Skip to main content Search Basket

Renovering

Renoveringsprojekter er lig med planlægning, planlægning og lidt mere planlægning. Bliv klogere på faldgruber, og hvad du kan gøre for at skabe de bedst mulige rammer for det succesfulde renoveringsprojekt.

Se vores on-demand-webinar her

 

Renovering er evigt aktuelt

Vi renoverer i Danmark som aldrig før. Faktisk overstiger antallet af renoveringsprojekter nybyggerier og det stiller høje krav til både arkitekter, ingeniører og bygherrer.  Renoveringsprojekter er nemlig planlægningstunge og der skal jongleres med alt fra pladskrav, genhusning, logistik, farligt affald, materiale-genbrug, forældede 2D-modeller og stigende krav til bæredygtighed i alle faser af byggeriet.

 

"Renovering vil være evigt aktuelt, og øget digitalisering er essentiel for at bygherrerne kan følge med udviklingen og skabe bedre planlægning og bæredygtighed."

- Lars Kanneworff, Sales Director, NTI Group

 

Fire udfordringer ved renoveringsprojekter

1. Renoveringsprojekter er planlægningstunge

Uanset om det drejer sig om energirenovering eller totalrenovering er den største faldgrube ved renoveringsprojekter den store mængde af planlægning. Der skal tages højde for alt lige fra genhusning, logistik ifm. håndtering af farligt affald, bortkørsel af andet affald, pladskrav i relation til andre krav (kan vi overhovedet være der fysisk når isoleringen fylder?) og genbrug af materialer (skal vi bryde ned eller finde nye materialer?)

Forudsætningen for at lykkedes med en realistisk og god planlægning er, at bygherre, og tilknyttede ingeniører og arkitekter præcist ved, hvad de har med at gøre i form af en fuldendt 3D BIM-model (eller såkaldt ”digital tvilling”), som skal skabes fra bunden. 

2. Eksisterende 2D-tegninger er forældede

Ved renoveringsprojekter findes der ikke en BIM-model eller digital tvilling fra starten – det er noget, der skal skabes. Man vil typisk have de originale 2D-modeller, men ofte er de forældede, ikke præcise nok eller også mangler de helt.

Det er derfor nødvendigt at skabe en BIM-model fra bunden med korrekt, opdateret og detaljerig data, som alle kan arbejde ud fra. 3D-modeller opbygget ud fra de eksisterende 2D-modeller er for upræcise og 3D-modellen bliver ikke brugbar. Hvor man før stod fysisk og opmålte og brugte laserscanninger, er det nu best practice at bruge 3D-scanning, hvor detaljeniveauet er helt ned på millimeterniveau.

Faktaboks:

Hvad er en "digital tvilling"?

En digital tvilling er en 1:1 digital repræsentation af den fysiske bygning. Udfordringen har hidtil været at holde modellen opdateret med informationer fra mange forskellige kilder, så det fælles referencepunkt, tvillingen, altid er opdateret for alle. Med de beskrevne værktøjer på denne side er det netop muligt at have en opdateret digital tvilling, som kan tilgås på tværs af faggrupper.

digital-twin-for-aec.jpg

"3D-scanninger er utrolig vigtige for at kunne vide, hvad der helt præcis er i bygningen. Kun ved at vide det, kan man lave digitaliserede work-flows og få et fuldt overblik over genanvendelsesmulighederne og pladskrav til det nye, der skal bygges.”

Lars Kanneworff, Sales Director, NTI Group

3. Forkert brug af 3D-scanning

Mange (men ikke alle) er rent faktisk begyndt at bruge 3D-scanning. Desværre har man ofte ikke styr på den datamodel, man står med bagefter – og hvordan man skal bruge den. Vi har set, at man bliver blændet af teknologien og bare går i gang med at scanne. Ved en 3D-scanning skal man på forhånd vide, hvor fix-punkterne både udvendigt og indvendigt placeres, så man ender med brugbar data. Det er ekstremt vigtigt at vide allerede inden du begynder at scanne – ellers vil du ende med en stor mængde data, som i sidste ende er uanvendelig.

