Skip to main content Search Basket

CJ A/S lever op til voksende dokumentationskrav ved hjælp af Bluebeam Revu

Byggeri

 

CJ A/S bruger Bluebeam Revu på tværs af projekter, og løsningen er en stor hjælp til at leve op til de høje dokumentationskrav i moderne byggeprojekter.

Udfordring

Meget strenge krav til dokumentation, samt et behov for hurtigt og præcist at tilpasse arbejdstegninger.

Løsning

CJ A/S begyndte at implementere Bluebeam Revu som del af værktøjskassen, der understøtter deres arbejdsprocess. Virksomheden har efterfølgende sendt en del medarbejdere på kursus i Bluebeam Revu ved NTI for at få mest muligt ud at værktøjet.

Resultat

CJ A/S kan nu nemmere leve op til de strenge dokumentationskrav – noget der ville være betragteligt sværere uden et digitalt værktøj. Derudover har det lettet en del arbejdsgange, idet man nemt kan dele arbejdstegninger på tværs af samarbejdspartnere, rådgivere og bygherre og i realtid.

"Når vi arbejder i jorden, er der altid nogle udfordringer, og vi løber stort set altid ind i noget, som ikke kunne ses, før vi åbnede op," siger Martin Engstrøm Jensen, Entrepriseleder hos CJ A/S.

"Så når der kommer nogle rettelser tilbage fra dem, der arbejder i felten, kan jeg forholdsvis nemt tegne det ind på et kort med Bluebeam Revu," forklarer han.

Martins arbejde består blandt andet i at danne sig overblik over et projekt, sende relevante tegninger til dem, der skal udføre arbejdet, og opdatere tegningerne løbende. CJ A/S er ikke en projekteringsvirksomhed og tegner typisk ikke projekter i CAD inhouse, så Martin bruger Bluebeam Revu til det arbejde.

Kortet sendes tilbage til bygherre eller rådgiver, så de også har dokumentation, når CJ har været nødt til at ændre noget eller finde en anden løsning.

Martin Engstrøm Jensen

Entrepriseleder hos CJ A/S

Uddannet som kloakmester fra Amu Fyn og senere i projektledelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Har tidligere erfaring som sjakbajs for Munck Gruppen A/S og TC Anlæg A/S og var formand for CJ A/S før han blev Entrepriseleder.

»Det er en hjælp for bygherre og det er naturligvis også en vigtig del, at vi skal dokumentere, hvis vi bliver nødt til at sende en ekstra regning,« uddyber han.

CJ A/S har stået for forlængelsen af Bundgårdsvej, Martin Engstrøm Jensen var entrepriseleder for projektet og brugte blandt andet Bluebeam Revu i sit arbejde. Billede: CJ A/S 

Enormt dokumentationskrav

"Inden for de sidste par år er det gået vanvittigt stærkt i den branche her – også med dokumentationskrav i det hele taget," siger Martin.

Stort set alle i den danske anlægsbranche og næsten alle spildevandsforsyninger anvender DANDAS-standarden, når de planlægger at anlægge eller renovere et spildevandssystem. Derfor er det også nødvendigt for CJ at leve op til de omfattende dokumentationskrav, der følger med deres arbejde.

"Vejdirektoratet har altid har haft en meget høj standard for dokumentation, men det har bredt sig meget ud, og kommunerne og de private bygherrer tager det til sig. Så dokumentationskravet og kravet til vores nøjagtighed er steget voldsomt de seneste fem år," uddyber han.

CJ-AS-Logo-100x100.png

Om CJ A/S

Virksomheden har siden 2011 udført over 400 opgaver landet over, og er vokset til en stab på over 160 medarbejdere.

CJ A/S udfører anlægsarbejde indenfor infrastruktur, samt byggeopgaver for erhvervs- og industrikunder. Virksomheden har egenproduktion indenfor jord-, kloak-, belægning- og betonopgaver.

CJ A/S har opført diverse siloer og tankanlæg, for kunder over hele landet. Virksomheden forestår eksempelvis nybyggeri og service/vedligehold af avancerede anlæg inden for petro, kemi og fødevarer.

Opgaver CJ A/S har løftet:

  • Produktionsanlæg for Arla og Carlsberg.
  • Kajanlæg på Fredericia Havn.
  • Kloakarbejde over hele landet.
  • Diverse parkanlæg, parkeringspladser og jord- og beton opgaver.

Der er mange ting at være opmærksomme på, når man begynder at grave. Eksempelvis nedgravede ledninger og kabler, som Martin finder i LER-registret – også kendt som Ledningsejerregistret. Dem sørger han for at inkludere i sine Bluebeam arbejdstegninger, før gravearbejdet begynder.

"Bluebeam Revu sparer os helt sikkert en masse tid, men hvor meget er utroligt svært at sige, for dokumentationskravet er samtidig hævet enormt – men hvis vi ikke havde haft det her værktøj, havde vi brugt endnu mere tid," forklarer Martin.

