Skip to main content

DK

Search Basket

NTI ROUTE

Redskabet der løfter den tunge funktionalitet bag dimensionering og skitsering af føringsveje. Her får du et værktøj, der virkelig gør en forskel.

Køb NTI ROUTE i vores webshop


Kravene til modeller stiger

I den nye ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018 er der nu direkte skrevet, at fagmodeller i de første projektfaser skal indeholde ”volumener af udvalgte vandrette og lodrette hovedføringsveje, der redegør for forventede principper for den samlede pladsdisponering”. Men med den nuværende funktionalitet i Revit bliver man tvunget til at tilføje mange detaljer for tidligt, og det bliver svært at redigere i den efterfølgende. Dette resulterer derfor ofte i, at der laves skitser, der er afkoblet fra fagmodellen – og resultatet er, at der ikke tages højde for føringsveje.

Med NTI ROUTE kan du nemt og hurtigt leve op til dette krav, da vi har samlet både beregning og skitsering af føringsveje i ét samlet værktøj. Når du beregner luftmængder, udnytter du den data, der ligger i arkitektens fagmodel (rooms, windows og doors), og når der laves ændringer får du besked herom. Den beregnede luftmængde anvendes til at dimensionere føringsvejenes volumen objekterne, og på den måde skabes der sammenhæng mellem modellen og beregningerne.


NTI ROUTE løfter processen

NTI ROUTE løfter den tunge funktionalitet bag dimensionering og skitsering af føringsveje, og er et Revit add-in, som er udviklet af NTI. Værktøjet gør det langt nemmere at dimensionere og skitsere føringsveje direkte i bygningsmodellerne. Du kan nu komme igang med at modellere i Revit tidligere, uden at bekymre dig om at overdetaljere. Med NTI ROUTE skabes en sammenhæng mellem model og beregninger inden for ventilation. Vores mål er at gøre din proces simpel og overskuelig gennem et brugervenligt interface.

NTI ROUTE optimerer modellering på mange områder

  • Gennemfør beregninger hurtigt og med udgangspunkt i data fra modellerne.
  • Få overblik over rummene i din bygningsmodel, og tilknyt beregningsstandarder til disse.
  • Brug de data, der allerede ligger i bygningsmodellerne, og generér hurtigt forslag til pladsdisponering af ventilation.
  • Opbyg og anvend beregnings templates ved beregninger for de enkelte rum på projekterne.

Vores kunder har erfaret ..

Et rigtig godt udvidelsesprogram til Revit

Programmet håndterer luftmængderne således manuelt arbejde mindskes, og er super effektivt ved de konstante justeringer der typisk er tidligt i fasen. Udvidelsesprogrammet gør at det er hurtigt at beregne luftmængder og få tilføjet generiske føringer således der er afsat plads i de tidlige faser. Når man så kommer videre i faserne er det dejlig let at tilføje kanaler pga. information indtastet i de generiske føringsveje.

Christian Juul Sørensen

Fagkoordinator - Ventilation, Energi & Indeklima, Orbicon A/S

Oplev interfacet

Videoen er ikke tilgængelig

For at se denne video, skal du acceptere marketing cookies.

Det gør du her - derefter skal du genindlæse siden

Kernefunktioner

Volumen-objekter

Indsæt et generisk volumen-objekt i bygningsmodellen, tilføj kanaler og tilknyt rum for at finde den korrekte dimension. Tilføj endvidere isolering og respekt-afstand rundt om kanalerne for at sikre, den korrekte plads afsættes.

Luftmængdeberegning

På alle spaces i bygningsmodellen tilknyttes nemt beregnings-templates, og der udføres beregning af luftmængder. Der kan gennemføres følgende beregninger: Termisk, atmosfærisk, DS447, luftskifte eller fast luftmængde.

Beregnings-templates

Opbyg dine egne beregnings-templates og brug dem til at tage udgangspunkt i, når du laver beregninger for de enkelte rum på projekterne. Brug af templates sikrer en effektiv og konsekvent tilgang til forskellige beregninger.

Har du nogen spørgsmål?

Lars Kanneworff

Divisionschef - Byggeriet

+45 44 35 07 37

Mikkel Hedegaard Andreasen

Konsulent

+45 76 42 41 25