Løsningen her er at få hjælp til at selve scanningen, hvis det er nødvendigt, men også efterfølgende at bruge gode værktøjer, der kan skabe stringente og standardiserede data og berige 3D-modellen på den rigtige måde.  

4. Høje krav til bæredygtighed

Ønsket og krav om øget bæredygtighed i både materialebrug, men også i selve udførslen af projekter fylder mere og mere. Som eksempel, hvis du ikke har styr på dit affald og hvad du kan genbruge, og hvad du kan køre væk, så får du et Co2-aftryk, der er meget stort. Hvis du til gengæld på forhånd ved, hvor meget affald, du har med at gøre, kan meget af materialet genanvendes på byggestedet med fx granulat-maskiner, hvor materialet kan bruges til eksempelvis parkeringspladser.

Igen handler det om at få en ordentlig model at planlægge udfra, inden renoveringen påbegyndes.

“Utrolig meget kan genanvendes uden problemer. Armaturer, gulvbrædder, dørkarme, vinduer og meget andet. Samtidig er det dyrt og besværligt at skaffe sig af med byggeaffald. Så genanvendelse gør både projektet billigere og mere bæredygtigt,”

- Lars Kanneworf, Sales Director, NTI Group

 

Det gode renoveringsprojekt forudsætter …

Meget kort sagt er digitalisering og gode BIM-modeller alfa omega for at lykkes med et renoveringsprojekt. Da renoveringsprojekter er så planlægningstunge, er der også rigtigt meget, der kan gå galt, hvis fundamentet ikke er i orden. Og dét fundament bliver skabt ved at digitalisere bygningsmassen, så de involverede præcist ved, hvad de står med. Standarder og BIM-modeller skal gå hånd i hånd, hvis det skal lykkes.

Så første skridt i ethvert renoveringsprojekt vil altid være at få skabt en ordentligt 3D-model eller digital tvilling, hvor alle relevante data kan tilknyttes BIM-modellen.

 

 

Hvordan bliver jeg klogere på renovering?

Ovenstående udfordringer er ikke unikke og bliver blot mere udtalte i de kommende år. Heldigvis er der løsninger til de fleste udfordringer.

Hvilke renoveringsløsninger er der på markedet?

  • 3D-scanning: FARO
  • Samarbejdsplatform for BIM-modellen: AEC Collection
  • Værktøj til at berige 3D-modellen med korrekt data: NTI TOOLS til Revit - Vores egenudviklede add-in til Revit sørger for, at den indsamlede data bliver stringent og korrekt, og at modellen efterfølgende kan bruges af mange forskellige faggrupper.
  • Yderligere dataindsamling til modellen:
    • Optum (statistiske beregninger af beton)
    • Lightstanza (dagslysberegning ud fra de nye ISO-standarder)

Læs vores anbefalinger her

construction-software-700×1000.jpg

Læs artikel i Berlingske

Du kan desuden læse artiklen i Berlingske fra efteråret 2021 om udfordringerne ved renovering, hvor Lars Kanneworff, Sales Director i NTI Group, blev interviewet. 

Læs artikel i Berlingske

 

Hvorfor NTI?

Er du stadig i tvivl om hvordan du bedst håndterer renoveringsprojekter, så er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Vi sørger for at planlægningen er i orden. Dvs. at scanningen er korrekt opsat med de rigtige fix-punkter, så data rent faktisk kan benyttes bagefter. Derudover er vi eksperter i at håndtere data i modellerne og sørge for at modellen efterfølgende kan bruges af mange forskellige faggrupper (VVS’ere, elektrikere, murere mv.)

Kort sagt, kan du være helt rolig, hvis du har NTI med i dit kommende renoveringsprojekt.

Kontakt os uforpligtende!

Har du spørgsmål eller udfordringer relateret til dine renoveringsprojekter, som du gerne vil drøfte? Vi sidder vi klar til at hjælpe dig videre med den rigtige løsning.

Mark Peter Rockall

Divisionsdirektør i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57