 

-Så er vi ude i, at det slet ikke ville være muligt at følge med, hvis man ikke kunne gøre det her digitalt?

 

"Ja, hvis vi ikke havde Bluebeam Revu-løsningen, ville vi være svært udfordret. Med de krav som rådgivere, offentlige bygherrer og store erhvervsbyggerier kræver i dag, så har jeg svært ved at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre uden," understreger Martin.

CJ A/S samarbejder med alt fra landmålere, ingeniørfirmaer og arkitekter til virksomheder med speciale i inspektion af kloakker med kameraudstyr.

Bruges på tværs af samarbejdspartnere

CJ opdagede oprindeligt Bluebeam via word of mouth. Tv-operatører, som FKSSlamson og Nova24, der er specialister i at opmåle og inspicere kloakker med kameraudstyr, demonstrerede hvordan de brugte Bluebeam Revu. Ad den vej blev det også en central del af CJ’s software portefølje.

"Det er en klar fordel, at de også bruger Bluebeam, for vi kan sende de her PDF’er til dem med tilføjede noter, og de kan tilføje deres noter og sende dem direkte tilbage til os," siger Martin.

Ved arbejde, hvor man skal renovere en kloakdel, vil tv-operatøren eksempelvis starte med at inspicere kloakken med kameraudstyr, tilføje noter til den oprindelige tegning, hvorefter alt hvad inspektionen har afsløret, kan inkorporeres i CJ’s arbejde - alt sammen med Bluebeam Revu som det primære værktøj.

Layer-funktioner giver overblik

CJ har ikke det overordnede ansvar for at dokumentere et byggeprojekt eller revidere tegninger, det tilfalder projektets rådgiver – men CJ har muligheden for at anvende et layer i BlueBeam Revu, og gøre rådgiver opmærksom på eventuelle ændringer eller udfordringer.

"Vi bruger simpelthen vores “håndværker overlay” og rejser et flag, når der er noget, de skal bruge til at korrigere tegningerne."

Det samme gør andre samarbejdspartnere i deres layer, hvorved bygherre og rådgiver til sidst kan redigere deres tegninger, og få alle relevante noter, observationer og input med.

Prissætning med BlueBeam

Opmålingerne i Bluebeam ender med at blive brugt til prissætning, men ikke som standard meterpris. Det er ellers en mulighed i Bluebeam Revu, som mange andre brancher anvender. Eksempelvis kan Bluebeam Revu regne alle de forskellige komponenter i et byggeri sammen og sætte en cirkapris.

"Der er så store udfordringer og så mange ubekendte med jordarbejde, at vi ikke bare kan sætte en fast meterpris – én meter jord er bare ikke én meter jord," forklarer Martin.

"Så vores pris bliver et estimat af, hvad der er for udfordringer i området i forvejen, jordens beskaffenhed, hvad LER-planerne siger og så videre,« siger han »Der er en super fin funktion med at sætte værdier ind, som man måler op, men den duer bare ikke i vores branche."

 

Klar til fremtiden

Den store tendens på tværs af brancher er, at digitalisering kommer til at blive endnu vigtigere, at dokumentation vil blive endnu mere detaljeret og at en stor del af byggesektoren vil få udfordringer med at omstille sig. Det kan man se i branchen såvel som i de initiativer eksempelvis Plan og Boligstyrelsen er i gang med.

 

»Hvem kan forudsige, hvilke behov vi har om bare ti eller fem år? Det er næsten ikke til at sige,«

René Amini

Kvalitets- og miljøchef ved CJ A/S

Uddannet Civilingeniør på DTU

Har tidligere erfaringer fra Skanska, Vestas, Monberg & Thorsen A/S, Aarsleff Pipe Technologies, Q-Construction A/S og ejer af Danish Sustainability Solutions Aps.

CJ A/S tror derfor, at den satsning de har gjort med at introducere Bluebeam, vil komme til at gavne dem fremadrettet. Blandt andet har virksomheden sendt hele 16 medarbejdere – næsten en tredjedel af deres funktionærer – på et NTI-kursus i at anvende Bluebeam Revu.

"Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at kun 1, 2 eller 3 personer skal kunne det her. Vi er nødt til at have en hel flok, der kan bruge Bluebeam, hvis vi vil høste hele det potentiale, der er," siger René Amini.

"Så det er et strategisk valg, vi har truffet for at højne den generelle kompetence i medarbejderstaben," forklarer han.

 

 

 

Vil du vide mere om Bluebeam Revu?

Du kan blive klogere på Bluebeam Revu her.

Kontakt os i dag

Hvis du vil høre mere om dine muligheder med Bluebeam?

Kent Hansen

Projektansvarlig

+45 44 35 07 33