tilbudsliste-XML. På dette punkt ser CREO Arkitekter et udviklingspotentiale i deres måde at arbejde med NTI CONNECT på.

Når vi udarbejder tilbudslister, benytter vi især det output, vi får fra NTI CONNECT, som et input til vores tilbudslister i Excel. I sidste ende ser vi frem til at kunne skabe en komplet tilbudsliste i Excel-format.” Og det ønske er en realitet i næste produktrelease, hvor funktionen ”Excel Exporter” bliver introduceret.

Derudover er CREO Arkitekter i dag kommet langt med brugen af NTI CONNECT: ”Vi har i dag en samlet platform til at skabe et godt fundament for vores projekter,” slutter Jonas. Og i fremtiden indbefatter det, at alle i CREO Arkitekter skal have adgang til PARTS.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag

Ole Mathiasen

Salgschef

+45 76 42 41 11

Peter Tranberg

BIM Strategist

+45 76 42 41 03